Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара MO Ниш, Крагујевац, Нови Сад и Београд.
 
Регионални центар МО Ниш
 

Центар МО Зајечар планирао је да позове власнике ствари из пописа општине Зајечар у периоду од 25.11. до 29.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова на адреси Центра МО Зајечар, ул. Светозара Марковића бр. 6, канцеларија бр. 4, Зајечар.
 
Центар МО Зајечар планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Књажевац дана 25.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова на адреси општинске канцеларије Књажевац, ул. Његошева бб, Књажевац.
 
Центар МО Зајечар планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Бољевац дана 25.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова на адреси општинске канцеларије Бољевац, ул. Трг Краља Александра, Бољевац.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 

Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Крагујевац дана 26.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 12,00 часова на адреси центра МО Крагујевац, ул. Трг Слободе, Крагујевац.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Топола дана 26.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 12,00 часова на адреси општинске канцеларије Топола, ул. Булевар Краља Александра бр. 19, Топола.
 
Центар МО Краљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Краљево дана 27.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова на адреси Центра МО Краљево, ул. 4. црногорска бб, Краљево.
 
Центар МО Краљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Врњачка Бања дана 27.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова на адреси општинске канцеларије Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр 17, Врњачка Бања.
 
Регионални центар МО Нови Сад
 

Центар МО Суботица планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Суботица у периоду од 25.11. до 29.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,30 до 14,00 часова на адреси Центра МО Суботица, ул. Парк Рајхл Ференца бр. 1, Суботица.
 
Центар МО Кикинда планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чока дана 25.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова на адреси Центра МО Кикинда, ул. Потиска бр. 20, Кикинда.
 
Регионални центар МО Београд
 
Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Вождовац дана 02.12.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у 12,00 часова на адреси Центра МО Вождовац, ул. Устаничка бр. 64, канцеларија бр. 403.


Позивање власника ствари из пописа, ради увођења у евиденцију, саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Београд, Регионалног центра MO Ниш и Регионалног центра МО Ваљево.
 
Регионални центар МО Београд

 
Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 02.12.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова на адреси општинске канцеларије Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 99, приземље, канцеларија бр. 2.
 
Регионални центар МО Ниш
 
Центар МО Прокупље, планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 25.11.2019. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО Ужице планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 27.11.2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова на адреси Центра МО Ужице, ул. Трг Светог Саве бб.
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Зрењанин 12. до 29.11.2019. године,
Центар МО Прокупље 26.11.2019. године и
Центар МО Чачак 23. до 27.12.2019. године.

Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Зајечар 01.-15.11.2019. године,
Центар МО Зрењанин 12.-25.11.2019. године,
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Нови Сад 25.10.-01.11.2019. године, 11.-12.11.2019. године и 14, 15, 18 и 22.11.2019. године,

Једнодневна обука са лицима из резервног састава распоређеним у специјализоване јединице цивилне заштите, планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 

Центар МО Ужице, 19.11.2019. године,
Центар МО Бор, 13.11.2019.године
Центар МО Смедерево 15.11.2019.године
Центар МО Кикинда 22.11.2019.године
Центар МО Сомбор 26.11.2019.године
Центар МО Чачак 19.11.2019.године
Центар МО Зајечар, 21.10. и 13.11.2019. године,
Центар МО Крагујевац, 04.11. и 18.11.2019. године,
Центар МО Нови Пазар, 04.11.2019. године,
Центар МО Ваљево, 05.11.2019. године,
Центар МО Сремска Митровица, 05.11.2019. године,
Центар МО Шабац, 05.11.2019. године
Центар МО Лесковац, 06.11.2019. године,
Центар МО Врање, 06.11.2019. године,
Центар МО Пирот, 07.11.2019. године,
Центар МО Прокупље, 07.11.2019. године,
Центар МО Ниш, 12.11.2019. године,
Центар МО Крушевац, 12.11.2019. године,
Центар МО Пожаревац, 15.11.2019. године,
Центар МО Јагодина, 18.11.2019. године,
Центар МО Вождовац, 20.11.2019. године,
Центар МО Нови Београд, 20.11.2019. године,
Центар МО Панчево, 20.11.2019. године,
Центар МО Зрењанин, 22.11.2019. године и
Центар МО Нови Сад, 25.11.2019. године.

Саопштавање распореда лицима из резервног састава распоређеним у специјализоване јединице цивилне заштите, планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:

Центар МО Пирот, 02.12.2019. године,

Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 

Центар МО Лесковац 30.09.-14.10.2019. године,
Центар МО Чукарица 02.-11.10, 07.-21.10, 14.-28.10, 21.-25.10, 21.10.- 04.11, 28.10.-10.11. и 12.- 25.11.2019.године,
Центар МО Звездара 30.09.- 04.10, 30.09.-14.10, 02.-11.10, 21.10.-04.11, 28.10.-10.11. и 12.11. - 25.11.2019. године,

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара MO Крагујевац

Центар МО Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Савски Венац дана 18. и 20.11..2019. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00  на адресама ул. Поречка бб  Пожаревац и ул.Маршала Тита бр 124 Мало Црниће.