Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за буџетУправа за буџет је унутрашња јединица Сектора за буџет и финансије која обавља послове који се односе на:
 
  • Израду Предлога финансијског плана, састављање периодичних и годишњих извештаја у вези са извршењем финансијског плана као и израду решења о финансирању Министарства одбране;
  • Нормативно уређење финансијског пословања као и нормативно-правне и студијско-аналитичке послове којима се регулише систем плата, додатака, накнада и других примања професионалних припадника Војске Србије у земљи и иностранству, новчана примања ученика и кадета војношколских установа, лица на усавршавању за официре и подофицире, социјална давања и помоћи професионалним припадницима Војске Србије, новчане накнаде лицима ван Министарства одбране и Војске Србије која се ангажују за рад ван радног односа;
  • Планирање, организовање и контролу финансијског пословања и 
  • Координацију активности на успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле, праћење и извештавање о стању финансијског управљања и контроле у Министарству одбране и Војсци Србије.

Руководи:
пуковник
др Лука Љ. Злопорубовић
Тел: 011/ 32 03 067