Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава
Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавaња распореда ствари из пописа

Центар МО Чачак
планирао је да позове власнике ствари из пописа општине Чачак 22.01.2020. године ради саопштавања ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 14,00 часова у просторијама центра МО Чачак, ул.Владике Николаја Велимировића бр 5,Чачак.

Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа општине Вождовац 20.01.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 12,00 часова у просторијама Центра МО Вождовац, ул.Устаничка бр 64, 4.спрат, канцеларија бр.403.

Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа општине Шабац 28.01.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова у просторијама центра МО Шабац, ул.Поцерска бр 2, Шабац

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавaња распореда ствари и прегледа ствари из пописа

Центар МО Вождовац
планирао је да позове власнике ствари из пописа општине Савски венац 22.01.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова у просторијама општинске канцеларије Савски венац ул. Кнеза Милоша бр. 99, приземље канцеларија бр 2.

Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа општине Шабац у периоду од 01.03. до 16.03., 19. 03. до 20.03. и 25.03 до 26.03.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова у просторијама центра МО Шабац, ул.Поцерска бр 2, Шабац