Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава
Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра МО Ваљево и Регионалног центра МО Крагујевац.
 

Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО за локалну самоуправу Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Богатић дана 26.04.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 10.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац дана 29.04.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 10.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац дана 28.04.2021. године, ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Поцерска бр. 2 Шабац, у 09.00 часова.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 
Центар МО за локалну самоуправу Краљево планирао је да позове власнике ствари из пописа у периоду од 26.04. до 27.04 и од 10.05. до 14.05.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Јагодина планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 27.04. и 28.04.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 13.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа у периоду од  03.05. до 07.05.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 14.00 часова.
                                                                    
Позивање власника ствари из пописа, ради прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра МО Нови Сад
 
Регионални центар МО Нови Сад
 

Центар МО Суботица планирао је да позове власнике ствари из пописа  из Бачке Тополе дана 15.04.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Суботица планирао је да позове власнике ствари из пописа  из Суботице у периоду од  26.04. до 29.04.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Нови Сад планирао је да позове власнике ствари из пописа  из Новог Сада дана 22.04. и  у периоду од  26.04. до 29.04.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Нови Сад планирао је да позове власнике ствари из пописа  из Бачког Петровца дана 27.04.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Нови Сад планирао је да позове власнике ствари из пописа  из Сремских Карловаца и Беочина дана  28.04.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 14.00 часова.

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда ствари из пописа и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра МО Београд и Регионалног центра МО Нови Сад.
 
Регионални центар МО Београд:
 
Центар МО Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Нови Београд дана 12.04. и 27.05.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,30 до 15,00 часова на адреси Улица Булевар Михајла Пупина број 167, трећи спрат, канцеларија број 9.
 
Центар МО Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Земун дана 20.04.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,30 до 15,00 часова на адреси Улица Штросмајерова број 1, канцеларија број 2.
 
Центар МО Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Сурчин дана 22.04.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у времену од 08,30 до 15,00 часова на адреси Улица Штросмајерова број 1, канцеларија број 4.
 
Регионални центар МО Нови Сад:
 
Центар МО Зрењанин планирао је да позове власнике ствари из пописа   у периоду од 05.04. до 09.04, 12.04. до 16.04, 19.04, 21.04. до 23.04. и 26.04. до 28.04.2021. године, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 14.00 часова.

Позивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда ствари из пописа и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра МО Крагујевац
                                                               
У периоду од 01.04. до 02.04, 05.04. до 09.04, 12.04. до 16.04. и 19.04. до 23.04.2021. године Центар МО Краљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Краљево, ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 15.00 часова.
 
Дана 07.04, 19.04. и 21.04.2021. године Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из Крагујевца, ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање  распореда ствари из пописа извршиће се на адреси општинске канцеларије Крагујевац, ул. Трг Слободе бр. 3, канцеларија бр. 49, у времену од 11.00 до 13.00 часова.
 
Дана 07.04.2021. године Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Кнић, ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање  распореда ствари из пописа извршиће се на адреси општинске канцеларије Кнић, ул. Војводе Стевана Книћанина бр. 115, канцеларија бр. 27, у времену од 11.00 до 13.00 часова.
 
Дана 16.04.2021. године Центар МО Јагодина планирао је да позове власника ствари из пописа из општине Свилајнац, ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање  распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Светог Саве бр. 102, канцеларија бр. 27, у времену од 10.30 до 12.30 часова.