Министарство одбране Републике Србије
 

Новинарска питањаНазив медија:

Телефон редакције:

Факс редакције:

E-mail редакције:

Тема која вас интересује:

Питања која вас интересују:

Додатни захтеви и питања:

Рок до којег очекујете одговор:

Лични подаци новинара:

▪ Име и презиме:
▪ Број личне карте и ко је издао:
▪ Контакт телефон:
▪ Лични E-mail:
▪ Дужност у редакцији: