Министарство одбране Републике Србије
 

Рачуноводствени центарРачуноводствени центар обавља послове који се односе на:
  • материјално финансијску контролу;
  • контролу обрачуна плата, пореза, доприноса и других личних примања;
  • обрачун и исплату плата накнада и других личних примања;
  • вођење књиговодствене евиденције о стању и кретању средстава;
  • послове платног промета;
  • књижење извршних судских решења у финансијском књиговодству и
  • чување и архивирање материјално финансијске документације.
 
Руководи:
пуковник
др Томислав Радивојевић
Тел:   011/ 20 64 113