Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезеПозивање обвезника радне обавезе на територији надлежности Управе за обавезе одбране

На основу члана 83а Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 95/10 и 36/18), реализује се позивање јединица радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, обуке (увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању) или контроле.


РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ

Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац    
 •      
 • Дана 18. октобра 2022. године од 09.00 до 10.00 часова извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Пожаревца.
 • Дана 18. октобра 2022. године од 08.00 до 09.00 часова извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Пожаревца.
 • Дана 19. октобра 2022. године од 09.00 до 14.00 часова извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Жабари.

Центар МО за локалну самоуправу Краљево
 • Дана 20. октобра 2022. године од 09.00 до 14.00 часова извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Краљева.
 • Дана 26. октобра 2022. године од 10.00 до 12.00 часова извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Краљева.


Центар МО за локалну самоуправу Јагодина  

 • Дана 21. октобра 2022. године од 11.00 до 12.00 часова извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Јагодине.
 • Дана 22. октобра 2022. године од 11.30 до 12.30 часова извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Деспотовац.
 • Дана 23. октобра 2022. године од 10.00 до 11.00 часова извршиће се позивање обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Рековац.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац
 
 • Дана 10. октобра 2022. године извршиће се позивање 19 обвезника радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Велико Градиште.
 • Дана 11. октобра 2022. године извршиће се позивање 2 обвезника радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Петровац на Млави.
 • Дана 12. октобра 2022. године извршиће се позивање 12 обвезника радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Голубац.
 • Дана 17. октобра 2022. године извршиће се позивање 27 обвезника радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Пожаревца.
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД
 
Центар МО за локалну самоуправу Вождовац – ОК Вождовац
 
 • Дана 03. и 04. новембра 2022. године, у периоду од 09.00 до 14.00 часова, извршиће се позивање 100 обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Вождовац.
Центар МО за локалну самоуправу Вождовац – ОК Вождовац
 
 • Дана 24. октобра 2022. године, у периоду од 08.00 до 14.00 часова, извршиће се позивање 12 обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Вождовац.
 
Центар МО за локалну самоуправу Звездара – ОК Звездара
 
 • Дана 25. октобра 2022. године, у периоду од 07.30 до 15.30 часова, извршиће се позивање 1 обвезника радне обавезе, распоређеног по основу радне обавезе, са територије општине Звездара.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД
 
Центар МО за локалну самоуправу Зрењанин
 
 • Дана 22. новембра 2022. године, у периоду од 09.00 до 15.00 часова, извршиће се позивање 5 обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Житиште.
 •  Дана 22. новембра 2022. године, у периоду од 09.00 до 15.00 часова, извршиће се позивање 5 обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Сечањ.
 • Дана 22. новембра 2022. године, у периоду од 09.00 до 15.00 часова, извршиће се позивање 5 обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије општине Нови Бечеј.
 • Дана 22. новембра 2022. године, у периоду од 09.00 до 15.00 часова, извршиће се позивање 10 обвезника радне обавезе, распоређених по основу радне обавезе, са територије града Зрењанина.
 
Центар МО за локалну самоуправу Кикинда
 
 • Дана 22. новембра 2022. године, у периоду од 09.00 до 10.00 часова, извршиће се позивање 1 обвезника радне обавезе, распоређеног по основу радне обавезе, ради саопштавања ратног распореда, са територије општине Ада.
 • Дана 22. новембра 2022. године, у периоду од 09.00 до 10.00 часова, извршиће се позивање 1 обвезника радне обавезе, распоређеног по основу радне обавезе, ради укидања ратног распореда, са територије општине Ада.