ВЕСТИ
НАЈАВЕ
06.05.2016Прослава Дана Војске Србије и Дана победе

Свечаност поводом Дана Војске Србије и Дана победе ове године је обједињена и одржаће се у Зрењанину 9. маја 2016. године у 12 часова. На њој ће ...

06.05.2016Обавештење за новинаре - Дан Војске Србије и Дан победе

Свечаност поводом прославе Дана Војске Србије и Дана победебиће одржана 9. маја 2016. године у Зрењанину на Тргу слободе, са почетком у 12 часова.

Издвајамо
Мајор Нинослав Ђуђић, командир тенковске чете и тенковски биатлонац
Мајор Нинослав Ђуђић, командир тенковске чете и тенковски биатлонацДру­го­ва­ње с челич­ном грдо­си­јом тешком гото­во 42 тоне запо­чео је пре 16 годи­на на Вој­ној ака­де­ми­ји, а за то вре­ме спо­знао је све њене тај­не и до савр­шен­ства овла­дао моћ­ном „осам­де­сет­че­твор­ком”. Као коман­дир тен­ков­ске поса­де и капи­тен еки­пе Вој­ске Срби­је уче­ство­вао је на два тен­ков­ска биа­тло­на, а са дру­гог так­ми­че­ња надо­мак руске пре­сто­ни­це вра­тио се с брон­за­ном меда­љом око ...Dalje
Други о нама