Министарство одбране Републике Србије
 

Европске интеграцијеМинистарство одбране Републике Србије у оквиру процеса
европских интеграција


Процес преговарања - Преговори о приступању Републике Србије Европској унији званично су отворени на првој Међувладиној конференцијији 21. јануара 2014. године. Министарство одбране Републике Србије је активно укључено у процес преговарања о приступању Републике Србије Европској унији кроз учешће припадника Министарства одбране и Војске Србије у преговарачким групама за 20 преговарачких поглавља.

Учешће представника Министарства одбране и Војске Србије у преговарачким групама огледа се у учешћу на састанцима преговарачких група и састанцима експланаторног и билатералног скрининга, вршењу аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа Министарства одбране Републике Србије са правним тековинама Европске уније.

Скрининзи за сва поглавља у преговорима са ЕУ завршени су у марту 2015. године.

Испуњавање препорука Европске комисије – У Извештају Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, који је објављен у новембру 2016. године, наводи се да је Република Србија умерено припремљена у области Спољне, безбедносне и одбрамбене политике (Поглавље 31), што се са аспекта надлежности Министарства одбране односи на значајан допринос Републике Србије операцијама за управљање кризама ЕУ.

Влада Републике Србије је усвојила Ревидирану верзију Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) у августу 2014. године. Њена реализација планирана је за период до 2018. године, када је предвиђено постизање потпуне унутрашње спремности Републике Србије за приступање Европској унији. Како се правне тековине ЕУ стално развијају, НПАА ће се повременим ревизијама и убудуће прилагођавати променама права  ЕУ. Влада Републике Србије је задужила Канцеларију за европске интеграције да, као и до сада, подноси редовне тромесечне извештаје о спровођењу НПАА. Министарство одбране израђује прилоге из своје надлежности, који се односе на реформу система одбране и Заједничке безбедносне и одбрамбене политике.

Министарство одбране Републике Србије је активно укључено у процес спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању, који је потписан 29. априла 2008. године а ступио на снагу 1. септембра 2013. године. Предвиђено је да представници МО учествују у раду 3 од 7 Пододбора Одбора за стабилизацију и придруживање и то:

1. Пододбора за трговину, индустрију, царине и порезе,
2. Пододбора за унутрашње тржиште и заштиту конкуренције, и
3. Пододбора за правду, слободу и безбедност.
 
  Министарство одбране Републике Србије и
Заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ (ЗБОП)

 
Активним укључењем Републике Србије у концепт Заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ (~Common Security and Defence Policy)~  унапређује се спољнополитичка позиција државе, позитивно се утиче на положај у међународним организацијама и доприноси да Република Србија буде препозната као субјекат успостављања безбеднијег регионалног и глобалног окружења.

Ступањем на снагу Споразума о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података 1. августа 2012. године и Споразума између ЕУ и Републике Србије о успостављању оквира за учешће Р. Србије у операцијама ЕУ за управљање кризама, заједно са доношењем Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, заокружен је правни оквир и омогућено је учешће у активностима у оквиру Заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ.

Од 2012. године представницима Министарства одбране и Војске Србије омогућено је да учествују на неформалним састанцима министара одбране ЕУ, састанцима Војног комитета ЕУ (отворене за НАТО чланице које нису чланице ЕУ и државе кандидате за чланство ЕУ) као и у војним операцијама за управљање кризама ЕУ.

Ангажовањем припадника Министарства одбране и Војске Србије у мултинационалним операцијама под мандатом ЕУ обезбеђује се веома повољан утицај на укупан процес европских интеграција Републике Србије. Представници Војске Србије су до сада били ангажовани у војној операцији поморских снага ЕУ у Сомалији „EUNAVFOR–ATALANTA“ и војној мисији успостављеној ради јачања државних институција „ЕУТМ–Сомалија“, операцији "EUFOR RCA" и мисији "EUMAM RCA" у Централноафричкој Републици, као и у мисији "EUTM MALI" успостављеној ради обучавања војних и безбедносних снага Малија.

Приручник за доносиоце одлука у области Заједничке безбедносне и одбрамбене политике на енглеском може се наћи овде.
 
Сарадња са Европском одбрамбеном агенцијом (European Defence Agency)

Министар одбране Републике Србије Небојша Родић и висока представица ЕУ за спољну политику и безбедност Кетрин Ештон закључили су 13. децембра 2013. године Административни уговор о сарадњи Министарства одбране Републике Србије са Европском одбрамбеном агенцијом.

Закључивањем наведеног споразума успостављен је оквир за сарадњу Министарства одбране Републике Србије и Европске одбрамбене агенције, односно омогућено потенцијално учешће Републике Србије у пројектима и програмима агенције. Укључивање Републике Србије у изабране програме и пројекте Европске одбрамбене агенције подразумева претходну сагласност држава чланица ЕУ.

У наредном периоду Република Србија ће на основу процене сопствених интереса извршити одабир пројеката и програма Европске одбрамбене агенције у којима жели да учествује заједно са државама чланицама ЕУ. Укључивање Републике Србије у изабране програме и пројекте Европске одбрамбене агенције подразумева претходну сагласност држава чланица ЕУ.

Учешћем у различитим иницијативама и програмима Европске одбрамбене агенције Република Србија намерава да унапреди интероперабилност са државама чланицама ЕУ, побољша наменску индустрију и истраживачке потенцијале домаћих института, оствари технолошку модернизацију српских оружаних снага, а тиме доведе и до унапређења војних и одбрамбених способности.

Од успостављања сарадње 2013. године, Министарство одбране је посетила бивша извршна директорка Европске одбрамбене агенције Клод Франс Арно у новембру 2014. године, као и нови извршни директор ЕОА амбасадор Хорхе Домек Републици Србији у децембру 2016. године.

Борбене групе ЕУ

Након анализе одбрамбених аспеката учешћа Министарства одбране и Војске Србије у Концепту борбених група ЕУ, Влада Републике Србије је 10.јула 2015. године усвојила Закључак о приступању Концепту борбених група ЕУ.
На изражену намеру српске стране за учешће Војске Србије у борбеној групи HELBROC, коју предводи Република Грчка, почев од 2020. године, све државе чланице ове групе су дале позитиван одговор за ово ангажовање.
Тренутно се воде експертски разговори са свим државама учесницама ове борбене групе у циљу дефинисања нивоа ангажовања припадника Војске Србије у борбеној групи HELBROC и усаглашавања свих неопходних докумената који претходе ангажовању.
Република Србија је декларисала за Каталог снага Европске уније јединице Војске Србије које су декларисане и у оквиру Процеса планирања и прегледа у НАТО програму Партнерство за мир (моторизована пешадијска чета, вод војне полиције, вод атомско-биолошко-хемијске одбране и два медицинска тима) и аутономни тим за заштиту бродова.

Приоритети сарадње са Европском унијом
Приоритети сарадње Министарства одбране и Војске Србије са Европском унијом у наредном периоду су:

• наставак учешћа у операцијама и мисијама ЕУ за управљање кризама,
• учешће у пројектима и програмима Европске одбрамбене агенције,
• почетак ангажовања у оквиру борбених група ЕУ,
• даље унапређење административних капацитета за активнију сарадњу Републике Србије у оквиру Заједничке безбедносне и одбрамбене политике,
• наставак учешћа у преговарачким групама у оквиру процеса приступања ЕУ и
• јачање сарадње са ЕУ кроз пројекте у области одбране.