Ранг листа стамбених интересената МО и ВС
   
Гарнизон::  
     
Врста молбе:  
     
Категорија лица:  
     
Структура:  
     
 

Н А П О М Е Н А:

Ранг листе стамбених интересената на сајту Министарства одбране су прелиминарне и информативног су карактера.
Листе су ажуриране дана 10.04.2014. године на основу до тада обрађених поднесака странака и броја преосталих станова за доделу. 
За категорије лица, места и структуре неподељених станова обухваћене Одлуком од 20.12.2012. године, листе су ажуриране са даном пресека 30.11.2012. године.
За категорије лица, места и структуре неподељених станова обухваћене Одлуком од 24.04.2013. године, листе су ажуриране са даном пресека 02.04.2013. године.
За категорије лица, места и структуре неподељених станова обухваћене Одлуком од 31.12.2013. године, листе су ажуриране са даном пресека 06.12.2013. године.
За листе по којима су подељени сви планирани станови, а у току је жалбени рок, у пољу се налази 0.
Све промене настале после пресека стања за категорије лица и структуру станова обухваћене наведеним Одлукама, ажурираће се по реализацији одлука, односно по извршеној подели станова.

Преглед одлука са датумима пресека и бројем неподељених станова [137 KB Stambeno]


Copyright 2008 © Министарство Одбране Републике Србије - Управа за односе са јавношћу, e-mail:info@mod.gov.rs