Ранг листа стамбених интересената МО и ВС
   
Гарнизон::  
     
Врста молбе:  
     
Категорија лица:  
     
Структура:  
     
 

НАПОМЕНА:
Ранг листе стамбених интересената на сајту Министарства одбране су прелиминарне и информативног су карактера.
Листе су ажуриране дана 07.12.2015. године на основу до тада обрађених поднесака странака. 
Одлука о расподели расположивих станова у закуп, број 780-4 од 29.04.2015. године реализована је у целости.
Одлука о расподели расположивих станова у закуп, број 1050-7 од 05.08.2015. године,  1050-14 од 09.10.2015. године 1050-17 од 23.10.2015. године реализоване су у целости.
С обзиром на напред наведено, стекли су се услови за ажурирање промена које су настале после пресека стања за категорије лица и структуру станова обухваћене наведеним Одлукама, осим за две блокиране листе у категорији цивилно лице.
Преглед одлука са датумима пресека и бројем неподељених станова [112 KB Stambeno]


Copyright 2008 © Министарство Одбране Републике Србије - Управа за односе са јавношћу, e-mail:info@mod.gov.rs