Министарство одбране Републике Србије
 

Државна управа - линковиНародна Скупштина Републике Србије 
www.parlament.gov.rs

Влада Републике Србије 
www.srbija.gov.rs

Министарства Владе Републике Србије

Министарство спољних послова
www.mfa.gov.rs

Министарство унутрашњих послова 
www.mup.gov.rs


Министарство финансија
www.mfin.gov.rs

Министарство привреде
www.privreda.gov.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
www.mpzzs.gov.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
www.mgsi.gov.rs

Министарство рударства и енергетике
www.mre.gov.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
mtt.gov.rs

Министарство правде
www.mpravde.gov.rs

Министарство државне управе и локалне самоуправе
www.mduls.gov.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
www.mpn.gov.rs

Министарство здравља 
www.zdravlje.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
www.minrzs.gov.rs

Министарство омладине и спорта 
www.mos.gov.rs

Министарство културе и информисања
www.kultura.gov.rs

Управа за Дигиталну агенду
www.digitalnaagenda.gov.rs

АП Војводина

Званична презентација Аутономне покрајине Војводине 
www.vojvodina.gov.rs 

Београд

Званична Интернет презентација Београда 
www.beograd.rs

Привредна комора Београда 
www.kombeg.org.rs

 

Агенције Владе Републике Србије

Агенција за страна улагања и промоцију извоза 
www.siepa.gov.rs

Остале установе и институције Републике Србије

Војска Србије 
www.vs.rs

Народна банка Србије 
www.nbs.rs

Мрежа финансијских организација 
www.ubs-asb.com

Завод за статистику 
webrzs.stat.gov.rs/WebSite/

Завод за интелектуалну својину 
www.zis.gov.rs

Управа царина 
www.upravacarina.rs

Хидрометеоролоски завод 
www.hidmet.gov.rs

Архив Србије
www.archives.org.rs

Институт за стандардизацију 
www.iss.rs