Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у августу и септембру
ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство одбране врши позивање војних обвезника старијих од 30 година, преведених у резервни састав који нису одслужили војни рок, ради утврђивања оцене способности за војну службу на територији Републике Србије, почевши од 7.маја 2018. године.


Позивање обвезника радне обавезе на територији надлежности Управе за обавезе одбранеРЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД
Центар МО Вождовац
Дана 22. септембра 2018. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Врачар, ради обучавања, односно увежбавања за извршавање задатака у ванредном и ратном стању.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО
Центар МО Ваљево
Дана 1, 8, 15. и 22. септембра 2018. године, у времену од 08.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе, ради обучавања, односно увежбавања за извршавање задатака у ванредном и ратном стању, на основу Одлуке министра одбране за позивање и контролу јединица радне обавезе у 2018. години.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ
Центар МО Крагујевац
Дана 3. и 10.септембра 2018. године, у времену од 09.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе, ради саопштавања распореда;
 
Центар МО Пожаревац
Дана 17. и 18. септембра 2018. године, у времену од 09.00 до 13.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе, ради саопштавања распореда;
 
Центар МО Краљево
Дана 10. септембра 2018. године, у времену од 09.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе, ради саопштавања и укидања распореда;
 
Центар МО Нови Пазар
Дана 17. септембра 2018. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе, ради саопштавања распореда.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ
Центар МО Лесковац
Дана 6. и 13. септембра 2018. године, у временском периоду од 07.00 до 15.00 часова,  планирано је позивање обвезника радне обавезе, ради саопштавања распореда по основу радне обавезе;

Дана 17, 18, 19, 20, 21. и 24. септембра 2018. године, у временском периоду од 10.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе, ради обучавања, односно увежбавања за извршавање задатака у ванредном и ратном стању, на основу Одлуке министра одбране за позивање и контролу јединица радне обавезе у 2018. години;

Дана 29. септембра 2018. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе, ради саопштавања распореда и обуке на основу Одлуке министра одбране за позивање и контролу јединица радне обавезе у 2018. години;
 
Центар МО Пирот
Дана 10. септембра 2018. године, од 12.00 часова,  планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе, ради увежбавања за извршавање задатака у ванредном и ратном стању на основу Одлуке министра одбране за позивање и контролу јединица радне обавезе у 2018. години;
 
Центар МО Бор
Дана 13. септембра 2018. године, у временском периоду од 08.00 до 10.00 часова планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе, ради саопштавања распореда по основу радне обавезе;
Дана 18. септембра 2018. године, у временском периоду од 08.00 до 12.00 часова планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе, ради саопштавања распореда по основу радне обавезе.
 
 
Позивање власника ствари из пописа 

Регионали центар Министарства одбране Крагујева

 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Голубац 06.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Голубцу на адреси ул. Цара Душана бр. 72.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Жагубица  06.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Жагубици на адреси ул. Трг ослобођења бр. 6/II.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Мало Црниће  06.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Малом Црнићу на адреси ул. Маршала Тита бр. 124.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Жабари  07.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Жабарима на адреси ул. Кнеза Милоша бр. 103.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Кучево  07.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Кучеву на адреси ул. Жике Поповића бр. 64.
 
Центар МО Смедерево планирао је да позове власнике ствари из општине Смедерево  06.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Смедереву на адреси ул. Трг Републике бр. 7.
 
Центар МО Смедерево планирао је да позове власнике ствари из општине Смедеревска Паланка  06.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Смедеревској Паланцина на адреси ул. Вука Караџића бр. 25.

Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из општине Лапово  06.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Лапову на адреси ул. Његошева бр.18/1.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из општине Топола  07.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Тополи на адреси ул. Булевар Краља Александра бр.19/3.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из општине Кнић 08.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Книћу на адреси ул. Кнић бб.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из општине Крагујевац  10.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Крагујевцу на адреси ул. Трг слободе бр. 3/3.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из општине Аранђеловац  10.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Аранђеловцу на адреси ул. Цара Душана бр.2/2.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из општине Баточина дана 10.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Баточини на адреси ул. Краља Петра I бр. 32/1.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из општине Рача  10.08.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Рачи на адреси ул. Карађорђева бр.48/1.

Регионални центар МО Ваљево

Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из општине Шабац  17.08.2018. године, 24.08.2018. године,  27.08.2018. године,28.08.2018.  године,  06.09.2018. године,  11.09.2018. године и 28.09.2018.   ради прегледа и саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Шабцу на адреси седишта власника и у ЦМО Шабац ул. Поцерска бр. 2.


 Позивање лица из резервног састава ради саопштавања ратног распореда и извођења обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране.
 
Једнодневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
- Центар МО Чачак, Ужице 08.09.2018. године;
- Центар МО Чачак, Ужице 15.09.2018. године;
- Центар МО Ужице, Зрењанин 22.09.2018. године;
- Центар МО Ваљево 23.09.2018. године;
- Центар МО Шабац 23.09.2018. године;
- Центар МО Ужице 29.09.2018. године;
- Центар МО Зрењанин и Панчево 06.10.2018. године;
- Центар МО Ваљево 07.10.2018. године;
- Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево и Нови Сад 20.10.2018. године;
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
- Центар МО Ужице, Шабац, Зрењанин , Кикинда, Панчево од 30.08. до 13.09.2018. године;
- Центар МО Ваљево од 30.08. до 13.09.2018. године;
- Центар МО Кикинда од 09. до 28.09.2018. године;
- Центар МО Сремска Митровица од 10. до 14.09.2018. године;
- Центар МО Сремска Митровица и Нови Сад од 10. до 24.09.2018. године;
- Центар МО Крагујевац од 10. до 14.09.2018. године;
- Центар МО Шабац од 14. до 28.09.2018. године;
- Центар МО Нови Београд од 17. до 21.09.2018. године;Центар МО Чукарица и Вождовац од 03. до 07.09.2018. године;
 - Центар МО Врање од 03. до 17.09.2018. године;
 - Центар МО Ниш од 10.6 до 14.09.2018. године;
 - Центар МО Врање од 12. до 26.09.2018. године и
 - Центар МО Врање, Вождовац и Чукарица од 17. до 21.09.2018. године.
 - Центар МО Вождовац  од 17.09. до 21.09.2018. године и
  -Центар МО Ниш од 24.09. до 30.09.2018. године.  

 
Саопштавање ратног распореда лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
- Центар МО Ужице 08.09.2018. године;
- Центар МО Пожаревац 05. и 19.09.2018. године;
- Центар МО Шабац 28.09.2018. године;
- Центар МО Краљево 17.10.2018. године;
 - Центар MO Ужице 1.9.2018. године. 

Саопштавање, промена и укидање ратног распореда лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
 
  • MO Чукарица  20.08.2018. године,
  • Центар МО Ваљево  04.09.2018. године,
  • Центар МО Нови Пазар  11.09.2018. године,
  • Центра МО Суботица 21.09.2018. године,
  • Центра МО Суботица од 24.-28.09.2018. године и
  • Центра МО Суботица 03.10.2018. године.
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
- Центар МО Чукарица, Вождовац, Лесковац и Крушевац
   у периоду од 30.08. до 13.09.2018. године,
- Центар МО Нови Пазар и Краљево у периоду од 01.09. до 07.09.2018. године,
- Центар МО Краљево у периоду од 03.09. до 07.09.2018. године,
- Центар МО Краљево у периоду од 03.09. до 13.09.2018. године,
- Центар МО Врање и Лесковац у периоду од 03.09. до 14.09.2018. године,
- Центар МО Ужице у периоду од 06.09. до 15.09.2018. године,
- Центар МО Ваљево у периоду од 09.09. до 28.09.2018. године,
- Центар МО Врање у периоду од 10.09. до 24.09.2018. године,
- Центар МО Звездара у периоду од 17.09. до 21.09.2018. године и
- Центар МО Панчево и Нови Сад у периоду од 01.10. до 05.10.2018. године.