Министарство одбране Републике Србије
 

Инспекторат одбранеИнспекторат одбране је орган управе, у саставу Министарства одбране, надлежан за инспекцијске послове, у вези са извршавањем закона у области и од значаја за одбрану, прописа донетих на основу тих закона, као и планова и мера државних органа и организација и Војске Србије.

Надлежности>>>
Организација инспектората одбране>>>
Законска регулатива>>>
Историјат>>>
Методологија остваривања функција Инспектората>>>