Министарство одбране Републике Србије
 

Фонд за социјално осигурање војних осигураника



Фонд за СОВО је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у којем се остварују права из обавезног здравственог осигурања војних осигураника и обезбеђују средства за здравствено осигурање и материјално обезбеђење корисника права у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање војних осигураника.

Фонд за СОВО je уписан у судски регистар и носилац је права, обавеза и одговорности у правном промету у односу на средства за финансирање здравственог осигурања и материјалног обезбеђења којима располаже, што му омогућава да остварује стручну, пословну и другу сарадњу, закључује уговоре и обавља друге послове са физичким и правним лицима.
 
Руководи:
пуковник
др Радан Костић
Тел:   011/ 30 00 313
Факс:  011/ 30 00 312