Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезе
На основу члана 83а Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018), реализује се позивање јединица радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, обуке (увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању) или контроле.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД

Центар МО Чукарица
18, 20. и 31 маја од 09.00 до 15.00 часова  планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Чукарица, Раковица и Обреновац..
 
Центар МО Звездара
 5. и 19. јуна 2019. године, од 09.00 часова до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Стари град и Звездара;
 
Центар МО Нови Београд
1. и 2. септембра 2019. године, у времену од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Земун;
4. септембра 2019. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Сурчин;
19. септембра 2019. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Нови Београд и Земун;

Центар МО Вождовац:
4. септембра 2019. године, у времену од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Младеновац;
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД

Центар МО Суботица
4. септембра 2019. године, од 09.00 до 13.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Бачка Топола.
Центар МО Сремска Митровица
9, 10. и 11. октобра 2019. године, у времену од 09.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Сремска Митровица, Шид, Рума, Пећинци и Ириг;
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО

Центар МО Шабац
20, 21, 22, 23, 27, 29. и 30. августа 2019. и године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Лозница, Љубовија, Владимирци, Мали Зворник и Крупањ; 
Центар МО Чачак
7. и 14. септембра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Чачак и Горњи Милановац;
Центар МО Ужице
28. септембра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Ужице, Пожега и Косјерић;

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ

Центар МО Зајечар
17. и 18. јуна 2019. и године, од 08.00 до 13.00  часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Зајечар, Књажевац, Сокобања и Бољевац;
9. јуна 2019. од 08.00 до 13.00  часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Зајечар;

Центар МО Ниш
9, 10, 11, 12. и 29. јула 2019. и године, у времену од 08.00 до 13.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Пантелеј;
12. јула 2019. и године, у времену од 10.00 до 14.30 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Прокупље;

Центар МО Бор
6. септембра 2019. године, у времену од 08.00 до 13.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територија општина Бор и Неготин.

Центар МО Лесковац
24. јуна 2019. и године, од 08.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Лесковац;

Центар МО Пирот
26. јуна 2019. и године,  од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије Пирот;
27. јуна 2019. и године, од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка;
2, 3, 4. и 5. септембра 2019. и године, у од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Пирот.

Центар МО Крушевац
9 и 16.јуна.јуна 2019. године, од 08.00 планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Крушевац
19. јуна 2019. године, у времену од 10.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Крушевац.
2. и 9. јуна 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Пожаревац;

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ

Центар МО Крагујевац
06.јуна.2019.године од 07.00 часова планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Јарчујак.
04,05.и 07.06.2019.године од 08.00 до 15.00 часова планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Крагујевац, Кнић, Баточина,Топола, Рача и Аранђеловац
2. августа 2019. и године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Крагујевац;