Министарство одбране Републике Србије
 

Веб сајтови Министарства одбране и Војске СрбијеВојска Србије www.vs.rs

Војнобезбедносна агенција www.vba.mod.gov.rs

Војнообавештајна агенција www.voa.mod.gov.rs

Војномедицинска академија www.vma.mod.gov.rs

Војна академија www.va.mod.gov.rs

Јавне набавке у систему одбране www.nabavke.mod.gov.rs

Универзитет одбране www.uo.mod.gov.rs

Војна гимназија www.gimnazija.mod.gov.rs

Инспекторат одбране www.io.mod.gov.rs

Медија центар Одбрана www.odbrana.mod.gov.rs

Војнотехнички институт www.vti.mod.gov.rs

Технички опитни центар www.toc.vs.rs

Војногеографски институт www.vgi.mod.gov.rs

Институт за стратегијска истраживања www.isi.mod.gov.rs

Војни музеј www.muzej.mod.gov.rs

Музеј ваздухопловства www.muzejvazduhoplovstva.mod.gov.rs

Фонд СОВО www.fsovo.mod.gov.rs

Уметнички ансамбл Станислав Бинички www.ansambl.mod.gov.rs

Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима СПО МО www.deiup.mod.gov.rs

Одељење за развој психолошке делатности www.psiholog.mod.gov.rs