Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у фебруару 2019.године
ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство одбране врши позивање војних обвезника старијих од 30 година, преведених у резервни састав који нису одслужили војни рок, ради утврђивања оцене способности за војну службу на територији Републике Србије, почевши од 7.маја 2018. године.Позивање власника ствари из пописа  ради саопштавања распореда ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Ниш и Регионалног центра MO Крагујевац

Регионални центар МО Ниш
 
Центар МО Врање  - 26.02.2019., од 09.00 до 13.00 часова, у просторијама општинске канцеларије Врање, ул. Краља Милана бр. 1, канцеларија бр 20.
 
Центар МО Врање - 26.02.2019. године, од 09.00 до 13.00 часова, у просторијама општинске канцеларије Владичин Хан, ул. Светосавска бр. 1.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 
Центар МО Пожаревац - 04.02. и 19.02.2019. године, од 09.00 до 11.00 часова, у просторијама општинске канцеларије Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 124.
 
Центар МО Пожаревац - 05.02. и 19.02.2019. године од 09.00 до 11.00 часова у просторијама Центра МО Пожаревац, ул. Поречка бб.

Центар МО Пожаревац - 05.02. и 19.02.2019. године од 09.00 до 11.00 часова у просторијама општинске канцеларије Кучево, ул. Жике Поповића бр. 64.

Центар МО Пожаревац -05.02. и 19.02.2019. године од  09.00 до 11.00 часова у просторијама општинске канцеларије Жагубица, ул. Трг ослобођења бр. 6/II.

Центар МО Пожаревац - 19.02.2019. године од 09.00 до 11.00 у просторијама општинске канцеларије Петровац на Млави, ул. Српских владара бр. 165.

Центар МО Пожаревац  - 19.02.2019. године, од 09.00 до 11.00, у просторијама општинске канцеларије Голубац, ул. Цара Душана бр. 22.

Центар МО Пожаревац - 19.02. и 25.02.2019. године, од 09.00 до 14.30 часова, у просторијама општинске канцеларије Велико Градиште, ул. Сарајевска бр. 

 Центар МО Пожаревац - 19.02.2019. године, од  09.00 до 11.00 часова, у просторијама општинске канцеларије Жабари, ул. Кнеза Милоша бр. 3.
                                                                               
Центар МО Крагујевац  - 04.02.2019. године  у 11 часова у просторијама Центра МО Крагујевац, ул. Трг Слободе бр. 3.  
                                                                              
Центар МО Крагујевац  - 04.02.2019. године у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Баточина, ул. Краља Петра I  Карађорђевића бр. 32.    
 
Центар МО Крагујевац  --05.02.2019. године  у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Топола, ул. Булевар Краља Александра бр. 19.   
 
Центар МО Крагујевац - 04.02.2019. године у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Аранђеловац, ул. Железничка бр. 2.    
                                                                                                                                                          
Центар МО Крагујевац  - 04.02.2019. године  у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Лапово, ул. Његошева бр. 19.
 
Центар МО Крагујевац - 06.02.2019. године у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Кнић, зграда општине бб.
 
Центар МО Крагујевац - 08.02.2019. године  у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Рача, ул. Карађорђева бр. 48.
 
Центар МО Јагодина - 08.02. и 22.02.2019. године  у 11 часова у просторијама Центра МО Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 1a.
 
Центар МО Јагодина -08.02. и 22.02.2019. године  у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Свилајнац, ул. Светог Саве бр. 2.
 
Центар МО Јагодина - 08.02.2019. године  у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Деспотовац, ул. Церска бр. 3.
 
Центар МО Јагодина- 08.02.2019. годинеу 11 часова у просторијама општинске канцеларије Рековац, ул. Светозара Марковића бр. 2.
 
Центар МО Јагодина - 08.02.2019. године  у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10.
 
Центар МО Јагодина - 08.02.2019. године  у 11 часова на адреси „Миодраг Новаковић Џуџа“ Ћуприја.
 
Центар МО Смедерево - 26.02.2019. године од 09.00 до 14 часова у Центру МО Смедерево, ул. Трг Републике бр. 7.  
 
Центар МО Смедерево - 26.02.2019. године  од 09.00 до 14 часова у просторијама општинске канцеларије Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића бр. 25.  

Центар МО Смедерево - 26.02.2019. године од 09.00 до 14 часова у просторијама општинске канцеларије Велика Плана, ул. Милоша Великог бр. 30.
 
Центар МО Краљево  -13.02.2019. године од 10 до 11 часова у просторијама Центра МО Краљево, ул. 4. црногорске бригаде бб.
 
Центар МО Краљево - 13.02.2019. године  од 10 до 11 часова у просторијама општинске канцеларије Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17.
 
Центар МО Нови Пазар -14.02.2019. године  у 11 часова у просторијама Центра МО Нови Пазар, ул. АВНОЈА-а бр. 17.
 
Центар МО Нови Пазар -14.02.2019. године  у 11 часова на адреси касарна „Стефан Немања”, Нови Пазар.
 
Центар МО Нови Пазар- 14.02.2019. године у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Сјеница ул. Милорада Јовановића бб.
 
Центар МО Нови Пазар -14.02.2019. године  у 11 часова у просторијама општинске канцеларије Тутин ул. Кулина Бана бр. 10.