Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања власника ствари из пописаПозивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра МО Ваљево, Регионалног центра МО Крагујевац и Регионалног центра МО Нови Сад.
 
Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Горњи Милановац у периоду од 25.10 до 26.10.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 14.30 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Лозница дана 05.10. и у периоду од 28.10. до 29.10.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 15.00 часова.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кикинда дана 03.11.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда из пописа ће се извршити у просторијама општинске канцеларије  Кнић, ул. Војводе Стевана Книћанина бр. 116, Кнић, у времену од 11.00 до 13.00 часова.
 
Регионални центар МО Нови Сад

Центар МО за локалну самоуправу Панчево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Панчево, Вршац, Алибунар, Бела Црква и Пландиште у периоду од 03.11. до 05.11. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Суботица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Суботица у периоду од 23.10 до 24.10.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа, у времену од 10.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Суботица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Бачка Топола дана 30.10.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа, у времену од 10.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Кикинда планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кикинда дана 15.11.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда  из пописа ће се извршити на адреси ул. Краља Петра I бр. 37, Кикинда, у времену од 09.00 до 13.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад планирао је да позове власнике ствари из пописа из Новог Сада у периоду од 08.11 до 10.11.2021. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 14.00 часова.

 Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Сомбор дана 25.10.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ће се извршити у просторијама Центра МО Сомбор, на адреси Соње Маринковић бр. 2, Сомбор, у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Апатин дана 25.10.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ће се извршити у просторијама општинске канцеларије Апатин, на адреси Средња бб, Апатин, у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Оџаци дана 26.10.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ће се извршити у просторијама општинске канцеларије Оџаци, на адреси Школска бр. 10, Оџаци, у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кула дана 26.10.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ће се извршити у просторијама општинске канцеларије Кула, на адреси Лењинова бр. 11, Кула, у времену од 09.00 до 12.00 часова.