Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезе
На основу члана 83а Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018), реализује се позивање јединица радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, обуке (увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању) или контроле.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД

Центар МО Нови Београд
Дана 21. октобра 2019. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Земун и Сурчин.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД

Центар МО Нови Сад
Дана 7, 8, 9, 10. и 11. октобра 2019. године, у времену од 09.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Нови Сад, Врбас, Бечеј, Бач, Беочин, Темерин, Бачка Паланка, Србобран, Жабаљ, Сремски Карловци, Тител и Бачки Петровац;
Центар МО Сремска Митровица
Дана 30. октобра 2019. године, у времену од 09.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Стара Пазова.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО

Центар МО Шабац
Дана 1. октобра 2019. године,  у времену од 9.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Лозница;
Дана 1. октобра 2019. године,  у времену од 11.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Шабац и Владимирци;
Дана 2. октобра 2019. године,  у времену од 11.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Коцељева;
Дана 3. октобра 2019. године,  у времену од 11.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Богатић;
 Дана 3. октобра 2019. године,  у времену од 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Мали Зворник;
Дана 4. октобра 2019. године,  у времену од 11.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Крупањ и Љубовија.
 
Центар МО Ваљево
Дана 14, 15, 16. и 17. октобра 2019. године,  у времену од 11.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Ваљево.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ
Центар МО Врање
Дана 10. септембра 2019. и године, у времену од 10.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Врање;
 
Центар МО Крушевац
Дана 25. септембра 2019. године, у времену од 10.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територија општине Александровац;
Дана 9. и 10. октобра 2019. године, у времену од 10.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територија општине Крушевац;
Дана 23. и 24. октобра 2019. године, у времену од 10.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територија општина Александровац, Брус, Варварин, Ћићевац и Трстеник.
 
Центар МО Зајечар
Дана 8. октобра 2019. и године, у времену од 08.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Зајечар;
 
Центар МО Прокупље
Дана 8, 9, 10. и 11. октобра 2019. и године, у времену од 10.00 до 14.30 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Прокупље;
 
 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД

Центар МО Нови Београд

19. септембра 2019. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Нови Београд и Земун;
Дана 20. септембра 2019. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Нови Београд и Сурчин;
5. и 12. октобра 2019. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Нови Београд и Земун;
Дана 5. октобра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Сурчин;

Центар МО Вождовац:

16. септембра 2019. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Младеновац;
17. и 28. септембра 2019. године, у времену од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Врачар;
2. октобра 2019. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Сопот.
12. октобра 2019. године, у времену од 08.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Врачар;

Центар МО Чукарица
23. септембра 2019. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Чукарица, Раковица и Обреновац;
28. септембра 2019. године, од 09.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Чукарица;
28. септембра 2019. године, од 09.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Чукарица;
 
Центар МО Звездара
 27. септембра 2019. године, у времену од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Звездара, Стари град и Гроцка;
 15. октобра 2019. године, у времену од 09.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Звездара и Палилула;
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО

Центар МО Ваљево
 7, 14, 21. и 28. септембра 2019. и године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Ваљево, Лајковац, Осечина и Уб;
 6. октобра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Ваљево;
Центар МО Шабац
 7, 14. и 28. септембра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Богатић, Љубовија, Владимирци, Коцељева и Мали Зворник;
 5. октобра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Шабац;
 Центар МО Ужице
 28. септембра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Ужице, Чајетина, Бајина Башта, Пожега, Косјерић, Ариље, Пријепоље, Нова Варош и Прибој;
 
 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ
Центар МО Крагујевац
11. септембра 2019. и године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Крагујевац и Кнић;
10. октобра 2019. и године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Крагујевац;
6. октобра 2019. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Крагујевац и Кнић;
 Центар МО Краљево
27. септембра 2019. и године, у времену од 09.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општинe Краљево;
25. октобра 2019. и године, у времену од 09.00 до 13.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општинe Краљево;

Центар МО Смедерево
 30. септембра и 2. октобра 2019. године, од 09.00 и 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Смедерево и Смедеревска Паланка;
 7. и 9. октобра 2019. године, од 09.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Смедерево и Смедеревска Паланка;
 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ
 10. септембра 2019. и године, до 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Дољевац;
 21. септембра 2019. и године, до 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Црвени крст у Нишу;
 25. октобра 2019. и године, у времену од 08.00 до 10.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Ниш, Алексинац, Дољевац, Мерошина и Сврљиг;

Центар МО Врање
 10. септембра 2019. и године, у времену од 10.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Врање, Сурдулица, Владичин Хан, Босилеград и Бујановац;
 Центар МО Лесковац
Дана 16, 17, 20, 26, 27, 28. и 30. септембра 2019. године, у времену од 08.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територија општина Црна Трава, Бојник, Медвеђа, Власотинце и Лебане.
Центар МО Бор
6. септембра 2019. године, у времену од 08.00 до 13.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територија општина Бор и Неготин.
Центар МО Пирот
2, 3, 4. и 5. септембра 2019. и године, у од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Пирот.

Центар МО Лесковац
 24, 25. и 26. септембра 2019. године, у времену од 10.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територија општине Лесковац.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД

Центар МО Суботица
4. септембра 2019. године, од 09.00 до 13.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Бачка Топола.
Центар МО Сремска Митровица
9, 10. и 11. октобра 2019. године, у времену од 09.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Сремска Митровица, Шид, Рума, Пећинци и Ириг;
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО
Центар МО Чачак
7. и 14. септембра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Чачак и Горњи Милановац;
Центар МО Ужице
28. септембра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Ужице, Пожега и Косјерић;
 9. октобра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Пожега;