Ранг листа стамбених интересената МО и ВС
   
Гарнизон::  
     
Врста молбе:  
     
Категорија лица:  
     
Структура:  
     
Врста ранг листи:  
     
 

НАПОМЕНА:
Ранг листе стамбених интересената на сајту Министарства одбране су прелиминарне и информативног су карактера.

Листе су ажуриране дана 10.01.2019. године на основу до тада обрађених поднесака стамбених интересената.

За категорије лица обухваћене одлуком од 12.12.2018. године, листе су ажуриране са даном пресека стања 30.11.2018. године.

Све промене настале после пресека стања за категорије лица и структуре стана обухваћених Одлуком, ажурираће се по реализацији Одлуке, односно по извршеној подели станова.

- Преглед одлука са датумима пресека и бројем неподељених становаCopyright 2008 © Министарство Одбране Републике Србије - Управа за односе са јавношћу, e-mail:info@mod.gov.rs