Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезеПозивање обвезника радне обавезе на територији надлежности Управе за обавезе одбране

На основу члана 83а Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 95/10 и 36/18), реализује се позивање јединица радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, обуке (увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању) или контроле.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ
 
Центар МО за локалну самоуправу Краљево
Дана 21. марта 2022. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Краљево.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД
 

Центар МО за локалну самоуправу Вождовац
  • Дана 11. априла 2022. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије градске општине Савски венац.
  • Дана 11. марта 2022. године, у времену од 08.00 до 14.00 часова, извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије градске општине Вождовац.
  • Дана 28. марта 2022. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије градске општине Савски венац.
  • Дана 29. марта 2022. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије градске општине Савски венац.
  • Дана 30. марта 2022. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије градске општине Савски венац.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД
 
Центар МО за локалну самоуправу Зрењанин
  • Дана 26. априла 2022. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Зрењанин.