Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава



Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда, прегледа ствари из пописа  и увођења у евиденцију ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара MO Београд, Ниш, Ваљево и Нови Сад.
 
Регионални центар МО Београд
 
Центар МО Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 18.11.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,30 до 15,00 часова у општинској канцеларији Нови Београд ул. Булевар Михаила Пупина бр. 167.
 
Регионални центар МО Ниш
 
Центар МО Ниш планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 10.10, 15.10. и 24.10. 2019. године године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адресама власника ствари из пописа.
 
Центар МО Врање планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 18.10.2019.  године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова, на адресама власника ствари из пописа.
 
Центар МО Бор планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 18.10. и у периоду од 21.10 до 23.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, у Центру МО Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3.
 
Центар МО Бор планирао је да позове власнике ствари из пописа за општинску канцеларију МО Неготин дана 18.10. и 21.10.2019. ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, у просторијама канцеларије МО Неготин, ул. Трг Стевана Мокрањца бр. 1.
 
Центар МО Бор планирао је да позове власнике ствари из пописа за општинску канцеларију МО Кладово и општинску канцеларију МО Мајданпек дана 18.10.2019. ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 13,00 часова, у просторијама канцеларије МО Кладово, ул. Сава Ковачевића бр. 1. и у просторијама канцеларије МО Мајданпек, ул. Светога Саве бб .
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 16.10.2019. ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, у седишту Центра МО Лесковац,  ул. Мајора Тешића бр. 4.
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из пописа за општинску канцеларију МО Власотинце и и општинску канцеларију МО Лебане дана 18.10.2019. ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, у просторијама канцеларије МО Власотинце, ул. Трг ослобођења бр. 11. и у просторијама канцеларије МО Лебане, ул. Цара Душана бр. 70.
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из пописа за општинску канцеларију МО Црна Трава дана 21.10.2019 и општинску канцеларију МО Бојник дана 22.10.2019. ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, у просторијама канцеларије МО Црна Трава, ул. Трг Милентија Поповића бр. 67. и у просторијама канцеларије МО Бојник  ул. Трг Слободе  бр 4.
 
Регионални центар МО Ваљево

 
Центар МО Ужице планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 05.11. 2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси Центра МО Ужице ул. Трг Светог Саве бб.
 
Регионални центар МО Нови Сад
 

Центар МО Сремска Митровица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општина Ириг, Рума, Шид, Пећинци, Стара Пазова и Инђија у периоду од 15.10. до 17.10. 2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08.00 до 15.00 часова на адресама власника ствари из пописа и седишту општинских канцеларија.

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда, прегледа ствари из пописа и увођења у евиденцију ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара MO Ваљево, Београд и Нови Сад.
 
Регионални центар МО Ваљево

 
Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 04.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, у Центру МО Ваљево, ул. В.Ж. Мишића бр.55, канцеларија бр.23.
 
Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 21.10.2019.  из општине Мионица ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, у Центру МО Ваљево, општинска канцеларија Мионица, ул. В.Ж. Мишића бр. 28.
 
Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 23.10.2019.  из општине Љиг ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, у Центру МО Ваљево, општинска канцеларија Љиг, ул. Карађорђева бр. 7.
 
Регионални центар МО Београд
 
Центар МО Нови Београд је планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Нови Београд ради саопштавања распореда, увођења у евиденцију ствари из пописа и прегледа ствари из пописа. Активности ће се реализовати у периодима од 14.10. до 15.10, од 19.10. до 24.10. и од 27.10 до 29.10. 2019. године у времену од 08.30 до 15.00 часова у општини Нови Београд, ул. Булевара Михаила Пупина бр. 167 и на адресама власника ствари из пописа.
 
Регионални центар МО Нови Сад

 
Центар МО Зрењанин планирао је да позове власнике ствари из општина Зрењанин, Нови Бечеј и Житиште дана 15.10, у периодима од 17.10. до 18.10. и од 21.10. до 23.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа и саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 15.00 часова на адресама: ЦМО Зрењанин ул. Гундулићева бр. 4, општинска канцеларија Нови Бечеј ул. Маршала Тита бр. 66 и општинска канцеларија Житиште, ул. Цара Душана бр. 15.  
 
Центар МО Кикинда планирао је да позове власнике ствари из општина Кањижа, Чока, Ада, Сента, Нови Кнежевац и Кикинда дана 12.10, у периодима од 14.10. до 16.10. и од 18.10. до 19.10. 2019. године ради прегледа ствари из пописа и саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова у општинској канцеларији Кањижа, ул. Карађорђева бр. 17, у општинској канцеларији Чока, ул. Потиска бр. 20; у општинској канцеларији Ада ул. Трг Ослобођења бр. 1; у општинској канцеларији Сента ул. Главна бр. 1 и у општинској канцеларији Нови Кнежевац, ул. Краља Петра бр. 1.
 
Центар МО Нови Сад планирао је да позове власнике ствари из општине Нови Сад дана 11.10. и дана 14.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси ЦМО Нови Сад, ул. Браће Јовандић бр. 4.  
 
Центар МО Панчево планирао је да позове власнике ствари из општине Панчево у периоду од 16.10. до 17.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 13.00 часова на адресама власника ствари из пописа.  
                                                                        
Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда и извођења обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране

Једнодневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 

Центри МО Нови Пазар, Крагујевац, Лесковац, Ваљево 12.10.2019. године,
Центар МО Зајечар 18.10.2019. године,
Центри МО Лесковац, Ниш, Врање 19.10.2019. године,
Центар МО Вождовац 26.10.2019. године,
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Ниш 07.-11.10.2019. године,
Центри МО Чачак, Ужице 07.-18.10.2019. године,
Центри МО Чачак, Нови Сад 16-25.10. године,
Центар МО Јагодина 07.-21.10.2019.године,
Центар МО Пирот 11.-20.10.2019. године,
Центри МО Пожаревац и Смедерево 07.-21.10.2019.године; 14.-28.10.2019. године; 28.10.-10.11.2019. године и 12.-25.11.2019. године,
Центри МО Чукарица, Нови Београд, Врање 16.-25.10.2019. године,
Центар МО Лесковац 07.-21.10.2019. године, 14.-28.10.2019. године, 16.-25.10.2019. године, 18.10.-04.11.2019. године, 21.-30.10.2019. године, 28.10.-11.11.2019. године
Центар МО Врање 21.-30.10.2019. године,
Центри МО Ваљево, Шабац 21.10.-04.11.2019. године,
Центар МО Вождовац 02.-11.10. 2019. године и 12.-25.11. године,
Центар МО Панчево 16-25.10. године и 24.10.-04.11.2019. године,
Центар МО Звездара 16.-25.10., 21.-25.10.2019.године, 21.10.-01.11.2019. године и 21.10.-04.11.2019. године,
Центар МО Вождовац 21.10.- 01.11.2019. године и 21.10.-04.11.2019. године,
Центри МО Нови Београд, Чукарица, Вождовац 21.-25.10.2019. године,
Центри МО Пожаревац, Смедерево, Ужице, Чукарица, Лесковац, Нови Београд, Кикинда, Крушевац, Пирот, Бор, Зајечар, Лесковац, Сомбор, Нови Сад, Зрењанин, Панчево 21.10.-04.11.2019.године,
Центар МО Вождовац 28.10.-06.11.2019. године,
Центри МО Звездара, Чукарица 01.-06.11.2019. године,
Центар МО Зајечар 01.-15.11.2019. године,
Центар МО Зрењанин 12.-25.11.2019. године,
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Вождовац 16, 17 и 18.10.2019. године,
Центар МО Зрењанин 09, 22.-25. и 28.-30.10.2019. године,
Центар МО Звездара 24.10.2019. године,
Центар МО Пожаревац 28. и 29.10.2019. године,
Центар МО Нови Сад 25.10.-01.11.2019. године, 11.-12.11.2019. године и 14, 15, 18 и 22.11.2019. године,
Центар МО Сомбор 21.- 24.10.2019. године и 28.-31.10.2019. године, 04. и 05.11.2019. године и 11.-13.11.2019. године,
Центар МО Суботица 26. и 27.10.2019. године, 28. и 31.10.2019. године, 06.и 13.11.2019. године,
Центар МО Сремска Митровица 22-25.10.2019. године, 28. и 31.10.2019. године, 04, 05, 08 и 12.11.2019. године и
Центар МО Кикинда 28.-30.10.2019. године и 04.-07.11.2019. године, 
 
Позивање лица из резервног састава распоређених у специјализоване јединице цивилне заштите, ради саопштавања распореда и извођења обуке, на територији надлежности Управе за обавезе одбране.

Једнодневна обука са лицима из резервног састава распоређеним у специјализоване јединице цивилне заштите, планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 

Центар МО Ужице, 19.11.2019. године,
Центар МО Бор, 13.11.2019.године
Центар МО Смедерево 15.11.2019.године
Центар МО Кикинда 22.11.2019.године
Центар МО Сомбор 26.11.2019.године
Центар МО Чачак 19.11.2019.године
Центар МО Зајечар, 21.10. и 13.11.2019. године,
Центар МО Крагујевац, 04.11. и 18.11.2019. године,
Центар МО Нови Пазар, 04.11.2019. године,
Центар МО Ваљево, 05.11.2019. године,
Центар МО Сремска Митровица, 05.11.2019. године,
Центар МО Шабац, 05.11.2019. године
Центар МО Лесковац, 06.11.2019. године,
Центар МО Врање, 06.11.2019. године,
Центар МО Пирот, 07.11.2019. године,
Центар МО Прокупље, 07.11.2019. године,
Центар МО Ниш, 12.11.2019. године,
Центар МО Крушевац, 12.11.2019. године,
Центар МО Пожаревац, 15.11.2019. године,
Центар МО Јагодина, 18.11.2019. године,
Центар МО Вождовац, 20.11.2019. године,
Центар МО Нови Београд, 20.11.2019. године,
Центар МО Панчево, 20.11.2019. године,
Центар МО Зрењанин, 22.11.2019. године и
Центар МО Нови Сад, 25.11.2019. године.

Вишедневна обука са лицима из резервног састава распоређеним у специјализоване јединице цивилне заштите, планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Чачак, 01.10. до 02.10.2019. године и 14.10. до 18.10.2019. године,
Центар МО Звездара, 03.10. до 04.10.2019. године,
Центар МО Нови Пазар, 14.10. до 18.10.2019. године,
Центар МО Ужице, 14.10. до 18.10.2019. године и 21.10. до 25.10.2019. године,
Центар МО Ваљево, 14.10. до 18.10.2019.године,
Центар МО Прокупље, 21.10. до 25.10.2019.године,
Центар МО Пирот, 21.10. до 25.10.2019.године,
Центар МО Јагодина, 21.10. до 25.10.2019.године,
Центар МО Лесковац, 21.10. до 25.10.2019.године,
Центар МО Врање, 21.10. до 25.10.2019.године,
Центар МО Крушевац, 21.10. до 25.10.2019.године,
Центар МО Панчево, 21.10. до 25.10.2019.године,
Центар МО Кикинда, 28.10. до 01.11.2019.године,
Центар МО Пожаревац, 28.10. до 01.11.2019.године,
Центар МО Смедерево, 28.10. до 01.11.2019.године,
Центар МО Краљево, 28.10. до 01.11.2019.године,
Центар МО Сомбор, 28.10. до 01.11.2019.године,
Центар МО Суботица, 28.10. до 01.11.2019.године,
Центар МО Зрењанин, 28.10. до 01.11.2019.године,
Центар МО Сремска Митровица, 28.10. до 01.11.2019.године и
Центар МО Шабац, 28.10. до 01.11.2019.године.
 
Саопштавање распореда лицима из резервног састава распоређеним у специјализоване јединице цивилне заштите, планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:

Центар МО Пирот, 02.12.2019. године,
Центар МО Звездара, 24.10.2019. године и
Центар МО Шабац, 22, 24, 29, 30. и 05.10.2019. године.
 
Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Ваљево
 

Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Горњи Милановац дана 10.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 10,00 до 13,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Чачак је планирао је да позове власнике ствари из пописа из Ивањице дана 25.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08.00 до 15.00, у просторијама општинске канцеларије Ивањица, ул. Вукадина Стојановића бр. 6 Ивањица.

Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Ваљево у периоду од 01.10. до 03.10, 07.10. и 09.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац дана 11.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 13,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац дана 22.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.


Позивање власника ствари из пописа, ради увођења у евиденцију, саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности регионалних центар MO Крагујевац, Нови Сад и Београд.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из Крагујевца у периоду од 08.10. до 11.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Топола дана 09.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кнић дана 11.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Аранђеловац дана 29.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Велико Градиште у периоду од 08.10. до 10.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пожаревац у периоду од 14.10. до 18.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Жабари дана 21.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Мало Црниће дана 22.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кучево дана 23,24. и 28.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Краљево планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 10.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 12.00 до 14.00, у просторијама Центра МО Краљево, ул. 4. црногорске  бригаде бб Краљево.
 
Регионални центар МО Нови Сад
 
Центар МО Панчево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Панчево у периоду од 23.09. до 27.09.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Панчево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Ковин дана 27.09.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Нови Сад планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Бечеј дана 20.09.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Бечеј, ул Топовски пут бр. 65 Бечеј.
 

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Београд.

Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Младеновац дана 17.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 12,00 часова, на адреси општинске канцеларије Младеновац, ул. Космајска бр. 3.
 
Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Стари град дана 01.10.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 14,00 часова, на адреси општинске Стари град, ул. Македонска бр. 42, пети спрат, канцеларија бр. 87.
 
Позивање лица из резервног састава распоређених у специјализоване јединице цивилне заштите, ради саопштавања распореда и извођења обуке, на територији надлежности Управе за обавезе одбране.

Једнодневна обука са лицима из резервног састава распоређеним у специјализоване јединице цивилне заштите, планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Чукарица, 06.09.2019. године и 07. и 09.10.2019. године,
Центар МО Нови Београд, 07. и 09.10.2019. године,
Центар МО Звездара, 07,08,09 и 10.10.2019. године,
Центар МО Вождовац, 09. и 10.10.2019. године,
Центар МО Ниш, 10. и 11.10.2019. године.
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава распоређеним у специјализоване јединице цивилне заштите, планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Звездара, 01.10. до 02.10.2019.године,
Центар МО Зрењанин, 01.10. до 02.10.2019.године,
Центар МО Чукарица, 01.10. до 02.10.2019.године и 03.10. до 04.10.2019.године,
Центар МО Нови Београд, 01.10. до 02.10.2019.године и 03.10. до 04.10.2019.године,
Центар МО Бор, 14.10. до 18.10.2019. године и
Центар МО Зајечар, 14.10. до 18.10.2019. године.
 
Саопштавање распореда лицима из резервног састава распоређеним у специјализоване јединице цивилне заштите, планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 

Центар МО Ужице, 28.09.2019. године и 05.10.2019. године и
Центар МО Вождовац, 04.10.2019. године.
 
Једнодневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Ниш 19. и 28.09.2019. године,
центри МО Прокупље и Ниш 25. и 26.09.2019. године,
центри МО Бор, Зајечар и Пирот 27.09.2019. године,
центри МО Чукарица и Нови Београд 05.10.2019. године,
Центар МО Краљево 12.10.2019. године и
центри МО Чукарица, Звездара, Нови Београд и Чукарица 26.10.2019. године.
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Ваљево 02.- 16.09, 16.-30.09. и 30.09.-14.10.2019.године,
Центар МО Крушевац 08.-17.10, 14.-28.10, 16.-25.10, 21.10.-04.11.и 28.10.-10.11.2019.године,
Центар МО Бор 02.-23.09, 07.-21.10, и 28.10.-10.11.2019.године,
центри МО Зрењанин, Кикинда, Панчево и Нови Београд 30.09.-14.10.2019.године,
Центар МО Чукарица 01.-11.10.2019.године,
Центар МО Нови Београд 02.-11.10.2019.године,
Центар МО Лесковац 30.09.-14.10.2019. године,
центри МО Зрењанин, Кикинда и Нови Београд 07.- 21.10.2019.године,
Центар МО Шабац 07.-21.10, 16.-25.10. и 21.10.- 04.11.2019.године,
центри МО Зрењанин, Кикинда,Панчево и Нови Сад 02.- 16.09. и                                 14.- 28.10.2019.године,
центри МО Ниш и Зајечар 14.-18.10.2019.године,
Центар МО Ваљево 14.-28.10,16-25.10, 21.10.- 04.11, 28.10.-07.11. и 29.10.-10.11. и 07.10.-10.11.2019.године,
Центар МО Врање 07.-10.10. и 14.-18.10.2019. године,
центри МО Краљево и Ужице 07.-11.10.2019.године,
центри МО Ваљево, Лесковац и Врање 07.-18.10.2019.године,
центри МО Ужице и Крушевац 07.-21.10.2019.године,
центри МО Сомбор и Нови Сад 16-25.10. и 21.10.- 04.11.2019.године,
Центар МО Чукарица 02.-11.10, 07.-21.10, 14.-28.10, 21.-25.10, 21.10.- 04.11, 28.10.-10.11. и 12.- 25.11.2019.године,
Центар МО Нови Београд 14-28.10, 21.10.-04.11, 28.10.-10.11. и 12.-25.11.2019. године,
Центар МО Зајечар 11.- 20.10.2019.године,
Центар МО Врање 18.10.- 04.11.2019.године, 21.10.- 04.11.2019. године,
Центар МО Шабац 29.10.- 07.11.2019.године,
центри МО Зрењанин, Кикинда,Панчево и Зајечар 28.10.-10.11.2019.године,
Центар МО Звездара 30.09.- 04.10, 30.09.-14.10, 02.-11.10, 21.10.-04.11, 28.10.-10.11. и 12.11. - 25.11.2019. године,

Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Ужице 28.09.2019.године, 02, 03. и 05.10.12019.године,
Центар МО Чукарица 01.10.2019. године,
Центар МО Вождовац 03.10.2019. године.
 
Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда и извођења обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране.
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
  • Центар МО Зајечар 02.-16.09. и 09.-23.09.2019. године, и 07.10-21.10. и 28.10.-10.11.2019. године,
  • Центар МО Пожаревац, Смедерево, Чукарица, Лесковац, Нови Београд 02.-16.09.2019. године,
  • Центар МО Чукарица, Лесковац, Нови Београд, Ниш 09.-23.09.2019. године,
  • Центар МО Крушевац 13.-27.09., 16.-30.09. и 30.09.-14.10.2019. године,
  • Центар МО Сомбор 30.09. до 14.10.2019. године, 14. до 28.10.2019. године, 28.10. до 10.11.2019.године и 12. до 25.11.2019. године,
  • Центар МО Сомбор, Суботица 07. до 21.10.2019. године,
  • Центар МО Суботица 21. до 25.10.2019. године.
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
  • Центар МО Шабац 24, 25, 26, 27 и 30.09.2019. године и 01, 02, 03 и 04.10.2019. године,
  • Центар МО Панчево 21, 22, 23, 24 и 25.10.2019. године.

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара MO Ниш, Ваљево и Нови Сад.
 
Регионални центар МО Ниш
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Медвеђа дана 01.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, у просторијама општинске канцеларије Медвеђа, ул. Јабланичка бр. 48, приземље, канцеларија бр. 6.
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Црна Трава дана 01.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, у просторијама општинске канцеларије Црна Трава, ул. Трг Милентија Поповића бр. 67.
 
Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Бојник дана 01.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, у просторијама општинске канцеларије Бојник, ул. Трг Слободе бр. 4, први спрат, канцеларија бр. 17.
 
Регионални центар МО Ваљево
 
 Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Уб дана 03.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 13,00 часова, у просторијама општинске канцеларије Уб, ул. Вељка Влаховића бр. 6.
 
Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Ваљево дана 07.10. и 08.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, у просторијама Центра МО Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 55, канцеларија 23.
 
Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари дана 09.10. и 10.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из општине Шабац, дана 01.10. и 29.10.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 12.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 

Позивање власника ствари из пописа, ради увођења у евиденцију и саопштавања распореда ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Београд.
 
Регионални центар МО Београд

 
Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Савски Венац дана 25.09. и 14.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Савски Венац, ул. Кнеза Милоша бр. 99, приземље, канцеларија бр. 2.

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара MO Крагујевац

Центар МО крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа  дана 25.10.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 10,00 до 11,00 часова, на адреси улица Млавска бб

Центар МО Пожаревацанирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Савски Венац дана 18. и 20.11..2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00  на адресама ул. Поречка бб  Пожаревац и ул.Маршала Тита бр 124 Мало Црниће.