Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног саставаПозивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда власницима распоређених ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Крагујевац
 
Центар МО Смедерево, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Велика Плана дана 24.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 11,00 часова на адреси  улица Милоша Великог број 45, Велика Плана.
 
Центар МО Смедерево, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Смедерево дана 25.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 12,00 часова на адреси Трг Републике  бр. 7, канцеларија број  7, Смедерево.
 
Центар МО Смедерево, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Смедеревска Паланка дана 26.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09,00 до 12,00 часова на адреси улица Вука Караџића бр. 25, канцеларија бр. 305, Смедеревска Паланка.
 
Центар МО Пожаревац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Мало Црниће дана 03.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11.00 часова на адреси Маршала Тита бр. 124, Мало Црниће.
 
Центар МО Пожаревац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пожаревац дана 04.08, 05.08. и 07.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 часова на адреси Поречка бб, Пожаревац.
 
Центар МО Пожаревац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Жагубица дана 03.08. и 17.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11.00 часова на адреси Трг Ослобођења бр. 6, Жагубица.
 
Центар МО Пожаревац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Велико Градиште дана 18.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 часова на адреси Сарајевска бр. 2, Велико Градиште.
 
Центар МО Пожаревац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Жабари дана 04.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 часова на адреси улица Кнеза Милоша бр. 103, Жабари.
 
Центар МО Пожаревац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Петровац на Млави дана 17.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11.00 часова на адреси улица Српских владара бр. 165, Петровац на Млави.


 
Центар МО Крагујевац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Крагујевац дана 13.07. до 15.07, 21.07. и 24.07.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова на адреси Центра МО Крагујевац, улица Трг Слободе бр. 3, трећи спрат, канцеларија бр. 49, Крагујевац.
 
Центар МО Крагујевац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Баточина дана 15.07. и 21.07.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова на адреси општинске канцеларије Баточина, улица Краља Петра Првог бр. 32, први спрат, канцеларија бр. 33, Баточина.
 
Центар МО Крагујевац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Аранђеловац дана 15.07, 22.07. и 24.07.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова на адреси општинске канцеларије Аранђеловац, улица Цара Душана бр. 2, други спрат, канцеларија бр. 28, Аранђеловац.
 
Центар МО Крагујевац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Лапово дана 21.07.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова на адреси општинске канцеларије Лапово, улица Његошева бр. 18, први спрат, канцеларија бр. 5, Лапово.
 
Центар МО Крагујевац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кнић дана 22.07.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова на адреси општинске канцеларије Кнић, зграда општине Кнић бб, други спрат, канцеларија бр. 27, Кнић.
 
Центар МО Крагујевац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Топола дана 21.07.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова на адреси општинске канцеларије Топола, улица Булевар Краља Александра, бр. 19, трећи спрат, канцеларија бр. 25, Топола.
 
Центар МО Крагујевац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Рача дана 24.07.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 13,00 часова на адреси општинске канцеларије Рача, улица Карађорђева бр. 48, први спрат, канцеларија бр. 5, Рача.
 
Центар МО Краљево, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Краљево дана 15.07. и 22.07.2020. године ради саопштавања распореда и укидања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 10,00 до 14,00 часова на адреси Центра МО Краљево, улица 4. црногорске бб Краљево.
 
 Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда и и извођења обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране

Једнодневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 - Центар МО Ниш 22.08.2020.године.

Саопштавање распореда лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
- Центар МО Зајечар 10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 и 31.08. 2020.године и 01,02,03,04.09.2020.
- Центар МО Врање 03,10,11,14,15,16,18,21 и 24.09.2020.године

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Београд, Регионалног центра MO Ниш и Региналног центра Крагујевац.
 
Регионални центар МО Београд
 
Центар МО Вождовац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Вождовац дана 20.07.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у општинској канцеларији Вождовац у времену од 11,00 до 12,00 часова на адреси Устаничка бр. 64, четврти спрат, канцеларија бр. 403.
 
Центар МО Вождовац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Младеновац дана 31.07.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у општинској канцеларији Младеновац у 10,00 часова на адреси Космајска бр. 3.
 
Центар МО Чукарица, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Раковица дана 11.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова на адреси општинске канцеларије Раковица, улица Мишка Крњца бр. 2, приземље, канцеларија бр. 3.

Центар МО Вождовац, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Вождовац дана 20.07.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 11,00 до 12,00 часова на адреси Центра МО Вождовац, улица Устаничка бр. 64, четврти спрат, канцеларија бр. 403.
 
Центар МО Чукарица, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Раковица дана 04.08.2020. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова на адреси општинске канцеларије Раковица, улица Мишка Крањца бр. 2 канцеларија бр. 3.
 
Центар МО Чукарица, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Раковица дана 21.07.2020. године ради саопштвања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 15,00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Регионални центар МО Ниш
 
Центар МО Ниш, планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Ниш дана 20.07. до 24.07 и 27.07. до 31.07.2020. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,00 до 14,00 часова на адреси власника ствари из пописа.

Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда

-  Центар МО Шабац 31.07.2020. године.