Министарство одбране Републике Србије
 
24.04.2015.

Усвојен Стратегијски преглед одбране
На седници Владе Републике Србије, одржаној 16. априла 2015. године, усвојен је Стратегијски преглед одбране Републике Србије.

Реч је о документу планирања одбране у којем се даје преглед стања одбрамбених способности и достигнутог степена развоја одбране, утврђују потребне способности, стратешка опредељења и приоритети развоја система одбране, као и друга питања значајна за функционисање и развој система одбране. Стратегијски преглед одбране  садржи ставове о стратегијском окружењу, управљању ситемом одбране, развоју Министарства одбране и Војске Србије, ресурсима одбране, о развоју појединих система од значаја за одбрану и финансирању одбране.

Ставови утврђени у овом документу представљају оквир за успостављање квалититативно новог стања у односу на постојеће стање система, сагласно безбедносном окружењу и могућностима Републике Србије. Доследним спровођењем ставова и опредељења из Стратегијског прегледа одбране стварају се услови за стабилно функционисање и делимичан развој МО и ВС у наредном периоду.

Усвајањем новог Стратегијског прегледа одбране предстао је да важи претходни од 19. марта 2009. године.