Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезеПозивање обвезника радне обавезе на територији надлежности Управе за обавезе одбране

На основу члана 83а Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018), реализује се позивање јединица радне обавезе ради саопштавања и укидања ратног распореда, обуке (увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању) или контроле.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД
 
Центар МО
Вождовац
 • Дана 20. јула 2020. године, од 10.00 до 14.00 часова, планирано је позивање једног обвезника радне обавезе распоређеног по основу радне обавезе са територије градске општине Вождовац;
 • Дана 24. јула 2020. године, од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање једног обвезника радне обавезе распоређеног по основу радне обавезе са територије градске општине Савски венац;
 • Дана 23. јула 2020. године, од 09.00 до 11,00 часова, планирано је позивање једног обвезника радне обавезе распоређеног по основу радне обавезе са територије градске општине Сопот;
 • Дана 20. јула 2020. године, од 10.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Младеновац;
 • Дана 9. и 10. јула 2020. године, од 10.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Врачар;
   
Центар МО Звездара
 • Дана 29. јула 2020. године, од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање једног обвезника радне обавезе распоређеног по основу радне обавезе са територије градске општине Звездара;
 • Дана 22. јула 2020. године, од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Звездара, Палилула, Стари град и Гроцка;
 • Дана 29. јула 2020. године, од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Звездара;
 • Дана 16. јула 2020. године, од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Палилула и Стари град;
 • Дана 9. јула 2020. године, од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Звездара, Палилула, Стари град и Гроцка;
Центар МО Нови Београд
 • Дана 02. септембра 2020. године, од 08.00 до 14.00 часова, планирано је позивање једног обвезника радне обавезе распоређеног по основу радне обавезе са територије градске општине Нови Београд и Земун;
 • Дана 2. септембра 2020. године, од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Нови Београд и Земун;
Центар МО Чукарица
 • Дана 2. септембра 2020. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Обреновац и Лазаревац;
 • Дана 3. септембра 2020. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Чукарица и Раковица;
 • Дана 7. септембра 2020. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање једног обвезника радне обавезе распоређеног по основу радне обавезе са територије градске општине Барајево;
 • Дана 20. јула 2020. године, од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Чукарица и Барајево;
 • Дана 2. септембра 2020. године, од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Обреновац;
 • Дана 3. септембра 2020. године, од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Чукарица, Раковица и Барајево;
 • Дана 7. септембра 2020. године,  од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Барајево и Обреновац;

 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД
 
Центар МО Панчево
Дана 2. јула 2020. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Панчево.
 
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ
 
Центар МО Крагујевац
Дана 9. јула 2020. године, у времену од 10.30 до 13.00 часова, планирано је позивање једног обвезника радне обавезе распоређеног по основу радне обавезе са територије општине Јагодина.

 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ
 
Центар МО Крагујевац
Дана 30. јуна 2020. године, од 08.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Крагујевац и Аранђеловац;
 
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД

Центар МО Кикинда
Дана 2. септембра 2020. године,  од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Кикинда;
 
Центар МО Сремска Митровица  
Дана 1. јула 2020. године,  од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Стара Пазова;
 
Центар МО Зрењанин
Дана 15. септембра 2020. године, од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Зрењанин и Нови Бечеј;
Дана 16. септембра 2020. године,  од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Сечањ.