Министарство одбране Републике Србије
 

Контакт особе у Министарству одбране за сарадњу са цивилним друштвомКонтакт особе у Министарству одбране за сарадњу са цивилним друштвом су:
  • војни службеник Славица Милосављевић, референт за стратегију одбране и сарадњу са организацијама цивилног друштва у Управи за стратегијско планирање Сектора за политику одбране (електронска адреса: slavica.milosavljevic@mod.gov.rs, контакт телефон: 011/3203-434);
  • војни службеник Снежана Дунић, референт за правне и персоналне послове у Управи за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе (електронска адреса: zlatko.stojmenovic@mod.gov.rs (са назнаком за именовано лице), контакт телефон 060/3396-266);
  • војни службеник Тања Лазаревић, референт за нормативно-правне послове у Управи за организацију Сектора за људске ресурсе (електронска адреса: organizacija@mod.gov.rs (са назнаком за именовано лице), контакт телефон 011/3201-628);
  • војни службеник Драгана Кулић, референт за обуку грађана у Управи за обавезе одбране Сектора за људске ресурсе (електронска адреса: dragana.kulic@mod.gov.rs, контакт телефон 011/3201-015);
  • војни службеник Младен Марковић, референт за информисање у Универзитету одбране (електронска адреса: mladen.markovic@va.mod.gov.rs, контакт телефон 065-8610-990).