Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезеПозивање обвезника радне обавезе на територији надлежности Управе за обавезе одбране

На основу члана 83а Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 95/10 и 36/18), реализује се позивање јединица радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, обуке (увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању) или контроле.


РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ

Центар МО за локалну самоуправу Краљево
           
 • Дана 20. фебруара 2023. године, у периоду од 09.00 до 14.00 часова, извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Краљева.

Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац
           
 • Дана 24. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Крагујевца.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД

Центар МО за локалну самоуправу Суботица
           
 • Дана 01. фебруара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Бачка Топола.
 • Дана 02. фебруара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Суботице.

 Центар МО за локалну самоуправу Кикинда   
 • Дана 27. фебруара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Кикинде.
 • Дана 27. фебруара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Ада.
 • Дана 27. фебруара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Сента.
 • Дана 27. фебруара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Кањижа.
Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад
 • Од 11. до 13. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Новог Сада.
 • Дана 11. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Врбас.
 • Дана 11. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Жабаљ.
 • Дана 11. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Сремски Карловци.
 • Дана 12. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Беочин.
 • Дана 12. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Темерин.
 • Дана 12. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Тител.
 • Дана 16. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Бач.
 • Дана 17. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Бачка Паланка.
 • Дана 17. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Србобран.
 • Дана 18. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Бечеј.
 • Дана 18. јануара 2023. године извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Бачки Петровац.
Центар МО за локалну самоуправу Кикинда  
 • Дана 01. фебруара 2023. године, у периоду од 09.00 до 10.00 часова, извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Ада.
 • Дана 01. фебруара 2023. године, у периоду од 09.00 до 10.00 часова, извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Чока.
 • Дана 01. фебруара 2023. године, у периоду од 09.00 до 10.00 часова, извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Сента.