Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Računovodstveni centarRačunovodstveni centar obavlja poslove koji se odnose na:
  • materijalno finansijsku kontrolu;
  • kontrolu obračuna plata, poreza, doprinosa i drugih ličnih primanja;
  • obračun i isplatu plata naknada i drugih ličnih primanja;
  • vođenje knjigovodstvene evidencije o stanju i kretanju sredstava;
  • poslove platnog prometa;
  • knjiženje izvršnih sudskih rešenja u finansijskom knjigovodstvu i
  • čuvanje i arhiviranje materijalno finansijske dokumentacije.
 
Rukovodi:
pukovnik
dr Tomislav Radivojević
Tel:   011/ 20 64 113