Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у децембруПозивање власника ствари из пописа ради прегледа ствари из пописа:
- Центар МО Вождовац 11.12.2017. године;
- Центар МО Ужице у периоду од 12. до 15.12.2017. године;
- Центар МО Нови Београд 04.12.2017. године;
- Центар МО Пожаревац 11.12.2017. године;
- Центар МО Смедерево 04. и 05.12.2017. године;
- Центар МО Петровац на Млави 18.12.2017. године;
- Центар МО Краљево 11.12.2017. године;
- Центар МО Пожега 11.12.2017. године;
- Центар МО Крушевац 11.12.2017. године;
- Центар МО Ваљево у периоду од 12. до 14.12.2017. године;
- Центар МО Зрењанин 15.12.2017. године;
- Центар МО Вождовац 20.12.2017. године.
 
Саопштавање, промена и укидање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
- Центар МО Зрењанин 05. и 06.12.2017. године;
- Центар МО Савски венац 07. и 08.12.2017. године;
- Центар МО Нови Београд 06, 07. и 08.12.2017. године;
- Центар МО Пожега 10.12.2017. године;
- Центар МО Велико Градиште у периоду од 11. до 15.12.2017. године;
- Центар МО Аранђеловац 13. и 14.12.2017. године;
- Центар МО Јагодина 14. и 15.12.2017. године.