Министарство одбране Републике Србије
 

Универзитет одбранеУниверзитет одбране је самостална високошколска установа која обавља делатност високог образовања кроз академске студије првог, другог и трећег степена из више научних области у оквиру образовно-научних поља друштвено–хуманистичких, техничко–технолошких и медицинских наука. Основан је Одлуком Владе Републике Србије 24. фебруара 2011. године.

Организација

 

Руководство Универзитета чине:
1)    Ректор,
2)    Проректори и
3)    Генерални секретар Универзитета.

Органи Универзитета су:
1)        Савет Универзитета,
2)        Ректор Универзитета,
3)        Сенат Универзитета,
4)        Стручна већа Универзитета и
5)        Кадетски парламент Универзитета.