Министарство одбране Републике Србије
 

Акредитивни листДогађај за који се акредитује:

Назив медија:

Телефон редакције:

Факс редакције:

E-mail редакције:

Додатни захтеви и питања:

 

 

Лични подаци за сваког члана екипе: (до пет чланова)

▪ Име и презиме:
▪ Јединствени матични број грађана:
▪ Број личне карте и ко је издао:
▪ Контакт телефон:
▪ Лични E-mail:
▪ Дужност у редакцији: