Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у јунуСаопштавање и укидање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
- Центар МО Земун 04. и 27.06.2017. године;
- Центар МО Савски венац 05.06.2017. године;
- Центар МО Врбас 29.06.2017. године;
- Центар МО Алексинац 28.06.2017. године;
- Центар МО Баточина 27.06.2017. године;
- Центар МО Врачар 05.06.2017. године;
- Центри МО Вождовац, Сремска Митровица и Нови Сад 05. и 06.06.2017. године;
- Центар МО Зајечар у периоду од 12. до 15.06.2017. године;
- Центар МО Пожега 13.06.2017. године;
- Центар МО Баточина 16.06.2017. године;
- Центар МО Краљево у периоду од 21. до 25.06.2017. године;
- Центар МО Прокупље 27.06.2017. године;
- Центар МО Суботица 12. и 17.06.2017. године;
- Центар МО Пожаревац у периоду од 04. до 07.06.2017. године;
- Центар МО Крагујевац 14. и 20.06.2017. године;
- Центар МО Бачка Паланка од 05. до 09.06.2017. године;
- Центар МО Ужице 10.06.2017. године;
- Центар МО Нови Београд 12.06.2017. године;
- Центар МО Петровац на Млави 30.06.2017. године.

Позивање власника ствари из пописа ради сопштавања распореда и прегледа ствари из пописа:
- Центар МО Лесковац 01. 06. и у периоду од 05.06. до 08.06.2017. године;
- Центар МО Крушевац 01.06. и у периоду од 05.06. до 08.06.2017. године;
- Центар МО Бор 01, 02. и 05.06.2017. године, у периоду од 07. до 09.06. и 12. и 13.06.2017. године;
- Центар МО Ниш 02. и 06.06.2017. године;
- Центар МО Врање 06, 07. и 14.06.2017. године;
- Центар МО Неготин у периоду од 14. до 16.06.2017. године;
- Центар МО Нови Сад 01. и 05.06.2017. године;
- Центар МО Сомбор 01. и 02.06.2017. године и од 06.06. до 09.06.2017. године;
- Центар МО Стара Пазова 06.06.2017. године;
- Центар МО Суботица 13. и 14.06.2017. године;
- Центар МО Бачка Паланка 05.06.2017. године;
- Центар МО Краљево 01. и 02.06, у периоду од 05. до 09.06.2017. године, 13. и 30.06.2017. године;
- Центар МО Крагујевац 09, 13. и 22.06.2017. године;
- Центар МО Младеновац у периоду од 12. до 14.06.2017. године;
- Центар МО Нови Београд 07.06.2017. године и у периоду од 19. до 23.06.2017. године;
- Центар МО Звездара 05. и 06.06.2017. године;
- Центар МО Пирот 20, 21, 22, 23, 26. и 27.06.2017. године;
- Центар МО Прокупље 28.06.2017. године;
- Центар МО Пожаревац 29.06.2017. године;
- Центар МО Зрењанин у периоду од 20. до 23.06.2017. године;
- Центар МО Алексинац 28.06.2017. године;
- Центар МО Ваљево 30.06.2017. године.

Војна вежба са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
Једнодневна војна вежба:

- Центар МО Земун 04. и 11.06.2017. године;
- Центар МО Нови Београд 11.06.2017. године;
- Центри МО Крушевац и Трстеник 04, 11, 18. и 25.06.2017. године;
- Центар МО Лесковац 10.06.2017. године;
- Центар МО Крагујевац 05. и 17.06.2017. године;
- Центар МО Нови Сад 15.06.2017. године;
- Центар МО Краљево 17.06.2017. године;
- Центар МО Зајечар 10.06.2017. године;
- Центри МО Вождовац, Звездара, Савски Венац, Раковица и Обреновац 11.06.2017. године;
- Центри МО Лесковац, Прокупље, Пирот, Зајечар, Бор и Ниш 29.06.2017. године;
- Центри МО Нови Сад, Кикинда и Панчево 29.06.2017. године;
- Центри МО Звездара и Нови Београд 30.06.2017. године;
- Центри МО Пожаревац, Јагодина, Смедерево, Нови Пазар и Крагујевац 29. и 30.06.2017. године;
- Центри МО Крушевац, Шабац и Врање 30.06.2017. године.

Вишедневна војна вежба:
- Центар МО Ужице од 22.05. до 12.06.2017. године;
- Центри МО Владимирци, Врање, Крушевац, Нишка Бања, Прокупље, Ниш, Ваљево и Шабац од 29.05. до 12.06.2017. године;
- Центри МО Нови Београд, Земун, Вождовац, Звездара, Лесковац, Ниш, Врање и Прокупље од 05.06. до 04.07.2017. године;
- Центри МО Краљево и Нови Пазар од 31.05. до 16.06.2017. године;
- Центар МО Нови Београд, Палилула, Вождовац, Звездара и Савски Венац од 19.06. до 30.06.2017. године;
- Центар МО Крушевац и Трстеник од 17.06. до 01.07.2017. године;
- Центар МО Прокупље од 12.06. до 26.06.2017. године;
- Центар МО Смедерево од 29.05. до 12.06.2017. године;
- Центри МО Сомбор, Суботица, Бачка Паланка, Зрењанин, Кикинда, Нови Сад, Панчево, Вршац, Стара Пазова, Панчево, Сремска Митровица, Кикинда и Врбас од 22.05. до 07.06.2017. године и од 05.06. до 09.06.2017. године;
- Центри МО Ваљево и Лозница од 08.05. до 12.06.2017. године;
- Центар МО Горњи Милановац од 22.05. да 05.06. 2017. године;
- Центар МО Чукарица од 20.05. до 03.06.2017. године;
- Центар МО Смедерево од 29.05. до 12.06.2017. године;
- Центар МО Нови Београд, Земун, Вождовац, Звездара, Врачар, Стари Град, Раковица, Обреновац, Савски Венац, Крагујевац и Петровац на Млави од 29. до 12.06.2017. године;
- Центар МО Ваљево од 22,05. до 12.06.2017. године;
- Центар МО Нови Пазар од 29.05. до 12.06. 2017. године;
- Центар МО Прокупље од 29.05. до 12.06.2017. године и од 12.06. до 26.06.2017. године;
- Центри МО Крушевац и Трстеник од 29.05. до 12.06. 2017. године и од 05.06. до 04.07.2017. године;
- Центри МО Нови Сад, Сремска Митровица и Суботица од 05.06. до 16.06.2017. године;
- Центар МО Шабац од 05.06. до 04.07.2017. године;
- Центри МО Сомбор и Вршац од 23.05. до 06.06.2017. године;
- Центри МО Пожаревац, Краљево, Велико Градиште, Смедерево, Петровац на Млави и Јагодина од 29.05. до 04.07.2017. године;
- Центри МО Ужице, Зајечар и Бор од 05.06. до 04.07.2017. године.