Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању лица из резервног саставаИнформација о позивању лица из резервног састава ради саопштавања распореда и војних вежби на територији надлежности Управе за обавезе одбране.
 
Вишедневна вежба планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду,
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Чукарица, Нови Београд, Вождовац и Звездара: од 08. до 19.05.2023. године, од 17. до 23.05.2023. године, од 22. до 25.05.2023. године и од 22.05. до 02.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд, Звездара, Зрењанин, Панчево, Суботица, Сомбор, Нови Сад, Сремска Митровица, Прокупље, Бор, Врање, Крушевац, Врање, Лесковац, Крагујевац, Смедерево, Краљево, Нови Пазар, Шабац и Ваљево: од 15.05. до 13.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање, Лесковац, Крушевац, Бор, Зајечар и Пирот: од 22.05. до 02.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање и Лесковац: од 22.05. до 09.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крушевац: од 22.05. до 02.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац: од 15. до 29.05.2023. године и од 22. до 25.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац и Смедерево: од 08. до 22.05.2023. године и од 15. до 29.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Пазар: од 08. до 22.05.2023. године, од 15. до 18.05.2023. године и од 15. до 31.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Чачак: од 22.05. до 02.06.2023. године.
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање: од 04. до 06.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд, Нови Сад, Суботица, Кикинда, Панчево, Зрењанин, Сомбор, Шабац, Пожаревац, Смедерево, Краљево, Нови Пазар, Сремска Митровица, Ниш, Прокупље, Крушевац, Зајечар, Бор и Лесковац: од 05. до 19.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ваљево и Шабац: од 05. до 16.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Суботица, Сомбор, Зајечар, Крушевац и Бор: од 12. до 23.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ниш: од 12. до 26.06.2023. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Панчево: од 13. до 15.06.2023. године.
 
Једнодневна вежба планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду,
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Краљево: 01.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад: 05.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад, Зрењанин, Кикинда, Сремска Митровица и Панчево: 10.06.2023. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад, Зрењанин, Кикинда и Панчево: 24.06.2023. године
 
Саопштавање распореда планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду,
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд: 01. и 02.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Звездара: 01.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац: 06.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац и Ваљево: 12, 13, 14, 15, 16 и 19.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац: 20.06.2023. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Чукарица: 22.06.2023. године.