Ранг листа стамбених интересената МО и ВС
   
Гарнизон::  
     
Врста молбе:  
     
Категорија лица:  
     
Структура:  
     
Врста ранг листи:  
     
 

НАПОМЕНА:
Организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове, поступајући по одредби члана 14. Правилника о решавању стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије (,,Службени војни лист“ број 14/2014 и 31/2015) утврдила је прелиминарне ранг листе реда првенства према категоријама лица из члана 2. овог Правилника, а које садрже статус захтева за решавање стамбеног питања, начин, местo решавања, структуру стана и укупан број бодова.

Утврђене су две врсте прелиминарних ранг листа реда првенства за лица која своје стамбено питање решавају доделом стана у закуп на неодређено време и то:
1. лица без стана,
2. лица која враћају имајући неодговарајући стан у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије.

Листе реда првенства за лица која враћају стан обухватају лица која имају стан по основу закупа на неодређено време за који су закључила Уговор о закупу стана на неодређено време и лица која имају стан у својини за који су  закључила Уговор о откупу стана.

На ранг листама се не налазе захтеви који су у поступку решавања односно немају одређен статус по коме ће се, по обради у складу са одредбама важећег Правилника, рангирати на листи реда првенства лица без стана или лица која враћају имајући неодговарајући стана, одбити, одбацити или друго. Разлози постојећег статуса предмета у обради односно раду, су следећи: чека се одговор лица на упућену анкету о начину решавања стамбеног питања или одговор на захтев за допуну предмета, прибављање потребне документације у надлежности другог органа за утврђивање права и других доказа о насталим променама код лица, а од којих зависи одлука о утврђивању права на решавање стамбеног питања.  

Ранг листе реда првенства су прелиминарне и информативног су карактера и приказују  стање закључно са 05.07.2016. године.

Листе се ажурирају на основу обрађених поднесака странака, након чега се одређује статус захтева по важећем Правилнику, у оквиру послова и задатка организационе јединице Министарства одбране надлежне за стамбене послове. 

Све информације у вези могућности решавања стамбеног питања могу се добити путем електронске поште: utsv.stambeno@mod.gov.rs или на телефон инфо центра 011/3201-073, моб. 066/8722-800 у периоду 11-15 часова (уторком и четвртком) и на Интернет презентацији Министарства одбране рубрика „СТАМБЕНО“.Copyright 2008 © Министарство Одбране Републике Србије - Управа за односе са јавношћу, e-mail:info@mod.gov.rs