Министарство одбране Републике Србије
 

Списак банака са којима је закључен уговор о исплати примања запослених у Министарству одбране и Војсци Србије 
Редни број НАЗИВ И СЕДИШТЕ БАНКЕ
1. АИК БАНКА а.д. Београд  Уговор    Понуда
2. ALPHA BANK СРБИЈА а.д. Београд  Уговор  
3. БАНКА ИНТЕСА а.д. Београд  Уговор  
4. НЛБ БАНКА а.д. Београд    
5. ЕРСТЕ БАНКА а.д. Нови Сад    
6. UNICREDIT BANK СРБИЈА а.д. Београд  Уговор  
7. ADDIKO BANK а.д. Београд  Уговор  
8. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Београд Уговор Понуда
9. CREDIT AGRICOLE СРБИЈА а.д. Нови Сад  Уговор  Понуда
10. EUROBANK EFG а.д. Београд    
11. PIRAEUS BANK а.д. Београд  Уговор  Понуда
 Понуда
12. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд  Уговор  
13. RAIFFEISEN БАНКА а.д. Београд    
14. SOCIETE GENERALE СРБИЈА а.д. Београд  Уговор  Понуда
15. СРПСКА БАНКА а.д. Београд  Уговор    Понуда
16. ВОЈВОЂАНСКА БАНКА    
17. PROCREDIT БАНКА а.д. Београд    Понуда
18. SBERBANK СРБИЈА а.д. Београд  Уговор  
19. ОТП БАНКА СРБИЈА а.д. Нови Сад    
20. HALKBANK а.д. Београд    
21. FINDOMESTIC БАНКА а.д. Београд    
22. EXPOBANK а.д. Београд    
23. ВТБ БАНКА а.д. Београд    
24. ЈУБМЕС БАНКА а.д. Београд  Уговор  
25. ТЕЛЕНОР БАНКА а.д. Београд  Уговор  
26. ДИРЕКТНА БАНКА а.д. Крагујевац  Уговор
27. МТС БАНКА а.д. Београд Уговор