Министарство одбране Републике Србије
 
28.03.2016.

Одржана седница Политичког савета Владе за спровођење НАПОдржана седница Политичког савета Владе за спровођење НАПСедница Политичког савета Владе за спровођење Националног акционог плана (НАП) за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији одржана је данас у згради Владе. Седницом је председавао министар одбране Зоран Ђорђевић који је изразио жељу да и након именовања за министра настави да обавља дужност председавајућег Политичког савета, на чијем челу је био док је обављао дужност државног секретара.

Одржана седница Политичког савета Владе за спровођење НАПНа седници су разматране информације о напретку у раду Радне групе Владе на изради НАП-а за перод од 2016. до 2020. године. Радна група, која је образована Одлуком Владе из децембра 2015. године, организовала је свој рад кроз шест подгрупа а основна идеја при изради овог другог НАП-а за Србију јесте да се у његов фокус ставе жене у локалној заједници. Идеја је да нови Национални акциони план, поред Увода, садржи пет тематских поглавља: Институције, Превенција, Учествовање, Заштита и Опоравак.

Како је речено на седници Политичког савета, у мају је предвиђен процес јавних консултација на локалу, након чега ће бити израђен Нацрт НАП-а и спроведена јавна расправа. Очекује се да ће нови НАП бити усвојен до септембра ове године како би се у другој половини 2016. године отпочело са његовим спровођењем.