Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања власника ствари из пописаПозивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распоредa и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра МО Београд, Регионалног центра МО Крагујевац, Регионалног центра МО Нови Сад и Регионалног центра МО Ваљево.

Регионални центар МО Београд

Центар МО за локалну самоуправу Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Палилула дана 30.09.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама Центра МО Звездара, општинска канцеларија Палилула, ул. Таковска бр. 12,  пети спрат, канцеларија бр. 115, у времену од 08.00 до 14,00 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Вождовац општинска канцеларија Младеновац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Младеновац дана 15. и 16.09.2021. године ради увођења у евиденцију. Увођење у евиденцију ствари из пописа извршиће се у општинској канцеларији Младеновац, улица Космајска број 3, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Чукарица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Раковица дана 30.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО за локалну самоуправу Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Звездара дана 30.09.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама Центра МО за локалну самоуправу Звездара, на адреси ул. Устаничка бр. 189 канцеларија бр. 3, Београд,  у времену од 08.00 до 14,00 часова.

Регионални центар МО Нови Сад

Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад планирао је да позове власнике ствари из пописа из Новог Сада дана 17.09.2021. године ради вежбе.
 
Центар МО за локалну самоуправу Кикинда планирао је да позове власнике ствари из пописа из Кикинде дана 17.09.2021. године ради вежбе.
 
Центар МО за локалну самоуправу Панчево планирао је да позове власнике ствари из пописа из Панчева дана 20.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену  од 09.00 до 15,00 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Панчево планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 07.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 15,00 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад планирао је да позове власнике ствари из пописа из Новог Сада дана 14.09.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама Центра МО за локалну самоуправу Нови Сад, на адреси ул. Браће Јовандића бр. 4, Нови Сад,  у времену од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Зрењанин планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Зрењанин  дана 02.09.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама Центра МО за локалну самоуправу Зрењанин на адреси ул. Гундулићева бб Зрењанин, у времену од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Сомбор дана 04.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Апатин дана 11.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кула дана 18.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Оџаци дана 25.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Стара Пазова дана 08.09.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама општинске канцеларије Стара Пазова на адреси ул. Ћирила и Методија бр. 18, Стара Пазова, у времену од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Инђија дана 09.09.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама општинске канцеларије Инђија на адреси ул. Дунавска бр. 18, Инђија, у времену од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Сремска Митровица дана 17.09. и 28.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Инђија дана 13.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Ириг дана 14.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шид дана 15.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пећинци дана 15.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Рума дана 16.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Стара Пазова дана 16.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.

Регионални центар МО Крагујевац

Центар МО за локалну самоуправу Нови Пазар
планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Тутин дана 14.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 08.00 до 14,00 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Нови Пазар планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Сјеница дана 15.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 08.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Нови Пазар планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Нови Пазар и Рашка дана 16.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 08.00 до 14,00 часова.Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из Крагујевца дана 06.09.2021. године, ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама општинске канцеларије Крагујевац на адреси ул. Трг Слободе бр. 3 Крагујевац, у периоду од 11.00 до 13,00 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Велика Плана дана 27.09. и 28.09.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама општинске канцеларије Велика Плана, ул. Милоша Великог бр. 30, канцеларија бр. 45, Велика Плана,  у времену од 09.00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа из Смедерева дана 28.09.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама Центра МО Смедерево, општинска канцеларија Смедерево, ул. Трг Републике бр. 7,  канцеларија бр. 7, Смедерево,  у времену од 09.00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа из Смедерева дана 28.09. и 29.09.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама Центра МО Смедерево, општинска канцеларија Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића бр. 25,  канцеларија бр. 305, Смедеревска Паланка,  у времену од 09.00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из Крагујевца дана 23.09. и у периоду од 27.09. до 29.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 08.00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Аранђеловац дана 04.10.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 08.00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Баточина дана 05.10.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 08.00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кнић дана 06.10.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 08.00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пожаревац дана 06.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Петровац на Млави дана 07.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Велико Градиште дана 08.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кучево дана 10.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Мало Црниће дана 13.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Жабари дана 14.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Жагубица дана 06.09. и 15.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Голубац дана 17.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Нови Пазар планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Нови Пазар дана 21.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 08.00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Нови Пазар планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Рашка у периоду од 22.09. до 24.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 08.00 до 14,00 часова.

Регионални центар МО Ваљево

Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Горњи Милановац дана 24.08.2021. године, ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама општинске канцеларије Горњи Милановац на адреси ул. Хајдук Вељка Петровића бр. 2 Горњи Милановац, 08,45 до 09,30 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чачак дана 03.09. и 06.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 13,00 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Ивањица дана 07.09. и 28.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 09.00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Горњи Милановац дана 10.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у периоду од 08.00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из Чачка дана 06.09.2021. године, ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама општинске канцеларије Чачак на адреси ул. Владике Николаја Велимировића бр. 5 Чачак у 09,45 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Горњи Милановац дана 24.08.2021. године, ради укидања распорда ствари из пописа. Укидања распореда ствари из пописа извршиће се у просторијама општинске канцеларије Горњи Милановац адреси ул. Хајдук Вељка Петровића бр. 2 Горњи Милановац, од 08,45 до 09,30 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац дана 08.09. и 09.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Лозница дана 10.09.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО Ужице, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Косјерић дана 06.09. и 07.09.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО за локалну самоуправу Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Ваљево дана 11. 12. 13. и 14. 10.2021. године ради саопштавања распореда. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси улица Војводе Мишића бр. 55, у периоду од 09.00 часова до 15.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Лајковац дана 15.10.2021. године ради саопштавања распореда. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Носиоци  албанске споменице бр. 6, у периоду од 09.00 часова до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Мионица дана 19. 10 .2021. године ради саопштавања распореда. Саопштавање распореда непокретних ствари из пописа извршиће се на адреси власника  ствари из пописа у периоду од 09.00 часова до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Ваљево планирао је да позове власнике непокретних ствари из пописа из општине Ваљево дана 19. и  20. 10. 2021. године ради саопштавања распореда. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси власника  ствари из пописа, у периоду од 09.00 часова до 15,00 часова.

Преглед позивања на обучавање за потребе одбране земље
 
АКТИВНОСТ Територијални орган МО
који врши позивање
Датум реализовања Место реализовања
Основна
обука
Регионални центар Министарства одбране Београд 10. - 28. 5. 2021. Трећи центар за обуку Војске Србије у Лесковцу
Регионални центар Министарства одбране Ниш
Специјалистичка обука Регионални центар Министарства одбране Београд 1. - 19. 9. 2021. Центар за обуку Копнене војске у Пожаревцу
Регионални центар Министарства одбране Ниш
 
У 2021. години, извршиће се упут на основну и специјалистичку обуку по 30 ЛРС  и то превасходно ЛРС која су добровољно пријављена на обучавање за потребе одбране земље.