Министарство одбране Републике Србије
 

Војнообавештајна агенцијаВојнообавештајна агенција је стручни и руководећи орган војнообавештајне службе Министарства одбране и саставни је део система безбедности Републике Србије. Надлежна је и одговорна за обавештајно обезбеђење, представљање и заштиту интереса МО у иностранству.  Своју намену остварује преко обавештајно-оперативне и војно дипломатске  делатности.

Организација >> 

Војнообавештајна агенција састоји се од управног и извршног дела, а организована је на савременим принципима и у складу са светским стандардима

Историјат >> 
 

 

Све информације о Војнообевештајној агенцији можете пронаћи на званичном сајту агенције:www.voa.mod.gov.rs