Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава
Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда и извођења обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране.
 
Једнодневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 

Центар МО Ваљево, Шабац 01.06.2019. године,
Центар МО Нови Београд, Звездара, Чукарица 02.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Крагујевац, Краљево, Врање, Лесковац, Нови Пазар 15.06.2019. године,
Центар МО Пожаревац, Смедерево, Крагујевац, Јагодина 23.06.2019. године,
Центар МО Зајечар, Пирот 29.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад 15.06.2019. године,
Центар МО Лесковац 08.06.2019. године,
Центар МО Краљево 12.06.2019. године.
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Сремска Митровица, Чачак, Врање, Ниш, Прокупље, Бор, Зајечар, Пирот, Чукарица, Вождовац, Нови Београд, Звездара, Пожаревац, Смедерево, Крагујевац, Јагодина, Лесковац 03. до 17.06.2019. године,
Центар МО Сремска Митровица 10. до 14.06.2019. године,
Центар МО Чукарица, Звездара, Вождовац 02. до 06.09.2019. године,
Центар МО Крагујевац 09. до 13.09.2019. године,
Центар МО Зајечар 13. до 27.09.2019. године,
Центар МО Ниш 16. до 20.09.2019. године,
Центар МО Нови Београд, Звездара, Вождовац 23. до 27.09.2019. године
Центар МО Ваљево 20.05.до 18.06.2019. године,
Центар МО Ваљево, Шабац 27.05.до 10.06.2019. године,
Центар МО Шабац, Ваљево 03.до 17.06.2019. године,
Центар МО Ниш 09.05. до 05.06.2019. године,
Центар МО Врање 13. до 31.05.2019. године и од 10. до 21.06.2019. године
Центар МО Пожаревац, Смедерево 13.05. до 18.06.2019. године и од 18. до 27.06.2019. године,
Центар МО Прокупље, Ниш 16.05. до 05.06.2019. године,
Центар МО Краљево, Нови Пазар, Крагујевац 20. до 29.05.2019. године,
Центар МО Нови Сад, С.Митровица 20.05.до 03.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад, С.Митровица, Врање, Лесковац, Краљево, Нови Пазар, Прокупље, Бор, Сомбор, Суботица, Ужице, Крушевац, Чукарица 20.05.до18.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад, Зајечар, Лесковац, Врање, Бор, Сомбор, Суботица, Крушевац, Ужице, Чукарица 27.05.до10.06.2019. године,
Центар МО Нови Сад, С.Митровица 03. до 07.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад, Суботица, С.Митровица, Врање, Лесковац, Сомбор, Крушевац 03. до 17.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад 05. до 14.06.2019. године,
Центар МО Нови Сад, С.Митровица 10. до 14.06.2019. године,
Центар МО Зрењанин 17. до 28.06.2019. године.
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Врање 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 и 20.06.2019. године,
Центар МО Ужице 08.06.2019. године,
Центар МО Нови Сад 10 и 11.06.2019. године,
Центар МО Пожаревац 03, 04, 05, 10 и 11.06.2019. године,
Центар МО Смедерево12, 17 и 19.06.2019. године,
Центар МО Крагујевац 12, 17 и 26.06.2019. године,
Центар МО Ваљево 21 и 26.06.2019. године,
Центар МО Чачак, Ужице 22.06.2019. године,
Центар МО Чукарица 24 и 26.06.2019. године,
Центар МО Сремска Митровица 24, 25, 26 и 27.06.2019. године,
Центар МО Пирот 02.09.2019. године и
Центар МО Вождовац 17.09.2019. године.

Позивање власника ствари из пописа,  ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежних регионалних центара

Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из Ваљево, у периоду од 17.06. до 19.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси Центра МО Ваљево, на адреси ул. Војводе Мишића бр. 55 канцеларија бр. 23, Ваљево.
 
Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Лајковац, дана 19.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Лајковац, на адреси ул. Носилаца албанске споменице бб, Лајковац.
 
Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Осечина, дана 25.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Осечина, на адреси ул. Носилаца албанске споменице бб, Осечина.
 
Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Уб, дана 20.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Уб, на адреси ул. Вељка Влаховића бр. 6, Уб.
 
Центар МО Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Љиг, дана 20.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Љиг, на адреси ул. Карађорђева бр. 7, Љиг.

Регионални центар МО Нови Сад

Центар МО Зрењанин планирао је да позове власнике ствари из општине Зрењанин, дана 24.06. и 25.06.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Зрењанин планирао је да позове власнике ствари из општине Нови Бечеј, дана 26.06.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Зрењанин планирао је да позове власнике ствари из општине Житиште, дана 26.06.2019.године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Зрењанин планирао је да позове власнике ствари из општине Сечањ, дана 27.06.2019.године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Зрењанин планирао је да позове власнике ствари из општине Нова Црња, дана 28.06.2019.године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Нови Сад планирао је да позове власнике ствари из Новог Сада, у периоду од 24.06. до 28.06.2019.године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.

Регионални центар МО Крагујевац
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Петровац на Млави, дана 12.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова, на адреси у Петровцу на Млави, ул. Српских владара бр. 165.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Кучево, дана 14.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова, на адреси у Кучеву, ул. Жике Поповића бр. 64.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Велико Градиште, дана 17.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова, на адреси у Великом Градишту, ул. Сарајевска бр. 2.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Мало Црниће, дана 17.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова, на адреси у Малом Црнићу, ул. Маршала Тита бр. 124.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Пожаревац, дана 18.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова, на адреси у пожаревцу, ул. Поречка бб.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из општине Жабари, дана 18.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова, на адреси у Жабарима, ул. Кнеза Милоша бр. 103.

Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Крагујевац, дана 24.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 12,00 часова, на адреси општинске канцеларије Крагујевац, на адреси ул. Трг Слободе бр. 3. Крагујевац.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кнић, дана 26.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 12,00 часова, на адреси општинске канцеларије Кнић, на адреси ул. Кнић бб, Кнић.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Аранђеловац, дана 24.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 12,00 часова, на адреси општинске канцеларије Аранђеловац, на адреси ул. Цара Душана бр 2, Аранђеловац.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Топола, дана 25.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 12,00 часова, на адреси општинске канцеларије Топола, на адреси ул. Булевар Краља Александра бр. 19, Топола.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Баточина, дана 24.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 12,00 часова, на адреси општинске канцеларије Баточина, на адреси ул. Краља Петра Првог  бр. 32, Баточина.
 
Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пожаревац, дана 09.07.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 12,00 часова, на адреси општинске канцеларије Пожаревац, на адреси ул. Поречка бб, Пожаревац.
 
Регионални центар МО Београд

Центар МО Звездара
планирао је да позове власнике ствари из општине Стари град, дана 11.06.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 12,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Звездара планирао је да позове власнике ствари из општине Звездара, дана 12.06. и 13.06.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 12,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Нови Београд, дана 24.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Нови Београд ул. Булевар Михајла Пупина бр. 167, трећи спрат.
 
Центар МО Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Нови Београд, дана 15.07. и 24.07.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Нови Београд ул. Булевар Михајла Пупина бр. 167, трећи спрат.
 
Регионални центар МО Ниш

Центар МО Крушевац планирао је да позове власнике ствари из пописа, у периоду 03.06. до 06.06 и 10.06. до 13.06.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Врање планирао је да позове власнике ствари из пописа, дана 06.06, 07.06. и 14.06.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Ниш
планирао је да позове власнике ствари из пописа, дана 11.06.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Прокупље планирао је да позове власнике ствари из пописа, дана 13.06. 2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова, на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Лесковац, дана 28.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси Центра МО Лесковац ул. Мајора Тепића бр. 4.


Позивање власника ствари из пописа,  ради  увођења у евиденцију и саопштавању распореда ствари из пописа на територији надлежних регионалних центара

Регионални центар МО Београд

Центар МО Вождовац
планирао је да позове власнике ствари из општине Савски венац, дана 17.06.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 99, канцеларија бр. 2, приземље.
 
Центар МО Чукарица планирао је да позове власнике ствари из општине Чукарица, дана 17.06.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати од 08,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Чукарица, ул. Шумадијски трг бр. 2, канцеларија бр. 172, зграда градске општине Чукарица.
 
Центар МО Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Нови Београд, дана 24.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Нови Београд ул. Булевар Михајла Пупина бр. 167, трећи спрат.
 
Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Вождовац, дана 27.06.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Вождовац, ул. Устаничка бр. 64/4, канцеларија бр. 403.
 
Центар МО Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Нови Београд, дана 15.07. и 24.07.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Нови Београд ул. Булевар Михајла Пупина бр. 167, трећи спрат.
 
Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Врачар, дана 15.07.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 10,00 до 13,00 часова, на адреси општинске канцеларије Врачар, ул. Његошева бр. 77, канцеларија бр. 103.
 
Центар МО Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа из општина Нови Београд и Земун, дана 24.07.2019. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова, на адреси општинске канцеларије Нови Београд ул. Булевар Михајла Пупина бр. 167, трећи спрат и на адреси општинске канцеларије Земун ул. Штросмајерова бр. 1, приземље.
 
Регионални центар МО Ниш

Центар МО Лесковац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Лесковац, дана 28.06.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова, на адреси Центра МО Лесковац ул. Мајора Тепића бр. 4.