Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о позивању обвезника радне обавезе
На основу члана 83а Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018), реализује се позивање јединица радне обавезе ради саопштавања ратног распореда, обуке (увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању) или контроле.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД
Центар МО Чукарица
Дана 27. децембра 2019. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Обреновац.
Центар МО Вождовац
Дана 27. новембра 2019. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Савски венац.
Дана 28. новембра 2019. године, у времену од 09.00 до 15.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градске општине Савски венац.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ
Центар МО Пожаревац
Дана 2. децембра 2019. и године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Петровац на Млави, Велико Градиште, Голубац и Мало Црниће.
Центар МО Јагодина
Дана 13. децембра 2019. и године, у времену од 10.30 до 13.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општинe Рековац.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ
Центар МО Крушевац
Дана 20. новембра 2019. и године, од 10.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Крушевац.
Центар МО Пирот
Дана 18. и 27. октобра 2019. и године, у времену од 12.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Димитровград;
Дана 4, 9, 10. и 15. октобра 2019. и године, у времену од 12.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Пирот;
Дана 11. октобра 2019. и године, у времену од 12.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Бела Паланка;
Дана 16. и 23. октобра 2019. и године, у времену од 12.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Бабушница;
25. октобра 2019. и године, у времену од 08.00 до 10.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Ниш, Алексинац, Дољевац, Мерошина и Сврљиг;
 
 Центар МО Бор
Дана 15. и 22. октобра 2019. и године, у времену од 10.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Неготин;
Дана 16. и 23. октобра 2019. и године, у времену од 10.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Кладово;
Дана 17. октобра 2019. и године, у времену од 10.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Бор;
Дана 20. новембра 2019. и године, у времену од 10.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Мајданпек.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД

Центар МО Нови Сад
Дана 7, 8, 9, 10. и 11. октобра 2019. године, у времену од 09.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Нови Сад, Врбас, Бечеј, Бач, Беочин, Темерин, Бачка Паланка, Србобран, Жабаљ, Сремски Карловци, Тител и Бачки Петровац;
Центар МО Сремска Митровица
Дана 30. октобра 2019. године, у времену од 09.00 до 14.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Стара Пазова.
Центар МО Нови Београд
5. и 12. октобра 2019. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије градских општина Нови Београд и Земун;
Дана 5. октобра 2019. године, од 08.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Сурчин;

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО
Центар МО Шабац
Дана 1. октобра 2019. године,  у времену од 9.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Лозница;
Дана 1. октобра 2019. године,  у времену од 11.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Шабац и Владимирци;
Дана 2. октобра 2019. године,  у времену од 11.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Коцељева;
Дана 3. октобра 2019. године,  у времену од 11.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Богатић;
 Дана 3. октобра 2019. године,  у времену од 12.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Мали Зворник;
Дана 4. октобра 2019. године,  у времену од 11.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општина Крупањ и Љубовија.
 
Центар МО Ваљево
Дана 14, 15, 16. и 17. октобра 2019. године,  у времену од 11.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територије општине Ваљево.
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ
Центар МО Врање
Дана 23. и 24. октобра 2019. године, у времену од 10.00 часова, планирано је позивање обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе са територија општина Александровац, Брус, Варварин, Ћићевац и Трстеник.