Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у децембру
ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство одбране врши позивање војних обвезника старијих од 30 година, преведених у резервни састав који нису одслужили војни рок, ради утврђивања оцене способности за војну службу на територији Републике Србије, почевши од 7.маја 2018. године.


Позивање власника ствари из пописа, ради прегледа, саопштавања распореда и увођења у евиденцију ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра MO Ниш и Регионалног центра MO Београд
 
Регионални центар МО Ниш
 
Центар МО Зајечар планирао је да позове власнике ствари из града Зајечара, 3. и 4.12.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 7 до 15 часова у просторијама Центра МО Зајечар, ул. Светозара Марковића бр. 6.  
 
Центар МО Зајечар планирао је да позове власнике ствари из општине Књажевац, 3.12.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 7 до 15 часова у просторијама општинске канцеларије Књажевац, ул. Његошева бб.  
 
Центар МО Зајечар планирао је да позове власнике ствари из општине Бољевац, 3.12.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 7 до 15 часова у просторијама општинске канцеларије Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24.  
 
Центар МО Врање планирао је да позове власнике ствари из града Врање,  20.12.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 9 до 13 часова на адреси власника ствари из пописа. 

Центар МО Врање планирао је да позове власнике ствари из општине Бујановац,  20.12.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 9 до 13 часова на адреси власника ствари из пописа.  
 
Регионални центар МО Београд
 
Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Младеновац дана 05.12. и 06.12.2018. године, ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 16.00 часова на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из општине Вождовац, дана 06.12.2018. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 09.00 до 12.00 часова у просторијама општинске канцеларије Вождовац, ул. Устаничка бр. 64, четврти спрат  канцеларија бр. 40
Саопштавање, промена и укидање ратног распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
 
- Центар MO Чукарица ............................................ 14.12.2018. године;
- Центар MO Звездара ............................................. 16.01.2019. године;
- Центар MO Прокупље ........................................... 23.01.2019. године;
- Центар MO Вождовац ..................................23. и 24.01.2019. године;
- Центар MO Ваљево ................................................ 25.01.2019. године.

Регионални центар МО Нови Сад
 
Центар МО Сомбор планирао је да позове власнике ствари из града Сомбора,  20.12.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати од 09.00 до 12.00 часова у просторијама Центра МО Сомбор, ул. Соње Маринковић бр. 2 у Сомбору.