Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезе
На основу члана 83а Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018), реализује се позивање јединица радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, обуке (увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању) или контроле.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД

Центар МО Нови Београд
25. јануара 2020. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Сурчин;
27. јануара 2020. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Нови Београд и Земун;
10. фебруара 2020. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Нови Београд.
 
Центар МО Чукарица

7. фебруара 2020. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Чукарица и Обреновац.
 
Центар МО Звездара
10. фебруара 2020. године, у времену од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Палилула.

Центар МО Вождовац
30. јануара 2020. године, од 10.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Врачар.
17. јануара 2020. године, у времену од 09.00 до 11.00 часова,  планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Савски венац, ради саопштавања распореда.
22. јануара 2020. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова,  планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Сопот, ради саопштавања распореда.
30. јануара 2020. године у 10.00 часова планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Врачар, ради саопштавања распореда.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД

Центар МО Кикинда

25. фебруара 2020. године (резервни термин 3. март 2020. године), у времену од 9.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Чока.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО

Центар МО Ужице

25. јануара 2020. године,  у времену од 9.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Ужице, Чајетина, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Косјерић, Прибој и Нова Варош.