Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у октобруПозивање власника ствари из пописа ради прегледа ствари из пописа:
- Центар МО Нови Београд 12.10.2017. године и у периоду од 02. до 06.10. и од 23. до 27.10.2017.године;
- Центар МО Чачак 12.10.2017. године;
- Центар МО Петровац на Млави 03, 04. и 05.10.2017. године;
- Центар МО Параћин 06.10.2017. године;
- Центар МО Велико Градиште 09, 10, 11. и 12. 10.2017. године;
- Центар МО Краљево 12. и 13.10. и у периоду од 16. до 20.10.2017. године;
- Центар МО Аранђеловац 13.10.2017. године;
- Центар МО Смедерево 12. и 19.10.2017. године и у периоду од 16. до 18.10.2017. године;
- Центар МО Пожаревац 19, 20, 30. и 31.10. и у периоду од 23. до 26.10.2017. године;
- Центар МО Зајечар у периоду од 17. до 19.10 и од 23. до 27.10. 2017. године и дана 30. и 31.10.2017. године;
- Центар МО Врање 20, 30. и 31.10.2017. године;
- Центар МО Горњи Милановац 09.10.2017. године;
- Центар МО Звездара 17.10.2017. године;
- Центар МО Кикинда у периоду од 02. до 07.10.2017. године;
- Центар МО Панчево 09, 11. и 23.10.2017. године;
- Центар МО Вршац у периоду од 11. до 13.10.2017. године;
- Центар МО Врбас 12. и 16.10.2017. године;
- Центар МО Неготин 31.10.2017. године;
- Центар МО Нови Сад у периоду од 16. до 20.10.2017. године;
- Центар МО Стара Пазова 18. и 19.10.2017. године;
- Центар МО Лозница 23.10.2017. године;
- Центар МО Ужице 31.10.2017. године.
 
Саопштавање, промена и укидање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
- Центар МО Пирот 06.10.2017. године;
- Центар МО Неготин 04, 11, 18. и 25.10.2017. године;
- Центар МО Ниш 13.10.2017. године;
- Центар МО Нишка Бања 11, 12. и 25.10.2017. године;
- Центар МО Темерин од 05. до 13.10.2017. године;
- Центар МО Вождовац 18. и 19.10.2017. године;
- Центар МО Сурдулица у периоду од 03. до 05.10. и од 18. до 25.10.2017. године;
- Центар МО Звездара 25.10.2017. године;
- Центар МО Владимирци 31.10.2017. године;
- Центар МО Врбас 03, 05. и 12.10.2017. године;
- Центар МО Крушевац 20.10.2017. године и у периоду од 23. до 26.10.2017. године;
- Центар МО Бор 18.10.2017. године;
- Центар МО Прокупље у периоду од 09. до 12.10.2017. године;
- Центар МО Трстеник 12. и 17.10.2017. године;
- Центар МО Лозница 09. и 13.10.2017. године;
-Центар МО Чукарица у периоду од 23. до 25.10.2017. године;
- Центар МО Сомбор у периоду од 23. до 26.10.2017. године;
- Центар МО Суботица 07. и 08.10.2017. године;
- Центар МО Младеновац 02.10.2017. године;
- Центри МО Петровац на Млави, Пожаревац и Смедерево 02, 03, 19, 27.10. и у периоду од 16. до 18. и од 23. до 25.10.2017. године;
- Центар МО Кикинда у периоду од 25. до 27.10.2017. године;
- Центар МО Темерин 05. и 06.10.2017. године;
- Центар МО Нови Сад 16.10.2017. године;
- Центар МО Сремска Митровица у периоду од 09. до 13.10.2017. године;
- Центар МО Бачка Паланка 20.10.2017. године.
 
Војна вежба са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
Једнодневна војна вежба:
- Центри МО Палилула, Вождовац, Раковица, Нови Београд, Земун, Звездара, Врачар и Обреновац 22.10.2017. године;
- Центар МО Крагујевац 29.10.2017. године;
- Центар МО Нови Сад 14.10.2017. године;
- Центри МО Прокупље и Ниш 10.10.2017. године.
 
Једнодневна тренинг обука са лицима из резервног састава за потребе специјализованих јединица цивилне заштите планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
- Центри МО Чачак и Вождовац 25.10.2017. године;
- Центри МО Љиг и Обреновац 06.10.2017. године;
- Центар МО Ниш 23.10.2017. године;
- Центар МО Ваљево 20.10.2017. године;
- Центар МО Крушевац 06.10.2017. године;
- Центар МО Сомбор 09.10.2017. године;
- Центри МО Нови Београд, Врачар, Земун, Стари Град, Чукарица, Звездара, Палилула, Зрењанин и Нови Сад 25.10.2017. године;
- Центар МО Суботица 28.10.2017. године.
 
Вишедневна војна вежба:
- Центри МО Зајечар, Бор, Неготин и Пирот у периоду од 25.09. до 09.10.2017. године и од 25.09. до 27.10.2017. године;
- Центар МО Шабац у периоду од 02. до 16.10.2017. године;
- Центри МО Зајечар, Крушевац и Пожаревац од 02. до 16.10.2017. године;
- Центар МО Чукарица у периоду од 09. до 13.10.2017. године;
- Центар МО Зрењанин у периоду од 02. до 16.10.2017. године;
- Центри МО Палилула, Вождовац, Стари град и Савски венац од 09. до 13.10.2017. године;
- Центар МО Нови Сад у периоду од 16. до 20.10.2017. године;
- Центри МО Чукарица, Вождовац и Звездара у периоду од 16. до 20.10.2017. године;
- Центар МО Нови Београд од 09. до 13.10.2017. године;
- Центар МО Лесковац од 02. до 16.10.2017. године;
- Центри МО Ниш, Нишка Бања и Алексинац од 11. до 25.10.2017. године;
- Центар МО Ваљево у периоду од 02. до 16.10.2017. године.