Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Vojno pravobranilaštvo
Vojno pravobranilaštvo je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja obavlja poslove zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, u pogledu sredstava i imovine, koju koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i poslove preduzimanja pravnih radnji i sredstava kod zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima u svim fazama postupka.