Министарство одбране Републике Србије
 

Стамбено збрињавање
- Ранг листе стамбених интересената

- Обавештења

- Информисање стамбених интересената (ИНФО ЛИНИЈА Управе за традицију, стандард и ветеране неће радити у току месеца јула и августа за време трајања годишњих одмора)

- Стамбено кредитирање

- Најчешће постављана питања


ПРАВИЛНИК О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПИТАЊА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ

- Службени војни лист број 31/2015 (540 KB)

- Службени војни лист број 14/2014 ( 590 КB)

- Правилник о изменама и допунама Правилника о решавању стамбених потреба запослених у МО и ВС

- Директивa о начину поступања по захтевима за доделу стана у закуп, вођења евиденције, сачињавања листа реда првенства, као и другим пословима у вези са решавањем стамбених потреба у Министарству Одбране

Одлука о изменама Одлуке о коришћењу, управљању, одржавању и евиденцији објеката за привремени самачки смештај професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране (Службени војни лист број 27/2018)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПРОМЕНЕ НАМЕНЕ СЛУЖБЕНИХ СТАНОВА И АДАПТИРАНИХ ПРОСТОРИЈА У СТАНОВЕ У ЗАКУП НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

-Списак стамбених представника војних пензионера

ОБРАСЦИ
На овом месту можете преузети обрасце за подношење захтева за решавање стамбеног питања (обрасци су намењени пензионисаним припадницима Војске и МО):
-Захтев (211 КB)