Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезе
На основу члана 83а Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018), реализује се позивање јединица радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, обуке (увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању) или контроле.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО Ваљево
Ц
ентар МО Шабац
Дана 29. фебруара 2020. године, у времену од 08.00 и 09.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Шабац, Лозница и Богатић.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО Крагујевац
Центар МО Краљево
Дана 13. марта 2020. године, у времену од 09.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Краљево.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД

Центар МО Вождовац
Дана 9. марта 2020. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Младеновац.
 
Центар МО Звездара
Дана 9. марта 2020. године, у времену од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Палилула.
 
Центар МО Чукарица
Дана 30. марта 2020. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Обреновац.
 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД

Центар МО Кикинда

25. фебруара 2020. године (резервни термин 3. март 2020. године), у времену од 9.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Чока.