Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Akreditivni listDogađaj za koji se akredituje:
Naziv medija:
Telefon redakcije:
Faks redakcije:
E-mail redakcije:
Dodatni zahtevi i pitanja:

 
 
Lični podaci za svakog člana ekipe: (do pet članova)
▪ Ime i prezime:
▪ Jedinstveni matični broj građana:
▪ Broj lične karte i ko je izdao:
▪ Kontakt telefon:
▪ Lični E-mail:
▪ Dužnost u redakciji: