Министарство одбране Републике Србије
 

Новинарска питањаНазив медија:
Телефон редакције:
Факс редакције:
E-mail редакције:
Тема која вас интересује:
Питања која вас интересују:
Додатни захтеви и питања:
Рок до којег очекујете одговор:
Лични подаци новинара:
  • Име и презиме:
  • Број личне карте и ко је издао:
  • Контакт телефон:
  • Лични E-mail:
  • Дужност у редакцији: