Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Vodič za predstavnike sredstava javnog informisanjaTim za komuniciranje sa sredstvima javnog informisanja:

Ukoliko imate posebna pitanja ili teme o kojima želite da izveštavate, a u vezi sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, možete se obratiti našem timu za komuniciranje sa sredstvima javnog informisanja i podneti zahtev faksom ili elektronskom poštom. 

S obzirom na to da je potrebno nekoliko dana za prikupljanje informacija ili obezbeđivanje odgovarajućeg sagovornika, molimo vas da imate razumevanja. 

Radi efikasnijeg odgovaranja na vaša pitanja, zahtev treba da sadrži sledeće podatke:

Novinarska pitanja

Akreditacije 

Organizatori pojedinih događaja zahtevaju posebnu akreditaciju, što će, u tim slučajevima, biti posebno naglašeno u obaveštenju. 
Kada se traži posebna akreditacija, potrebno je da glavni urednik ili direktor medija za koji radite pošalje faksom ili elektronskom poštom zahtev za akreditaciju za konkretan događaj.

Akreditivni list

Akreditacije predstavnika inostranih sredstava javnog informisanja

Akreditacija kod Ministarstva kulture Republike Srbije obavezna je za sve predstavnike medija i predstavnicima inostranih sredstava informisanja omogućava legalan rad u Srbiji.

Informacije o akreditacijama predstavnika inostranih sredstava javnog informisanja možete dobiti na sajtu Ministarstva kulture Republike Srbije:
Organizatori pojedinih događaja zahtevaju posebnu akreditaciju, što će, u tim slučajevima, biti posebno naglašeno u obaveštenju. 

Kada se traži posebna akreditacija, pored obavezne akreditacije kod Ministarstva kulture,  potrebno je da glavni urednik ili direktor medija za koji radite pošalje faksom ili elektronskom poštom zahtev za akreditaciju za konkretan događaj.