Министарство одбране Републике Србије
 

Информисање стамбених интересенатаУправа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе надлежна је за утврђивање права за решавање стамбених питања и доделу стамбеног простора који се пријаве за расподелу од надлежног Војнограђевинског центра „Београд“ Управа за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране.

Информација о раду Инфо линије

Информација о раду Инфо линије Инфо линија Одељења за стамбене послове Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране (телефон 011/3201-222 и мобилни тел. 066/8722-800) неће радити током ЈУЛА И АВГУСТА због сезоне годишњих одмора.


Стамбени интересенти могу се информисати о свом стамбеном статусу и решавању стамбеног питања и на следеће начине:

а) путем електронске поште на адреси: utsv.stambeno@mod.gov.rs. У циљу добијања бржег одговора поред постављеног питања, потребно је послати и следеће податке: име, име једног од родитеља и презиме, УП број акта под којим је заведен захтев за решавање стамбеног питања. Поред наведеног, подаци о ранг листама, рангирању заинтересованих лица, пријаве станова за расподелу и остало могу се видети и на Интернет страници Министарства одбране, www.mod.gov.rs, рубрика “СТАНДАРД“;

б) поднеском достављеним преко организације Удружења војних пензионера Србије, Удружења пензионисаних подофицира Србије, Удружења војних бескућника Србије и Асоцијације пензионисаних припадника Војске у местима и градовима Републике Србије, или контактом преко званичних представника војних пензионера, односно непосредним обраћањем Управи за традицију, стандард и ветеране дописом са наведеним конкретним питањима на адресу: Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за традицију, стандард и ветеране, Ул. Немањина бр. 15, Бегорад;

в) захтевом за пријем на службени разговор код надлежних лица за стамбене послове, од стране стамбених интересената, на који ће бити примани, ако је разлог за пријем неопходан;

г) путем обавештења на огласној табили Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране која се налази у приземљу просторија Фонда за социјално осигурање војних осигураника Ул. Крунска бр. 13 Београд.


ПРАВИЛНИК О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПИТАЊА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ

- Службени војни лист број 31/2015 (540 KB)

- Службени војни лист број 14/2014 ( 590 КB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПРОМЕНЕ НАМЕНЕ СЛУЖБЕНИХ СТАНОВА И АДАПТИРАНИХ ПРОСТОРИЈА У СТАНОВЕ У ЗАКУП НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

-Списак стамбених представника војних пензионера

ОБРАСЦИ
На овом месту можете преузети обрасце за подношење захтева за решавање стамбеног питања (обрасци су намењени пензионисаним припадницима Војске и МО):
-Захтев (211 КB)