Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Akreditivni listDogađaj za koji se akredituje:

naziv medija:

Telefon redakcije:

Faks redakcije:

E-mail redakcije:

Dodatni zahtevi i pitanja:

 

 

Lični podaci za svakog člana ekipe: (do pet članova)

• Ime i prezime:
• Jedinstveni matični broj građana:
• Broj lične karte i ko je izdao:
• Kontakt telefon:
• Lični E-mail:
• Dužnost u redakciji: