Министарство одбране Републике Србије
 

Списак банака са којима је закључен уговор о исплати примања запослених у Министарству одбране и Војсци Србије 
Редни број НАЗИВ И СЕДИШТЕ БАНКЕ
1. АИК БАНКА а.д. Београд  Уговор    Понуда
2 НЛБ БАНКА а.д. Београд    
3. БАНКА ИНТЕСА а.д. Београд  Уговор  
4. ЕРСТЕ БАНКА а.д. Нови Сад    
5. UNICREDIT BANK СРБИЈА а.д. Београд  Уговор  
6. ADDIKO BANK а.д. Београд  Уговор  
7. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Београд Уговор Понуда
8. CREDIT AGRICOLE СРБИЈА а.д. Нови Сад  Уговор  Понуда
9. EUROBANK а.д. Београд    
10. PIRAEUS BANK а.д. Београд  Уговор  Понуда
 Понуда
11. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд  Уговор  
12. RAIFFEISEN БАНКА а.д. Београд    
13. ОТП БАНКА СРБИЈА а.д. Београд    
14. СРПСКА БАНКА а.д. Београд  Уговор    Понуда
15. ВОЈВОЂАНСКА БАНКА а.д. Нови Сад    
16. PROCREDIT БАНКА а.д. Београд    Понуда
17. SBERBANK СРБИЈА а.д. Београд  Уговор  
18. HALKBANK а.д. Београд    
19. EXPOBANK а.д. Београд    
20. APL BANK a.d. Beograd    
21. ЈУБМЕС БАНКА а.д. Београд  Уговор  
22. ТЕЛЕНОР БАНКА а.д. Београд  Уговор  
23. ДИРЕКТНА БАНКА а.д. Крагујевац  Уговор
24. МТС БАНКА а.д. Београд Уговор