Министарство одбране Републике Србије
 

Јавна расправа3.11.2017. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ

Закључак Владе (у PDF-у)

Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о одбрани (у Word-у)

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о одбрани (у Word-у)

Преглед одредаба које се мењају, односно допуњују (у Word-у)

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о одбрани


3.11.2017. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Закључак Владе (у PDF-у)

Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије (у Word-у)

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије (у Word-у)

Преглед одредаба које се мeњају, односно допуњују (у Word-у)

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије


26.09.2016. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

Нацрт закона о призводњи и промету наоружања и војне опреме (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о призводњи и промету наоружања и војне опреме (у Word-у)

НАПОМЕНА: Јавна расправа о Нaцрту закона спроводи се у периоду од 26.09. до 16.10.2016. године. Примедбе, предлоге и сугестије можете доставити на имејл: veljko.petrovic@mod.gov.rs.


22.09.2016. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ВОЈНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Нацрт закона о војном образовању (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о војном образовању (у Word-у)

НАПОМЕНА: Јавна расправа о Нaцрту закона спроводи се у периоду од 22.09. до 11.10.2016. године. Примедбе, предлоге и сугестије можете доставити на имејл: rectorate@mod.gov.rs.


АРХИВА ЈАВНИХ РАСПРАВАЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

Нацрт закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника - PDF (у Word-у)

Образложење Нацрта закон о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника - PDF (у Word-у)
 
Извештај  о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника


ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРОИЗВОДЊИ И  ПРОМЕТУ  НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 2015.

Нацрт закона о производњи и промету наоружања и војне опреме - PDF (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о производњи и промету наоружања и војне опреме - PDF (у Word-у)

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона - PDF (у Word-у)ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ВОЈНОМ ОБРАЗОВАЊУ 2014.

Нацрт закона о војном образовању - PDF   (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о војном образовању (уставни основ и разлози за доношење закона) - PDF  (у Word-у)

Образложење појединачних решења Нацрта закона о војном образовању - PDF (у Word-у)

 

Извештај о округлим столовима у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о одбрани и Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
 
 
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ 2014.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани - PDF    (у Word-у)

Преглед одредаба Закона о одбрани које се мењају - PDF    (у Word-у)

Образложење Закона о одбрани - PDF    (у Word-у)

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о одбрани - PDF (у Word-у)
 
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 2014.
 
Нацрт закона о изменама и допунама Закона Војсци Србије - PDF    (у Word-у)

Преглед одредаба Закона Војсци Србије које се мењају - PDF    (у Word-у)

Образложење Закона Војсци Србије - PDF    (у Word-у)

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о Војсци Србије - PDF (у Word-у)
 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

Одбор за јавне службе Владе Републике Србије је на 43. седници, одржаној дана 28.05.2013. године, одобрио спровођење јавне расправe о Нацрту закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника (у даљем тексту: Нацрт закона) и одредио Програм јавне расправе, сходно којем је Министарство одбране Републике Србије и спровело јавну расправу.

Јавна расправа о Нацрту закона спороведена је у периоду од 3. јуна до 2. јула 2013. године, а текст Нацрта закона је био постављен на интернет презентацији Министарства одбране и порталу е-управе.

Програмом јавне расправе о Нацрту закона одређено је да се примедбе достављају Министарству одбране, Управи за војно здравство путем електронске поште на адресу: zdravstvo@mod.gov.rs или на адресу: Министарство одбране Републике Србије, Бирчанинова бр. 5, 11000 Београд, с тим да је рок за достављање примедби, предлога и сугестија у писменом или електронском облику био 20 дана од дана објављивања јавног позива.

У току трајања јавне расправе, односно у року одређеном за достављање примедби, предлога или сугестија на Нацрт закона, истих није било.

Нацрт закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника >>>