Ранг листа стамбених интересената МО и ВС
   
Гарнизон::  
     
Врста молбе:  
     
Категорија лица:  
     
Структура:  
     
 

НАПОМЕНА:
Ранг листе стамбених интересената на сајту Министарства одбране су прелиминарне и информативног су карактера.

Листе су ажуриране дана 05.11.2015. године на основу до тада обрађених поднесака странака. 

За категорију лица обухваћене Одлуком од 29.04.2015. године, листе су ажуриране са даном пресека 20.03.2015. године.

За категорију лица обухваћене Одлукoм о расподели расположивих станова у закуп, број 1050-7 од 05.08.2015. године,  1050-14 од 09.10.2015. године 1050-17 од 23.10.2015. године, листе су ажуриране са даном пресека 30.06.2015. године.

Све промене настале после пресека стања за категорије лица и структуру станова обухваћене наведеним Одлукама, ажурираће се по реализацији одлука, односно по извршеној подели станова.
Преглед одлука са датумима пресека и бројем неподељених станова [112 KB Stambeno]


Copyright 2008 © Министарство Одбране Републике Србије - Управа за односе са јавношћу, e-mail:info@mod.gov.rs