Министарство одбране Републике Србије
 

Кабинет министраКабинет министра је посебна унутрашња јединица Министарства одбране која обавља послове који се односе на: студијско-аналитичкe, оперативно-техничкe и административнe послове за потребе министра, државних секретара и Кабинета министра; планирање, припрему и организацију радних и протоколарних активности министра одбране и усаглашавање обавеза са надлежним протоколима.
Организација


Кабинету министра потчињене су следеће војне установе и јединице:
- Протокол
- Војна канцеларија и

Начелник Кабинета министра
Саветници

ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
Протокол Министарства одбране је надлежан за: обезбеђење протоколарне подршке јавним догађајима у Министарству одбране и Војсци Србије;  израду Листе првенства (пресеанс) у Министарству одбране и Војсци Србије и Листе личности из Министарства одбране и Војске Србије које се позивају на јавне догађаје у организацији дипломатског и војнодипломатског кора у Р. Србији; обављање пасошко-визних послова за службена путовања припадника Министарства одбране и Војске Србије у иностранство.

ВОЈНА КАНЦЕЛАРИЈА
Војна канцеларија обавља: студијско-аналитичке, оперативно-техничке и административне послове за потребе министра одбране;  координацију реализације задатака са органима државне управе, међународним субјектима и организацијским јединицама Министарства одбране и Војске Србије; припрему информација и других материјала за потребе министра одбране; извршавање задатака из области канцеларијског пословања.