Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању лица из резервног саставаИнформација о позивању лица из резервног састава, ради саопштавања распореда и војне вежбе на територији надлежности Управе за обавезе одбране.

 
Једнодневне војне вежбе планиране су да се изведу учешћем лица у резервном саставу које позивају следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу за дате термине:
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад, 8. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица, 8. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Кикинда, 8. и 22. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Зрењанин, 8. и 22. 6. 2024. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Панчево, 8. и 22. 6. 2024. године.
 
 
Вишедневне војне вежбе планиране су да се изведу учешћем лица у резервном саставу које позивају следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу за дате термине:
 • Центар МО за локалну самоуправу Панчево, од 3. до 14. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Зајечар, од 3. до 14. 6. 2024. године и од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Зрењанин, од 3. до 14. 6. 2024. године и од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Кикинда, од 3. до 14. 6. 2024. године и од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад, од 3. до 14. 6. 2024. године, од 3. до 17. 6. 2024. године и од 10. до 21. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица, од 3. до 14. 6. 2024. године и од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ваљево, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Краљево, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крушевац, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Лесковац, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ниш, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Смедерево, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Шабац, од 3. до 17. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Сомбор, од 3. до 17. 6. 2024. године и од 10. до 21. 6. 2024. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Суботица, од 3. до 17. 6. 2024. године и од 10. до 21. 6. 2024. године.
 
 
Саопштавање распореда лицима у резервном саставу врше следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу у датим терминима:
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац, 3, 10, 11, 12, 13. и 14. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Звездара, 3, 4, 5. и 13. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Чачак, 6. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање, 10. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Шабац, 13. и 14. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пирот, 14, 17, 19. и 20. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац, 17, 19. и 24. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица, 17, 18. и 19. 6. 2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад, 24, 25. и 26. 2024. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Прокупље, 25. и 26. 2024. године.
 
 
Укидање распореда лицима у резервном саставу врши следећи центар Министарства одбране за локалну самоуправу у датом термину:
 • Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац, 17. 6. 2024. године.
______________________________________________________________________________________________________________
 
Вишедневне војне вежбе планиране су да се изведу учешћем лица у резервном саставу које позивају следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу за дате термине:
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац, од 13. до 27.05.2024. године и од 20. до 24.05.2024. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Чукарица, од 13. до 27.05.2024. године.
 
______________________________________________________________________________________________________________


Једнодневне војне вежбе планиране су да се изведу учешћем лица у резервном саставу које позивају следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу у датим терминима:
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Краљево, 12. и 28.05.2024. године,

Вишедневне војне вежбе планиране су да се изведу учешћем лица у резервном саставу које позивају следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу у датим терминима:
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Кикинда, од 13. до 27.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Бор, од 13. до 24.05.2024. године и од 13. до 27.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ваљево, од 13. до 27.05.2024. године и од 13. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Зајечар, од 13. до 24.05.2024. године, од 13. до 27.05.2024. године, од 20. до 31.05.2024. године и од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Зрењанин, од 13. до 27.05.2024. године и од 27.05. до 07.06.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Јагодине, од 13. до 27.05.2024. године и од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крушевац, од 13. до 24.05.2024. године, од 13. до 27.05.2024. године и од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Лесковац, од 13. до 27.05.2024. године и од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд, од 13. до 27.05.2024. године, од 21. до 24.05.2024. године и од 21. до 31.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Пазар, од 18. до 24.05.2024. године и од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад, од 13. до 27.05.2024. године, од 21. до 24.05.2024. године и од 27.05. до 07.06.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац, од 13. до 27.05.2024. године и од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Сомбор, од 13. до 27.05.2024. године и од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Сремска Митровица, од 13. до 27.05.2024. године и од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Суботица, од 13. до 27.05.2024. године и од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Шабац, од 13. до 27.05.2024. године и од 21. до 24.05.2024. године
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац, од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Врање, од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац, од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Краљево, од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ниш, од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Пирот, од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Смедерево, од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Ужице, од 21. до 24.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Звездара, од 21. до 24.05.2024. године и од 21. до 31.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Панчево, од 21. до 24.05.2024. године и од 27.05. до 07.06.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Чачак, од 21. до 24.05.2024. године и од 21. до 31.05.2024. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Чукарица: од 21. до 24.05.2024. године, од 21. до 31.05.2024. године.
 
 Саопштавање распореда лицима у резервном саставу врше следећи центри Министарства одбране за локалну самоуправу у датим терминима:
 
 • Центар МО за локалну самоуправу Звездара, 07, 13, 20. и 27.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Вождовац, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28. и 29.05.2024. године,
 • Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30. и 31.05.2024. године и
 • Центар МО за локалну самоуправу Сомбор, 20, 21, 22. и 23.05.2024. године.