Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног саставаПозивање на специјалистичку обуку лица из резервног састава која нису одслужила војни рок
 
Позвање лица из резервног састава која нису одслужила војни рок, а завршила су основну обуку у 2019. години, врши се сразмерно са целокупне територије Републике Србије.
 
Специјалистичка обука лица из резервног састава која нису одслужила војни рок, а завршила су основну обуку у 2019. години, реализоваће се у периоду од 02.03. до 20.03.2020. године.
 
Специјалистичка обука у мартовском упутном року изводи се у: Центру за обуку копнене војске који се налази у гарнизону Пожаревац, у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ и Центру за обуку Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране на војном аеродрому „Батајница“.
 
Лица у резервном саставу која нису одслужила војни рок обучена су за потребе одбране земље тек по успешно савладаној основној и специјалистичкој обуци.
 

Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда и извођења обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране
 
 
Једнодневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Ниш  07.03.2020. године,
Центар МО Нови Сад 07.04.2020. године.
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Пожаревац, Смедерево 02. до 13.03.2020. године и 16. до 27.03.2020. године,
Центар МО Ваљево, Шабац, Ужице 02. до 13.03.2020. године,
Центар МО Нови Сад, 02. до 16.03.2020. године,
Центар МО Нови Сад, Суботица 09. до 20.03.2020. године,
Центар МО Краљево, 10. до 12.03.2020. године,
Центар МО Ваљево, Шабац, Ужице 16. до 27.03.2020. године,
Центар МО Нови Сад, Сремска Митровица 16. до 30.03.2020. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Суботица, Нови Сад, Шабац 29.03..до 10.04.2020. године,
Центар МО Нови Сад, Ваљево, Шабац, Ужице 30.03..до 10.04.2020. године,
Центар МО Ниш 01. до 07.04.2020. године,
Центар МО Суботица, Нови Сад 06. до 09.04.2020. године,
Центар МО Нови Сад, Сремска Митровица 07. до 09.04.2020. године,
Центар МО Ниш 08. до 14.04.2020. године,
Центар МО Зрењанин, Кикинда, Сомбор, Панчево 04. до 15.05.2020. године,
Центар МО Зрењанин, Панчево 11. до 25.05.2020. године.
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Центар МО Ваљево 09. и 23.03.2020. године,
Центар МО Кикинда 24. и 25.03.2020. године,
Центар МО Нови Сад 27, 30 и 31.03. и 01. и 01.04.2020. године,
Центар МО Панчево 30. и 31.03. и 01., 02., и 03.04.2020. године.

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда, укидања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Крагујевац и Регионалног центра MO Ваљево и Регионалног центра МО Београд.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 
Центар МО Краљево, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Краљево  03.03.2020. године ради саопштавања и укидања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 10,00 до 14,00 часова на адреси 4. црногорске бб, Краљево.
 
Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО Ужице, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пожега  02.03.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Ужице, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чајетина  03.03. и 06.03.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Ужице, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Ужице  10.03. и у периоду од 15.03. до 17.03.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Регионални центар МО Београд
 
Центар МО Нови Београд, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Нови Београд  03.03.2020. године ради укидања и саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,30 до 15,00 часова на адреси Центра МО Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, трећи спрат, канцеларија бр. 8.
 
Центар МО Чукарица, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чукарица 13.03.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
                                                                    
Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Крагујевац и Регионалног центра MO Ваљево и Регионалног центра МО Београд.
 

Регионални центар МО Крагујевац
 
 Центар МО Крагујевац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Баточина  18.02.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Крагујевац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кнић 19.02.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО Чачак, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чачак 20.02.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 10,30 до 12,30 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Регионални центар МО Београд
 

Центар МО Чукарица, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чукарица  20.02.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Чукарица, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чукарица  21.02.2020. године ради саопштавња распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 14,00 часова у просторијама ЦМО Чукарица, Шумадијски трг бр. 2, други спрат, канцеларија бр. 170.
                                                           
Центар МО Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа општине Шабац у периоду од 01.03. до 16.03., 19. 03. до 20.03. и 25.03 до 26.03.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 15,00 часова у просторијама центра МО Шабац, ул.Поцерска бр 2, Шабац