Министарство одбране Републике Србије
 

Инспекторат одбранеИнспекторат одбране је орган управе у саставу Министарства одбране, који обавља инспекцијске послове који се односе на: усклађивање припрема за одбрану; спровођење одлука и аката председника Републике и Владе; стање оперативних и функционалних способности команди, јединица и установа Војске Србије; остваривање и усклађивање организације веза, као и друге послове одређене законом.Директор Инспектората одбране
генерал-мајор Миле Јелић
тел.:   011/2064-066
факс: 011/3000-061
е-mail: inspektorat@mod.gov.rs