Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Novinarska pitanjaNaziv medija:
Telefon redakcije:
Faks redakcije:
E-mail redakcije:
Tema koja vas interesuje:
Pitanja koja vas interesuju:
Dodatni zahtevi i pitanja:
Rok do kojeg očekujete odgovor:
Lični podaci novinara:
  • Ime i prezime:
  • Broj lične karte i ko je izdao:
  • Kontakt telefon:
  • Lični E-mail:
  • Dužnost u redakciji: