Министарство одбране Републике Србије
 

Војно правобранилаштво
Војно правобранилаштво је посебна унутрашња јединица Министарства одбране која обавља послове заштите имовинских права и интереса Републике Србије, у погледу средстава и имовине, коју користи Министарство одбране и Војска Србије, као и послове предузимања правних радњи и средстава код заступања пред судовима и другим државним органима у свим фазама поступка.