Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању лица из резервног саставаИнформација о позивању лица из резервног састава ради саопштавања распореда и војних вежби на територији надлежности Управе за обавезе одбране.
 
Вишедневна вежба планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду,
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Чукарица, Нови Београд, Вождовац и Звездара: од 08. до 19.05.2023. године, од 17. до 23.05.2023. године, од 22. до 25.05.2023. године и од 22.05. до 02.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд, Вождовац, Звездара, Зрењанин, Панчево, Сремска Митровица и Нови Сад: од 08. до 22.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Сомбор: од 08. до 12.05.2023. године, од 08. до 22.05.2023. године и од 22. до 26.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Панчево: од 17. до 23.05.2023. године и од 22. до 25.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица и Нови Сад: од 15. до 19.05.2023. године и од 22. до 26.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад: од 08. до 12.05.2023. године, од 16. до 23.05.2023. године и од 22. до 25.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Суботица: од 08. до 12.05.2023. године, од 15. до 26.05.2023. године, од 22. до 25.05.2023. године и од 22. до 26.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд, Звездара, Зрењанин, Панчево, Суботица, Сомбор, Нови Сад, Сремска Митровица, Прокупље, Бор, Врање, Крушевац, Врање, Лесковац, Крагујевац, Смедерево, Краљево, Нови Пазар, Шабац и Ваљево: од 15.05. до 13.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Зрењанин, Панчево, Сомбор, Нови Сад и Врање: од 15. до 26.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање: од 07. до 22.05.2023. године и од 15. до 16.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Бор, Зајечар и Лесковац: од 08. до 19.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Зајечар, Врање, Крушевац и Лесковац: од 08. до 22.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ниш: од 10. до 12.05.2023. године, од 15. до 24.05.2023. године и од 18. до 19.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ниш и Прокупље: од 15. до 26.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пирот: од 17. до 23.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање, Лесковац, Крушевац, Бор, Зајечар и Пирот: од 22.05. до 02.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ниш, Зајечар, Прокупље, Крушевац, Пирот, Лесковац и Врање: од 22. до 25.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање: од 22. до 26.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање и Лесковац: од 22.05. до 09.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крушевац: од 22.05. до 02.06.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац: од 15. до 29.05.2023. године и од 22. до 25.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац и Смедерево: од 08. до 22.05.2023. године и од 15. до 29.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац, Јагодина, Смедерево, Краљево и Нови Пазар: од 22. до 25.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Краљево: од 09. до 10.05.2023. године, од 16. до 18.05.2023. године и од 17. до 23.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Пазар: од 08. до 22.05.2023. године, од 15. до 18.05.2023. године и од 15. до 31.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Шабац, Ваљево, Чачак и Ужице: од 08. до 22.05.2023. године, од 08. до 26.05.2023. године и од 22. до 25.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Шабац: од 15. до 19.05.2023. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Чачак: од 22.05. до 02.06.2023. године.
 
Једнодневна вежба планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду,
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Чукарички, Звездара, Нови Београд и Вождовац: 07.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд и Чукарица: 18.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац, Краљево: 17.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац, Пожаревац, Јагодина и Смедерево: 28.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Краљево и Нови Пазар: 27.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Пазар: 04.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ваљево: 13. и 14.05.2023. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Шабац: 14.05.2023. године.
 
Саопштавање распореда планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду,
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Звездара: 15. и 25.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ниш: 10, 12, 18, 19. и 21.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Прокупље: 12.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац: 03, 04, 05, 08, 09. и 19.05.2023. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Краљево: 10.05.2023. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Ужице: 20. и 27.05.2023. године.