Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава
Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда и извођења обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране.
 
Једнодневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 


Центар МО Зрењанин, Лесковац, Кикинда, Панчево, Нови Сад 13.04.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад 11.05.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад 15.06.2019. године,
Центар МО Ниш 24.04.2019. године,
Центар МО Чукарица, Вождовац, Лесковац 11.05.2019. године,
Центар МО Сомбор, Панчево 18.05.2019. године,
Центар МО Крагујевац 21.05.2019. године,
Центар МО Краљево, Лесковац 25.05.2019. године,
Центар МО Пожаревац, Смедерево, Крагујевац 26.05.2019. године,
Центар МО Лесковац 08.06.2019. године,
Центар МО Краљево 12.06.2019. године.
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Звездара, Лесковац, Бор, Зајечар, Чукарица, Пожаревац, Смедерево, Нови Београд, Пирот 25.03. до 08.04.2019. године,
Центар МО Шабац 01.до 12.04.2019. године,
Центар МО Крушевац, Нови Београд 01.до 15.04.2019. године,
Центар МО Врање 03.до 17.04.2019. године,
Центар МО Лесковац 05.до 13.04.2019. године,
Центар МО Нови Београд, Лесковац, Пожаревац, Смедерево 07.до 21.04.2019. године,
Центар МО Крушевац, Пожаревац, Звездара, Чукарица, Лесковац, Вождовац, Зајечар, Нови Београд, Шабац 08. до 22.04.2019. године,
Центар МО Врање 09.до 23.04.2019. године,
Центар МО Крагујевац, Краљево 15.до 17.04.2019. године,
Центар МО Лесковац, Врање, Ниш 15.до 19.04.2019. године,
Центар МО Ниш 06. до 08.05.2019. године,
Центар МО Ужице, Ваљево, Шабац 13.до 27.05.2019. године,
Центар МО Шабац, Ваљево 16.до 25.05.2019. године,
Центар МО Ваљево 20.05.до 18.06.2019. године,
Центар МО Ваљево, Шабац 27.05.до 10.06.2019. године,
Центар МО Шабац, Ваљево 03.до 17.06.2019. године,
Центар МО Зајечар 03. до 17.04.2019. године,
Центар МО Пирот 08. до 24.04.2019. године,
Центар МО Ниш, Прокупље, Врање 15. до 19.04.2019. године,
Центар МО Краљево 15. до 17.04.2019. године,
Центар МО Нови Пазар 08. до 19.04.2019. године,
Центар МО Панчево 01. до 05.04.2019. године,
Центар МО Ниш 09.05. до 05.06.2019. године,
Центар МО Краљево, Врање, Лесковац 06. до 17.05.2019. године,
Центар МО Краљево, Ужице 13. до 16.05.2019. године,
Центар МО Чукарица, Нови Београд, Звездара, Вождовац, Чукарица, Смедерево, Зајечар, Ниш, Врање 13. до 17.05.2019. године,
Центар МО Пожаревац, Смедерево, Крагујевац, Јагодина 13. до 22.05.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад, Зајечар, Лесковац, Бор, Сомбор, Суботица, Крушевац, Ужице, Чукарица, Нови Београд, Звездара, Пожаревац, Смедерево, Вождовац 13. до 27.05.2019. године,
Центар МО Врање 13. до 31.05.2019. године,
Центар МО Пожаревац, Смедерево 13.05. до 18.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад, Зајечар, Лесковац, Врање, Пирот, Бор, Сомбор, Крушевац, Чукарица, Нови Београд, Звездара 16. до 25.05.2019. године,
Центар МО Прокупље, Ниш 16.05. до 05.06.2019. године,
Центар МО Нови Сад, Лесковац, Врање 20. до 24.05.2019. године,
Центар МО Краљево, Нови Пазар, Крагујевац 20. до 29.05.2019. године,
Центар МО Нови Сад, С.Митровица 20.05.до 03.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад, С.Митровица, Врање, Лесковац, Краљево, Нови Пазар, Прокупље, Бор, Сомбор, Суботица, Ужице, Крушевац, Чукарица 20.05.до18.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад, Зајечар, Лесковац, Врање, Бор, Сомбор, Суботица, Крушевац, Ужице, Чукарица 27.05.до10.06.2019. године,
Центар МО Нови Сад, С.Митровица 03. до 07.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад, Суботица, С.Митровица, Врање, Лесковац, Сомбор, Крушевац 03. до 17.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад 05. до 14.06.2019. године,
Центар МО Нови Сад, С.Митровица 10. до 14.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин 17. до 28.06.2019. године.
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Чукарица 04, 05, 08, 09, 10, 11 и 12.04.2019. године,
Центар МО Нови Београд 23 и 24.04.2019. године,
Центар МО Нови Београд 13, 14, 15, 16 и 17.05.2019. године.
Центар МО Чукарица 19.04.2019. године,
Центар МО Крагујевац 06,07,08,09 и 10.05.2019. године,
Центар МО С.Митровица 09,13.05.2019. године,
Центар МО Прокупље 14.05.2019. године,
Центар МО Краљево 21.05.2019. године,
Центар МО Нови Београд 20, 21 и 23.05.2019. године.
 
 Позивање власника ствари из пописа,  ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара
 
Регионални центар МО Ваљево

Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из општине Љиг 25.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из општине Уб 08.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из општине Ваљево  15.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.

 Центар МО Ужице планирао је да позове власнике ствари из општине Ужице 08.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Ужице планирао је да позове власнике ствари из општине Бајина Башта 16.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Ужице планирао је да позове власнике ствари из општине Пожега у периоду од 08.04. до 11.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Ужице планирао је да позове власнике ствари из општине Ужице 10.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Ужице планирао је да позове власнике ствари из општине Ариље 11.04. и 26.04.2019. године ради саопштавања ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Ужице планирао је да позове власнике ствари из општине Косјерић 11.04. и 18.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 

Регионални центар МО Нови Сад

 Центар МО Панчево планирао је да позове власнике ствари од 09.04. до 12.04.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализоватиод 09.00 до 13.00 часова на адреси ствари из пописа.

 Центар МО Нови Сад планирао је да позове власнике ствари 19.04.,24.04. и 25.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати од 09.00 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Суботица планирао је да позове власнике ствари из Бачке Тополе 18.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати од 09.00 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Суботица планирао је да позове власнике ствари из Суботице 24.04. и 25.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати од 09.00 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Регионални центар МО Крагујевац
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари 01.04, 03.04. и у  од 08.04. до 11.04.2019. године. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Јагодина планирао је да позове власнике ствари, 19.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11.00 до 11.30 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Краљево планирао је да позове власнике ствари из општине Краљево  од 01.04. до 05.04, 08.04. до 12.04, 15.04. до 19.04, 23.04. и 25.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08.00 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Нови Пазар планирао је да позове власнике ствари из општине Рашка, у периоду од 14.05. до 16.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 10.00 до 13.30 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари 26.04.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 12.00 до 14.00, на адреси ул. Трг Слободе бр. 3 Крагујевац.
 
Центар МО Краљево планирао је да позове власнике ствари 14.05.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11.00 до 13.00, на адреси ул. 4. црногорске бригаде бб Краљево .
 

Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари, 17.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари,  22.04. и 24.04. 2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
 Регионални центар МО Београд

Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из општине Стари град  23.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 10.00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из општине Палилула 22.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 13.30 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари  25.05.2019. године ради саопштвања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у 10.00 часова, у просторијама општинске канцеларије, Вождовац.Устаничка бр.64/4,канцеларија бр 403.

Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из општине Савски венац  24.04.2019. године ради саопштвања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из општине Младеновац  24.04.2019. године ради саопштвања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 10.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из општине Звездара и Палилула 22.04. и 23.04.2019. године ради саопштвања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 15.30 часова на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из општине Звездара 15.05.2019. године ради саопштвања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 10.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из општине Звездара 22.04.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 15.00 часова на адреси општинске канцеларије Звездара, ул. Устаничка 189, приземље, канцеларија  бр. 3.
 
Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из општине Гроцка 22.04. и у периоду од 24.04. до 25.04.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у 13.00 часова на адреси општинске канцеларије Гроцка, ул. Булевар ослобођења бр. 39, први спрат, канцеларија бр. 29.
 
Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из општине Вождовац 24.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 12.00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Регионални центар МО Ниш

Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари 01.04, 04.04, 08.04. до 11.04, 15.04. до 18.04, 22.04, 24.04 и 25.04. 2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Ниш планирао је да позове власнике ствари 09.04, 18.04. и 24.04. 2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 07.30 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Зајечар планирао је да позове власнике ствари 11.04.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из општине Лесковац, 01.04. до 04.04, 08.04 до 11.04, и 15.04.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из општине Власотинце, од 16.04. до 18.04. и 22.04.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати  од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из општине Лебане 24.04. и 25.04.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати  од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из општине Лесковац 16.04. и 17.04.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати  од 09.00 до 14.00 часова на адреси општинске канцеларије Лесковац, ул. Мајора Тепића бр. 4, канцеларија бр. 11 Лесковац.
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из општине Власотинце 12.04.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати од 09.00 до 14.00 часова на адреси општинске канцеларије Власотинце, ул. Трг ослобођења  бр. 1, канцеларија бр. 21 Власотинце.
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из општине Лебане 12.04.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати  од 09.00 до 14.00 часова на адреси општинске канцеларије Лебане, ул. Цара Душана  бр. 70, канцеларија бр. 16 Лебане.

Регионални центар МО Ниш
 
Центар МО Крушевац планирао је да позове власнике ствари, у периоду од 06.05. до 09.05, 13.05. до 16.05, 20.05. до 23.05. и 27.05. до 30.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Врање планирао је да позове власнике ствари, у периоду од 14.05. до 16.05 и 20.05. до 24.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 07.00 до 15.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Пирот планирао је да позове власнике ствари 15.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08.00 до 12.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Ниш планирао је да позове власнике ствари 24.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08.00 до 12.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Зајечар планирао је да позове власнике ствари 28.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Прокупље планирао је да позове власнике ствари 30.05.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.