Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава
Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда и извођења обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране.

Једнодневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Нови Пазар 10.09.2019. године,
Центар МО Ниш 19. и 28.09.2019. године,
центри МО Прокупље и Ниш 25. и 26.09.2019. године,
центри МО Бор, Зајечар и Пирот 27.09.2019. године,
центри МО Чукарица и Нови Београд 05.10.2019. године,
Центар МО Краљево 12.10.2019. године и
центри МО Чукарица, Звездара, Нови Београд и Чукарица 26.10.2019. године.
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
центри МО Зајечар, Пирот и Бор 04.- 13.09.2019.године,
Центар МО Ниш 05.- 09.09.2019.године,
Центар МО Нови Сад 09.- 13.09.2019.године,
Центар МО Ваљево 02.- 16.09, 16.-30.09. и 30.09.-14.10.2019.године,
центри МО Пожаревац, Смедерево, Крагујевац и Јагодина 09.-23.09, 13.-27.09. и 16.-30.09.2019. године,
центри МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад и Ниш 09.-23.09.2019.године,
Центар МО Врање 09.-25.09., 16.-27.09. и 23-27.09.2019.године,
Центар МО Лесковац 23.- 27.09.2019. године,
центри МО Пожаревац, Смедерево, Крагујевац и Бор 11.-20.09.2019.године,
центри МО Смедерево, Лесковац, Зрењанин и Кикинда 13.-27.09.2019.године,
центри МО Зрењанин и Нови Сад 23.-27.09.2019.године,
Центар МО Чукарица 13.-27.09.2019.године,
Центар МО Нови Пазар 16.-27.09.2019.године,
Центар МО Ужице 16.-25.09.2019.године,
центри МО Вождовац, Чукарица, Смедерево, Лесковац, Зрењанин и Панчево           16.-30.09.2019.године,
Центар МО Крушевац 08.-17.10, 14.-28.10, 16.-25.10, 21.10.-04.11.и 28.10.-10.11.2019.године,
Центар МО Бор 02.-23.09, 07.-21.10, и 28.10.-10.11.2019.године,
центри МО Зрењанин, Кикинда, Панчево и Нови Београд 30.09.-14.10.2019.године,
Центар МО Чукарица 01.-11.10.2019.године,
Центар МО Нови Београд 02.-11.10.2019.године,
Центар МО Лесковац 30.09.-14.10.2019. године,
центри МО Зрењанин, Кикинда и Нови Београд 07.- 21.10.2019.године,
Центар МО Шабац 07.-21.10, 16.-25.10. и 21.10.- 04.11.2019.године,
центри МО Зрењанин, Кикинда,Панчево и Нови Сад 02.- 16.09. и                                 14.- 28.10.2019.године,
центри МО Ниш и Зајечар 14.-18.10.2019.године,
Центар МО Ваљево 14.-28.10,16-25.10, 21.10.- 04.11, 28.10.-07.11. и 29.10.-10.11. и 07.10.-10.11.2019.године,
Центар МО Врање 07.-10.10. и 14.-18.10.2019. године,
центри МО Краљево и Ужице 07.-11.10.2019.године,
центри МО Ваљево, Лесковац и Врање 07.-18.10.2019.године,
центри МО Ужице и Крушевац 07.-21.10.2019.године,
центри МО Сомбор и Нови Сад 16-25.10. и 21.10.- 04.11.2019.године,
Центар МО Чукарица 02.-11.10, 07.-21.10, 14.-28.10, 21.-25.10, 21.10.- 04.11, 28.10.-10.11. и 12.- 25.11.2019.године,
Центар МО Нови Београд 14-28.10, 21.10.-04.11, 28.10.-10.11. и 12.-25.11.2019. године,
Центар МО Зајечар 11.- 20.10.2019.године,
Центар МО Врање 18.10.- 04.11.2019.године, 21.10.- 04.11.2019. године,
Центар МО Шабац 29.10.- 07.11.2019.године,
центри МО Зрењанин, Кикинда,Панчево и Зајечар 28.10.-10.11.2019.године,
Центар МО Звездара 30.09.- 04.10, 30.09.-14.10, 02.-11.10, 21.10.-04.11, 28.10.-10.11. и 12.11. - 25.11.2019. године,
 
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Ваљево 02, 04, 05. и 06.09.2019. године,
Центар МО Прокупље 05.09. 2019. године,
Центар МО Пожаревац 25.09.2019. године,
Центар МО Ужице 28.09.2019.године, 02, 03. и 05.10.12019.године,
Центар МО Чукарица 01.10.2019. године,
Центар МО Вождовац 03.10.2019. године.
 
Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда и извођења обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране.
 
Једнодневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 • Центар МО Прокупље 02.09.2019. године,
 • Центар МО Крушевац 03.09.2019. године,
 • Центар МО Ниш 14.09.2019. године,
 • Центар МО Чачак, Краљево 14.09.2019. године
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
 • Центар МО Лесковац 26.08.-09.09.2019. године и 09.09.-25.09.2019. године,
 • Центар МО Ваљево, Пирот, Крушевац, Вождовац, Звездара 02.-16.09. и 09.-23.09.2019. године,
 • Центар МО Лесковац 02.-13.09.2019. године,
 • Центар МО Нови Београд 13.-27.09. и 16.-30.09.2019. године,
 • Центар МО Звездара 13.-27.09. и 16.-30.09.2019. године,
 • Центар МО Зајечар 02.-16.09. и 09.-23.09.2019. године, и 07.10-21.10. и 28.10.-10.11.2019. године,
 • Центар МО Пожаревац, Смедерево, Чукарица, Лесковац, Нови Београд 02.-16.09.2019. године,
 • Центар МО Чукарица, Лесковац, Нови Београд, Ниш 09.-23.09.2019. године,
 • Центар МО Крушевац 13.-27.09., 16.-30.09. и 30.09.-14.10.2019. године,
 • Центар МО Краљево 16.-27.09.2019. године,
 • Центар МО Врање 09.-27.09. и 23.-27.09.2019. године,
 • Центар МО Чукарица, Звездара, Вождовац 02. до 06.09.2019. године,
 • Центар МО Крагујевац 09. до 13.09.2019. године,
 • Центар МО Зајечар 13. до 27.09.2019. године,
 • Центар МО Ниш 16. до 20.09.2019. године,
 • Центар МО Нови Београд, Звездара, Вождовац 23. до 27.09.2019. године
 • Центар МО Врање 26.08. до 09.09.2019. године и 02. до 13.09.2019. године,
 • Центар МО Ужице, Сомбор, Суботица, Нови Сад, Шабац, Чачак 02. до 16.09.2019. године,
 • Центар МО Сомбор, Суботица 13. до 27.09.2019. године,
 • Центар МО Краљево 14. до 27.09.2019. године,
 • Центар МО Нови Сад 16. до 20.09.2019. године,
 • Центар МО Сомбор, Суботица 16. до 23.09.2019. године,
 • Центар МО Панчево 09. до 30.09.2019. године,
 • Центар МО Сремска Митровица, Ужице, Суботица, Чачак 09. до 23.09.2019. године,
 • Центар МО Сомбор 30.09. до 14.10.2019. године, 14. до 28.10.2019. године, 28.10. до 10.11.2019.године и 12. до 25.11.2019. године,
 • Центар МО Сомбор, Суботица 07. до 21.10.2019. године,
 • Центар МО Суботица 21. до 25.10.2019. године.
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
 • Центар МО Пирот 02.09.2019. године и
 • Центар МО Вождовац 17.09.2019. године.
 • Центар МО Лесковац 03,04,05 и 06.09.2019. године,
 • Центар МО Вождовац 12.09.2019. године,
 • Центар МО Шабац 24, 25, 26, 27 и 30.09.2019. године и 01, 02, 03 и 04.10.2019. године,
 • Центар МО Панчево 21, 22, 23, 24 и 25.10.2019. године.
Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Крагујевац.
 • Центар МО Краљево планирао је да позове власнике ствари из пописа 02.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у Краљеву од 10,00 до 14,00 часова, на адреси ул. 4. Црногорске бригаде бб.
Позивање власника ствари из пописа, ради промене распореда ствари и саопштавања распореда ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Ваљево:
 • Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Владимирци 27.08.2019. године ради промене  распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати  од 10,00 до 12,00 часова, на адреси општинске канцеларије Владимирци, ул Светог Саве бр.57, Владимирци.
 • Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац 29.08.2019. године ради промене  распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати  од 10,00 до 12,00 часова, на адреси Центра МО Шабац, ул. Поцерска бр.2, Шабац.
 • Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац  30.08.2019. године ради промене  распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати  од 08,00 до 15,00 часова, на адреси Центра МО Шабац, ул. Поцерска бр.2, Шабац.
 • Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Лозница  30.08.2019. године ради промене  распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати  од 10,00 до 15,00 часова, на адреси Центра МО Лозница, ул. Кнеза Милоша бр. 3 бр. Шабац.
 • Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац 28.08.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати  од 10,00 до 14,00 часова, на адреси Центра МО Шабац, ул. Поцерска бр.2, Шабац
Позивање власника ствари из пописа, ради увођења у евиденцију, саопштавања распореда  и прегледа ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара MO Београд, Крагујевац и Ваљево.
 

Регионални центар МО Београд
 
 • Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 29.08.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 14,00 часова, на адреси, ул. Устаничка бр. 189, приземље, канцеларија бр. 3. 
 • Центар МО Чукарица планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 16.09.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова, на адреси ОК Раковица, ул. Мишка Крањца бр. 2, канцеларија бр. 3.
 • Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Палилула дана 25.09.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 10,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 
 • Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пожаревац дана 02.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова, на адреси, ул. Поречка бб, Пожаревац.
 • Центар МО Краљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Краљево дана 05.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова, на адреси ул. 4. црногорска бб, Краљево.
 • Центар МО Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Смедерево дана 24.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси Трг Републике бр. 7, Смедерево.
 • Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пожаревац дана 24.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова, на адреси, ул. Поречка бб, Пожаревац. 

 Регионални центар МО Ваљево
 
 • Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац дана 22.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
Позивање власника ствари из пописа, ради увођења у евиденцију, саопштавања распореда  и прегледа ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара MO Београд, Крагујевац и Ваљево.
 

Регионални центар МО Београд
 
Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 29.08.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 14,00 часова, на адреси, ул. Устаничка бр. 189, приземље, канцеларија бр. 3.
 
Центар МО Чукарица планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 16.09.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова, на адреси ОК Раковица, ул. Мишка Крањца бр. 2, канцеларија бр. 3.
 
Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Палилула дана 25.09.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 10,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пожаревац дана 02.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова, на адреси, ул. Поречка бб, Пожаревац.
 
Центар МО Краљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Краљево дана 05.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова, на адреси ул. 4. црногорска бб, Краљево.
 
Центар МО Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Смедерево дана 24.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси Трг Републике бр. 7, Смедерево.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пожаревац дана 24.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова, на адреси, ул. Поречка бб, Пожаревац.
 
 Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац дана 22.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Београд.
 
Регионални центар МО Београд
 
Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Савски Венац дана 12.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, у просторијама ОК Савски Венац на адреси, ул. Кнезе Милоша бр. 99, приземље, канцеларија бр. 2.
 
Центар МО Чукарица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чукарица дана 23.09.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у 09,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.