Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у октобру и новембру
ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство одбране врши позивање војних обвезника старијих од 30 година, преведених у резервни састав који нису одслужили војни рок, ради утврђивања оцене способности за војну службу на територији Републике Србије, почевши од 7.маја 2018. године.


Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Крагујевац и Регионалног центра MO Ваљево.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 • Центар МО Пожаревац - Жагубица 01. и 02.10.2018. године од 09.00 до 14.00 часова. 
 • Центар МО Пожаревац  - Петровац на Млави  03. и 04.10.2018. године од 09.00 до 14.00 часова.
 • Центар МО Пожаревац  - Голубац  08.10.2018. године од 09.00 до 14.00 часова. 
 • Центар МО Пожаревац - Велико Градиште  09, 10. и 11.10.2018. године од 09.00 до 14.00 часова. 
 • Центар МО Пожаревац -  Пожаревац 19.10. и од 22. до 25.10.2018. године од 09.00 до 14.00 часова.
 • Центар МО Пожаревац  - Жабари  29.10.2018. године од 09.00 до 14.00 часова.
 • Центар МО Пожаревац - Мало Црниће 30.10.2018. године од 09.00 до 14.00 часова. 
 • Центар МО Пожаревац  - Кучево  31.10, 01.11. и 05.11. 2018. године од 09.00 до 14.00 часова. 
 • Центар МО Смедерево  - Смедеревска Паланка и Велика Плана  15.10.2018. године од 09.00 до 14.00 часов
 • Центар МО Смедерево  - Смедерево од 16.10. до 18.10.2018. године  од 09.00 до 14.00 часов
 • Центар МО Краљево - Краљево  22. и 23.10.2018. године  од 10.00 до 14.00 часова
 • Центар МО Смедерево  - Смедерево  24.10.2018. године  од 09.00 до 14.00 часова.
 • Центар МО Смедерево  - Смедеревска Паланка 24.10.2018. године, ул. Вука Караџића бр. 25, Смедеревска Паланка,од 09.00 до 14.00 часова

Регионални центар МО Ваљево
 • Центар МО Шабац - Шабац  06.11.2018. године

Регионални центар МО Ниш
 • Центар МО Врање 02,04,05 и 19.10.2018.године
 • Центар МО Крушевац 09.10.2018.године
 • Центар Мо Зајечар 30 и 31.10.2018.године

Регионални центар МО Београд
 • Центар МО Звездара 16.10.2018.године

Позивање обвезника радне обавезе на територији надлежности Управе за обавезе одбране

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД

Центар МО Чукарица - 20. октобра 2018. године

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД
Центар МО Сомбор
 9, 10, 11. октобра 2018. године (резервни термини 15. – 19. октобра 2018. године),

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ

Центар МО Нови Пазар  26. октобра 2018. године
 
Позивање власника ствари из пописа 

Позивање власника ствари из пописа, ради прегледа и саопштавања распореда ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара Министарства одбране.

Регионални центар МО Нови Сад
Центар МО Кикинда -  15. 10. до 19.10, од 22.10 до 26.10. и од 29.10. до 31.10.2018. године од 09.00 до 15.00 часова.
 
Регионални центар МО Београд

Центар МО Нови Београд од 22.10. до 25.10. и од 29.10. до 01.11.2018. године  од 08.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО Земун  од 05.11. до 08.11. и од 12.11. до 14.11.2018. године ради прегледа ствари из пописа. А од 08.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО Чукарица  26.10.2018. године и 30.10.2018. године од 09.00 до 15.00 часова.

Центар МО Вождовац  18.10.2018. године

Центар МО Вождовац  17.10.2018. године

Центар МО Ваљево  23.10.2018. године

Центар МО Смедерево  30. и 31.10.2018.године

Саопштавање ратног распореда
 
- Центар МО Краљево 17.10.2018. године;
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
 • Центар МО Крагујевац 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 и 25.10.2018. године,
 • Центар МО Чукарица 18 и 19.10.2018. године,
 • Центар МО Зајечар 22.10.2018. године,
 • Центар МО Нови Пазар 25.10.2018. године,
 • Центар МО Суботица, Звездара 30.10.2018. године и
 • Центар МО Крушевац 30 и 31.10.2018. године.
 Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда и извођења обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране
 

 
Једнодневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
 • Центар МО Чукарица 19 и 20.10.2018. године,
 • Центар МО Ниш, Панчево, Сомбор 19.10.2018. године,
 • Центар МО Ниш, Нови Пазар и Крагујевац 05.11.2018. године,
 • Центар МО Шабац 06.11.2018. године,
 • Центар МО Прокупље 13.11.2018. године,
 • Центар МО Сомбор 14.11.2018. године,
 • Центар МО Смедерево, Јагодина 15.11.2018. године;
 • Центар МО Чачак, Ужице 19.11.2018. године и
 • Центар МО Ниш, Прокупље 28.11.2018. године,- Центар МО Зрењанин и Панчево 06.10.2018. године;
 •  Центар МО Ваљево 07.10.2018. године;
 •  Центар МО Ниш, Прокупље 10.10.2018. године,
 •  Центар МО Чачак 13.10.2018. године,
 • Центар МО Ужице 15, 16.10.2018. године,
 •  Центар МО Крагујевац, Сремска Митровица 19.10.2018. године,
 • Центар МО Зрењанин, Кикинда, Панчево и Нови Сад 20.10.2018. године;
 • Центар МО Краљево 05.11.2018. године,
 •  Центар МО Ваљево 06.11.2018. године,
 •  Центар МО Ниш, Пирот, Зајечар 13.11.2018. године;
 •  Центар МО Сремска Митровица, Суботица, Панчево 14.11.2018. године;
 •  Центар МО Нови Београд, Вождовац, Пожаревац 15.11.2018. године
 
Вишедневна обука са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 • Центар МО Бор, Пирот од 15. до 29.10.2018.године,
 • Центар МО Зрењанин од 22. до 23.10.2018. године и
 • Центар МО Нови Сад, Кикинда и Зрењанин од 13. до 16.11.2018. године,
 • Центар МО Звездара, Чукарица, Вождовац од 26. до 30.11.2018. године,
 • - Центар МО Суботица од 01. до 05.10.2018. године,
 • - Центар МО Крушевац, Ваљево, Звездара, Смедерево, Пожаревац, Ужице, Шабац, Нови Београд, Вождовац, Чукарица, Зајечар, Бор од 01. до 15.10.2018. године,
 • Центар МО Ваљево, Звездара, Смедерево, Пожаревац, Ужице, Шабац, Нови Београд, Вождовац, Чукарица, Зајечар од 15. до 29.10.2018. године,
 • Центар МО Смедерево, Нови Београд, Звездара, Чукарица, Вождовац од 22. до 26.10.2018. године,
 •  Центар МО Нови Београд, Чукарица, Звездара, Вождовац, Чачак 22. до 23.10.
 • Центар МО Панчево 22. до 24.10.2018. године,
 • Центар МО Нови Београд, Вождовац, Чукарица, Сремска Митровица 29.10. до 09.11.
 • Центар МО Крушевац, Бор, Звездара 13. до 16.11.2018. године.
 •  Центар МО Панчево и Нови Сад у периоду од 01.10. до 05.10.2018. године.
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
 • Центар МО Вождовац 25 и 26.10.2018. године,
 • Центар МО Нови Сад 24,25, 26,29,30 и 31.10.2018. године,
 • Центар МО Сремска Митровица 30 и 31.10. и 01.11.2018. године,
 • Центар МО Зрењанин 05,06,07,08 и 09.11.2018. године,
 • Центар МО Звездара 19.11.2018. године,
 • Центар МО Зајечар 19,20,21,22 и 23.11.2018. године,
 • Центар МО Смедерево 26,27 и 28.11.2018. године,
 • Центар МО Ниш 26 и 27.11.2018. године,
 • Центар МО Пожаревац 26,27 и 28.11.2018. године,
 • Центар МО Ваљево 28.11.2018. године,
 • Центар МО Крушевац 29 и 30.11.2018. године,
 • Центар МО Пирот 30.11.2018. године.