Министарство одбране Републике Србије
 

Јавна расправа06.06.2023. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ВОЈНОМ ОБРАЗОВАЊУ

- Нацрт закона о војном образовању (Word)

- Образложење Нацрта закона о војном образовању (Word)

- Закључак Одбора за правни систем и државне органе 05 Број: 011-4726/2023 од 31. маја 2023. године (PDF)

- Програм јавне расправе о тексту Нацрта закона о војном образовању (PDF)

27.07.2023.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о војном образовању (PDF)


12.05.2021. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

Нацрт закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника - PDF (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника - PDF (у Word-у)

Закључак Одбора за правни систем и државне органе 05 Број: 011-4308/2021 од 11. маја 2021. године

- Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника (у Word-у)30.04.2018. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТИМА СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАТЕГИЈЕ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У вези са јавном расправом о нацртима Стратегије националне безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије, обавештавамо вас да ће нацрти наведених докумената бити представљени током јавних расправа по следећем:

 -  8. маја 2018. године са почетком у 12.00 часова у Дому Војске Србије у Новом Саду (Београдски кеј бр. 9);
 - 10. маја 2018. године са почетком у 16.00 часова у Дому Војске Србије у Нишу (Трг Синђелића бб) и
 - 15. маја 2018. године са почетком у 12.00 часова у Дому Војске Србије у Београду (Браће Југовића бр. 19).

Молимо да ваше присуство потврдите, најкасније један дан пре почетка наведених расправа, на e-mail адресу: zoran.putica@mod.gov.rs или телефоном на број 011/3203-050.

Такође, молимо да ваше примедбе и сугестије доставите у амандманској форми на e-mail адресу: zoran.putica@mod.gov.rs.
 
19.04.2018. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТИМА СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАТЕГИЈЕ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У поступку припреме нацрта Стратегије националне безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије, Министарство одбране спроводи јавну расправу у складу са Програмом јавне расправе који је одредио Одбор за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, на 44. седници одржаној 18. априла 2018. године.

Јавна расправа одржава се у периоду од 20. априла до 15. маја 2018. године.

Нацрти докумената који су предмет јавне расправе објављени су на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Порталу е-управе.
Учесници у јавној расправи су представници државних органа, стручна јавност, као други заинтересовани субјекти.

Учесници јавне расправе се позивају да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе Министарству одбране, путем електронске поште на e-mail адресу: zoran.putica@mod.gov.rs или поштом на адресу: Министарство одбране Сектор за политику одбране Управа за стратегијско планирање, Бирчанинова 5, 11 000 Београд, са напоменом „За јавну расправу о Нацрту Стратегије националне безбедности Републике Србије и Нацрту Стратегије одбране Републике Србије“.

Текстови нацрта Стратегије националне безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије биће представљени на округлим столовима и стручним расправама у Новом Саду, Нишу и Београду. Ближи подаци о месту и времену одржавања јавне расправе биће објављен на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Закључак Владе и Програм јавне расправе о Нацрту Стратегије националне безбедности Републике Србије

Нацрт Стратегије националне безбедности Републике Србије

Образложење Нацрта Стратегије националне безбедности Републике Србије

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Стратегије националне безбедности Републике Србије

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Закључак Владе и Програм јавне расправе о Нацрту Стратегије одбране Републике Србије

Нацрт Стратегије одбране Републике Србије

Образложење Нацрта Стратегије одбране Републике Србије

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Стратегије одбране Републике Србије


3.11.2017. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ

Закључак Владе (у PDF-у)

Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о одбрани (у Word-у)

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о одбрани (у Word-у)

Преглед одредаба које се мењају, односно допуњују (у Word-у)

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о одбрани


3.11.2017. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Закључак Владе (у PDF-у)

Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије (у Word-у)

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије (у Word-у)

Преглед одредаба које се мeњају, односно допуњују (у Word-у)

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије


26.09.2016. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

Нацрт закона о призводњи и промету наоружања и војне опреме (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о призводњи и промету наоружања и војне опреме (у Word-у)

НАПОМЕНА: Јавна расправа о Нaцрту закона спроводи се у периоду од 26.09. до 16.10.2016. године. Примедбе, предлоге и сугестије можете доставити на имејл: veljko.petrovic@mod.gov.rs.


22.09.2016. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ВОЈНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Нацрт закона о војном образовању (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о војном образовању (у Word-у)

НАПОМЕНА: Јавна расправа о Нaцрту закона спроводи се у периоду од 22.09. до 11.10.2016. године. Примедбе, предлоге и сугестије можете доставити на имејл: rectorate@mod.gov.rs.


АРХИВА ЈАВНИХ РАСПРАВАЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

Нацрт закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника - PDF (у Word-у)

Образложење Нацрта закон о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника - PDF (у Word-у)
 
Извештај  о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника


ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРОИЗВОДЊИ И  ПРОМЕТУ  НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 2015.

Нацрт закона о производњи и промету наоружања и војне опреме - PDF (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о производњи и промету наоружања и војне опреме - PDF (у Word-у)

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона - PDF (у Word-у)ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ВОЈНОМ ОБРАЗОВАЊУ 2014.

Нацрт закона о војном образовању - PDF   (у Word-у)

Образложење Нацрта закона о војном образовању (уставни основ и разлози за доношење закона) - PDF  (у Word-у)

Образложење појединачних решења Нацрта закона о војном образовању - PDF (у Word-у)

 

Извештај о округлим столовима у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о одбрани и Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
 
 
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ 2014.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани - PDF    (у Word-у)

Преглед одредаба Закона о одбрани које се мењају - PDF    (у Word-у)

Образложење Закона о одбрани - PDF    (у Word-у)

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о одбрани - PDF (у Word-у)
 
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 2014.
 
Нацрт закона о изменама и допунама Закона Војсци Србије - PDF    (у Word-у)

Преглед одредаба Закона Војсци Србије које се мењају - PDF    (у Word-у)

Образложење Закона Војсци Србије - PDF    (у Word-у)

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о Војсци Србије - PDF (у Word-у)
 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

Одбор за јавне службе Владе Републике Србије је на 43. седници, одржаној дана 28.05.2013. године, одобрио спровођење јавне расправe о Нацрту закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника (у даљем тексту: Нацрт закона) и одредио Програм јавне расправе, сходно којем је Министарство одбране Републике Србије и спровело јавну расправу.

Јавна расправа о Нацрту закона спороведена је у периоду од 3. јуна до 2. јула 2013. године, а текст Нацрта закона је био постављен на интернет презентацији Министарства одбране и порталу е-управе.

Програмом јавне расправе о Нацрту закона одређено је да се примедбе достављају Министарству одбране, Управи за војно здравство путем електронске поште на адресу: zdravstvo@mod.gov.rs или на адресу: Министарство одбране Републике Србије, Бирчанинова бр. 5, 11000 Београд, с тим да је рок за достављање примедби, предлога и сугестија у писменом или електронском облику био 20 дана од дана објављивања јавног позива.

У току трајања јавне расправе, односно у року одређеном за достављање примедби, предлога или сугестија на Нацрт закона, истих није било.

Нацрт закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника >>>