Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезе у фебруару, ради саопштавања и укидања распоредаСаопштавање и укидање распореда обвезницима радне обавезе, планирано је да се изврши по следећем:

- Центар МО Стари град 19. и 22.02.2018. године;
- Центар МО Савски венац 19.02.2018. године;
- Центар МО Нови Београд 21. и 22.02.2018. године;
- Центар МО Краљево 12.02.2018. године.

Информација о позивању власника ствари из пописа ради увођења у евиденцију, саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији:

- Центра МО Прокупље 23.02.2018. године;
- Центра МО Нови Београд 22. и 28.02.2018. године.