Министарство одбране Републике Србије
 

Финансијска служба у МО и ВСФормирањем ФИНАНСИЈСКОГ ОДЕЉЕЊА при Повереништву народне одбране новембра 1944. године, формално правно је конституисана финансијска служба у војсци, као посебна служба, а дан када је командама јединица достављен први акт Финансијског одељења 8. новембар 1944. године, одређен је као Дан финансијске службе у Војсци Србије.
 
До конституисања финансијске службе, финансијски послови у војним јединицама одвијали су се и реализовали под различитим називима и у оквиру одређених делатности, обезбеђујући реализацију надлежности, послова и задатака, како у ратном, тако и у мирнодопском стању.
 
У послератном периоду тежиште у раду финансијске службе било је нормативно уређење пословања и имплементација органа службе у читаву структуру команди и јединица, тако да је 1946. године формирана и Финансијска управа, а у нижим целинама финансијска одељења, финансијске секције и финансијски референти.
 
Финансијска служба у Југословенској народној армији, Војсци Југославије, Војсци Србије и Црне Горе и у Војсци Србије је своју организацију, надлежности и задатке усклађивала са развојем привредно-економског и финансијског система и развојем војске, с циљем да обезбеди стабилно финансирање и законито, рационално и економично располагање са средствима.
 
У складу са потребама система одбране 2010. године формиран је Сектор за буџет и финансије у Министарству одбране чија је структура више пута мењана са циљем да се адекватно одговори свим постављеним задацима, реформама и визијама развоја.