Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Finansijska služba u MO i VSFormiranjem FINANSIJSKOG ODELjENjA pri Povereništvu narodne odbrane novembra 1944. godine, formalno pravno je konstituisana finansijska služba u vojsci, kao posebna služba, a dan kada je komandama jedinica dostavljen prvi akt Finansijskog odeljenja 8. novembar 1944. godine, određen je kao Dan finansijske službe u Vojsci Srbije.
 
Do konstituisanja finansijske službe, finansijski poslovi u vojnim jedinicama odvijali su se i realizovali pod različitim nazivima i u okviru određenih delatnosti, obezbeđujući realizaciju nadležnosti, poslova i zadataka, kako u ratnom, tako i u mirnodopskom stanju.
 
U posleratnom periodu težište u radu finansijske službe bilo je normativno uređenje poslovanja i implementacija organa službe u čitavu strukturu komandi i jedinica, tako da je 1946. godine formirana i Finansijska uprava, a u nižim celinama finansijska odeljenja, finansijske sekcije i finansijski referenti.
 
Finansijska služba u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, Vojsci Jugoslavije, Vojsci Srbije i Crne Gore i u Vojsci Srbije je svoju organizaciju, nadležnosti i zadatke usklađivala sa razvojem privredno-ekonomskog i finansijskog sistema i razvojem vojske, s ciljem da obezbedi stabilno finansiranje i zakonito, racionalno i ekonomično raspolaganje sa sredstvima.
 
U skladu sa potrebama sistema odbrane 2010. godine formiran je Sektor za budžet i finansije u Ministarstvu odbrane čija je struktura više puta menjana sa ciljem da se adekvatno odgovori svim postavljenim zadacima, reformama i vizijama razvoja.