Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезе
Информација о позивању обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, ради саопштавања распореда, на територији надлежности Управе за обавезе одбране.


Саопштавање распореда обвезницима радне обавезе врше следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу у датим терминима:
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац, 3. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Зрењанин, 5. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац, 11. и 12. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Лесковац, 21. 6. 2024. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица, 21. 6. 2024. године.
 
 Обучавање обвезника радне обавезе планирано је да се изведе учешћем лица које позивају следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу за дате термине:
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац, 2, 4. и 5. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Јагодина, 8. и 9. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крушевац, 16. и 23. 6. 2024. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац, 20. 5. 2024. године.

_____________________________________________________________________________________________________________
Саопштавање распореда обвезницима радне обавезе врше следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу у датим терминима:
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац, 08.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Панчево, 13.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пирот, 13.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ниш, 14.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Суботица, 20.05.2024. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Шабац, 28.05.2024. године.
 
Обучавање обвезника радне обавезе врше следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу у датим терминима:
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Шабац, 11.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ваљево, 12.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд, 12.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање, 14, 21. и 28.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац, 22.04.2024. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Лесковац, 27, 28, 29, 30. и 31.05.2024. године.