Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за буџет и финансијеСектор за буџет и финансије je основна унутрашња jединица Министарства одбране која обавља послове који се односе на нормативно уређење, планирање, организовање и контролу финансијског пословања у Министарству одбране и Војсци Србије.

Oрганизациона структура сектора:Сектором руководи Катарина Павичић, помоћник министра за буџет и финансије.
 
 
Контакт:
Бирчанинова број 5
11000 Београд
Телефон: 3202-154
Факс: 011/ 36 20 566
E-поштa: sbif@mod.gov.rs