Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Univerzitet odbrane Univerzitet odbrane u Beogradu je osnovan Odlukom o osnivanju Univerzitet odbrane u Beogradu („Službeni glasnik RS“, broj 14/11, 90/15 i 77/21) i kao samostalna visokoškolska ustanova obavlja delatnost visokog obrazovanja realizacijom akademskih studija prvog, drugog i trećeg stepena iz više obrazovno-naučnih polja. Organizaciono i funkcionalno vezan je za ministra odbrane. Univerzitetom odbrane rukovodi rektor Univerziteta odbrane.
 
Univerzitet odbrane obavlja poslove koji se odnose na: realizaciju visokog obrazovanja kroz integrisane akademske studije i akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena iz više naučnih oblasti u okviru obrazovno naučnih polja medicinskih nauka, tehničko-tehnoloških nauka i društveno humanističkih nauka; planiranje, organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada; naučnoistraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja koja su u funkciji unapređenja i osavremenjavanja nastave u oblasti sistema odbrane; utvrđivanje studijskih programa; izradu nacrta normativnih akata i izbor nastavnika i saradnika; prikupljanje, zaštitu i čuvanje arhivske građe i registraturskog materijala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; izdavanje javnih isprava.

Rektorat Univerziteta odbrane obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, koordinaciju, praćenje, unapređivanje nastavnog procesa u vojnoškolskim ustanovama; planiranje, koordinaciju, praćenje i unapređivanja naučno-istraživačkog rada; unapređivanja međuuniverzitetske saradnje i međunarodne vojne saradnje sa inostranim univerzitetima; saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Srbije i vojnonaučnim ustanovama u zemlji radi unapređenja obrazovno-naučnog rada; integrisanje funkcija svih visokoškolskih ustanova u sastavu Univerziteta odbrane; zajedničke i vojno policijske poslove za potrebe Univerziteta odbrane.
 
Za rektora Univerziteta odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
 
1) Vojna akademija,
2) Medicinski fakultet VMA,
3) Škola nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ i
4) Institut za strategijska istraživanja.


Vojna akademija je visokoškolska ustanova, sa svojstvom pravnog lica, koja izvodi akreditovane studijske programe u polju tehničko-tehnoloških nauka i društveno-humanističkih nauka.
 
Za načelnika Vojne akademije organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
 
1. Vojna gimnazija i
2. Srednja stručna vojna škola „1300 kaplara“.
 
Vojna gimnazija obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada, unapređivanje i razvijanje kvaliteta nastave i uslova rada u toku školovanja.
 
Srednja stručna vojna škola - „1300 kaplara“ obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i realizaciju srednjeg obrazovanja radi sticanja znanja i veština, psihofizičkih osobina i moralnih vrednosti neophodnih za poziv profesionalnog podoficira.
 
Medicinski fakultet VMA je obrazovno-naučna ustanova, koja izvodi akreditovane akademske studije u polju medicinskih nauka i zdravstvene specijalizacije.
 
Škola nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i realizaciju karijernih usavršavanja profesionalnih oficira, izradu programa usavršavanja, njihovu realizaciju i evaluaciju, kao i saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, nastavnim i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu u skladu sa ovlašćenjima i poslovima koje obavlja.
 
Institut za strategijska istraživanja je naučnoistraživačka ustanova koja obavlja poslove koji se odnose na naučno istraživačke poslove iz oblasti bezbednosti i odbrane, organizacije i osnovnih principa modelovanja, ekonomskih, socioloških, psiholoških i drugih aspekata funkcionisanja sistema odbrane i vojne organizacije i istorije.

Za direktora Instituta za strategijska istraživanja organizaciono i funkcionalno vezan je Vojni arhiv.
 
Vojni arhiv obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje, zaštitu i čuvanje arhivske građe i registraturskog materijala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
 
 
Rektor Univerziteta  odbrane
brigadni general prof. dr Boban Đorović
Adresa: Veljka Lukića Kurjaka 1, 11040 Beograd
Tel.:   + 381 11 300 51 97
faks:  + 381 11 300 52 01
           + 381 11 300 51 98
e-pošta:  rectorate@mod.gov.rs
veb sajt:  www.uo.mod.gov.rs