Министарство одбране Републике Србије
 

Акредитивни листДогађај за који се акредитује:
Назив медија:
Телефон редакције:
Факс редакције:
E-mail редакције:
Додатни захтеви и питања:

 
 
Лични подаци за сваког члана екипе: (до пет чланова)
▪ Име и презиме:
▪ Јединствени матични број грађана:
▪ Број личне карте и ко је издао:
▪ Контакт телефон:
▪ Лични E-mail:
▪ Дужност у редакцији: