Министарство одбране Републике Србије
 

Стамбено кредитирањеОбавештење од 29.03.2022. године 

Обавештавамо вас да је, у складу са Програмом рефинансирања субвенционисаних стамбених кредита професионалних војних лица Војске Србије који је усвојен Закључком Владе 05 Број: 420-4455/2021, потписан Уговор о регулисању међусобних односа у пословима рефинансирања стамбених кредита  професионалних војних лица Војске Србије између Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, Републике Србије и „HALKBANK A.D. BEOGRAD”.

Више информација можете пронаћи овде.

Обавештење од 20.07.2021. године 

У складу са Програмом рефинансирања субвенционисаних стамбених кредита професионалних војних лица Војске Србије који је усвојен Закључком Владе 05 Број: 420-4455/2021, потписан је Уговор о регулисању међусобних односа у пословима рефинансирања стамбених кредита  професионалних војних лица Војске Србије између Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, Републике Србије и „БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА” А.Д.
 
То подразумева да корисник субвенционисаног стамбеног кредита – професионално војно лице сада може, без обзира на годину реализације његовог стамбеног кредита, поред банака које су биле потписнице уговора о спровођењу Програма за ту годину, да рефинансира субвенционисани стамбени кредит и код „БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА” А.Д. и да задржи услове и период отплате кредитних средстава додељених из буџета Републике Србије.
 
Начин и услове рефинансирања стамбеног кредита банка одређује у складу са пословном политиком о чему можете да се информишете у филијалама банке.
 
О осталим банкама које буду потписале наведени уговор бићете благовремено обавештени.


Обавештење од 01.06.2021. године 

Закључком Владе 5 Број: 420-4455/2021 од 27. маја 2021. године усвојен је Програм рефинансирања стамбених кредита професионалних војних лица Војске Србије:
Обавештење од 16.05.2018. године 

Према информацији Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (у даљем тексту: НКОСК), објављеној на сајту дана 15.05.2018. године, средства одобрена за спровођење Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2018. годину су резервисана, тако да НКОСК више није у могућности да врши пријем нових захтева.

За све захтеве који су закључно са 15.05.2018. године преузети од стране НКОСК и за које буде донета позитивна одлука, потписивање уговора ће се одвијати у складу са утврђеном процедуром.

Обавештење од 18.04.2018. године

Дана 18.04.2018. године потписани су уговори за реализацију Програма стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2018. годину између Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, Министарства одбране и следећих банака:
-  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Београд
-  BANCA INTESA а.д. Београд.

Обавештење од 13.04.2018. године

Дана 13.04.2018. године потписани су уговори за реализацију Програма стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2018. годину између Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, Министарства одбране и следећих банака:
- EUROBANK а.д. Београд,
- SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA а.д. Београд.
 
У току је процедура потписивања уговора са следећим банкама:
Комерцијална банка а.д. Београд
BANCA INTESA а.д. Београд,

Обавештење 5. април 2018. године

Потписан је уговор за реализацију Програма стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2018. годину између Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, Министарства одбране и БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд.
 
Обавештење 12. март 2018. године

Влада Републике Србије је, на седници одржаној 08.03.2018. године, Закључком 05 Број: 420-1927/2018 усвојила Програм дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2018. годину, којим су опредељена финансијска средства у износу од 300.000.000 динара.

Такође, ради благовременог информисања професионалних припадника Војске Србије који своје стамбено питање желе да решавају путем стамбеног кредита, Сектор за буџет и финансије je на свом интерном сајту www.sbif.mo на RAMKO, у делу Стамбено кредитирање, поставио смернице за информисање везане за процедуру стамбеног кредитирања, где се сви запослени припадници могу информисати о решавању стамбеног питања путем субвенционисаног кредита, као и о понудама банака.

О банкама које буду потписале уговор за спровођење Програма бићете благовремено обавештени.

Прилози:
Закључак Владе Републике Србије са Програмом дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2018. годину  (pdf)
Прилог 1 (word)
Прилог 2(word)
Прилог 3(word)
Прилог 4 брисовна дозвола(word)
Прилог 5 уговор о одрицању(word)
Прилог 6 (word)


Обавештење 21. децембар 2017. године

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита ће вршити пријем захтева од банака за добијање кредитних средстава из буџета РС по Програму дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2017. годину закључно са 27.12.2017. године до 15 часова.

Последњи дан исплате средстава за одобрене кредите по Програму дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2017. годину је 28.12.2017. године.

Обавештење 7. децембар 2017. године
 

Обезбеђена су додатна средства за наставак Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица војске Србије за 2017. годину и од данас Национална корпорација за осигурање стамбених кредита наставља са пријемом и обрадом нових захтева за добијање субвенција по стамбеним кредитима.

Прилог: Преглед банака које су учествовале у реализацији Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије у периоду 2008. – 2017. године

Обавештење 10.05.2017. године

„Национална корпорација за осигурање стамбених кредита је резервисала сва средства одобрена за субвенције за 2017. годину и није у могућности да врши пријем нових захтева.
Сви захтеви који су примљени у НКОСК и за које буде донета позитивна одлука биће реализовани у складу са утврђеном процедуром.“

Обавештење 31.03.2017. године

Од данас почиње пријем захтева за добијање стамбеног кредита према Програму дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2017. годину, у којем учествују Министарство одбране, Национална корпорација за осигурање стамбених кредита и банке.
Више информација можете пронаћи овде.

Обавештење: 30.03.2017. године


Ради спровођења Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица за 2017. годину (у даљем тексту: Програм), потписан је Уговор о регулисању међусобних односа у пословима стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије уз коришћење средстава из буџета Републике Србије са пет банака и то:

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд,
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Београд,
SOCIETE GENERALE BANK a.d. Beograd,
EUROBANK a.d. Beograd и
BANCA INTESA a.d. Beograd.

Скрећемо посебну пажњу да наведене банке примењују различите услове, у смислу висине каматне стопе, животног осигурања и слично, а што може имати значајан утицај на финансијске аспекте кредита, те препоручујемо да се лица заинтересована за решавање стамбеног питања путем Програма детаљно информишу по питању свих услова како би извршили избор банке са најповољнијим условима, јер се камате код банака разликују и до 0,5%.

Обавештење 30.01.2017. године
 

Влада Републике Србије је, на седници одржаној 24.01.2017. године, Закључком 05 Број: 420-425/2017 усвојила Програм дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2017. годину, којим су опредељена финансијска средства у износу од 462.000.000 динара.
Такође, ради благовременог информисања професионалних припадника Војске Србије који своје стамбено питање желе да решавају путем стамбеног кредита, Сектор за буџет и финансије je на свом интерном сајту www.sbif.mo на RAMKO, у делу Стамбено кредитирање, поставио смернице за информисање везане за процедуру стамбеног кредитирања, где се сви запослени припадници могу информисати о решавању стамбеног питања путем субвенционисаног кредита, као и о понудама банака.

О банкама које буду потписале уговор за спровођење Програма бићете благовремено обавештени.

Прилози:
Закључак Владе Републике Србије са Програмом дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2017. годину  (pdf)
Прилог 1 (word)
Прилог 2(word)
Прилог 3(word)
Прилог 4 брисовна дозвола(word)
Прилог 5 уговор о одрицању(word)
Прилог 6 (word)