Министарство одбране Републике Србије
 
28.01.2022.

Обука војника службе телекомуникацијаУ Центру за обуку везе и информатике Војске Србије у Горњем Милановцу реализује се интензивно обучавање војника специјалности службе телекомуникација.
Реч је о специјалистичкој обуци војника на служењу војног рока генерације „децембар 2021“ и додатном оспособљавању новопримљених професионалних војника, који се у овој јединици оспособљавају за дужности телепринтериста, радио-телепринтериста, радио-релејаца и телефониста-линијаша. 

Током обучавања, војници се упознају са наменом и карактеристикама радио-уређаја у Војсци Србије, увежбавају за брзо отпремање шифрованих и отворених текстова и практично оспособљавају за постављање станица и опслуживање уређаја, премештање телекомуникационих центара и примену мера противелектронске заштите.
У процесу обучавања користе се уређаји старије генерације, али и најсавременија телекомуникациона средства, који омогућавају правовремен и квалитетан пренос информација и командовање уз одговарајући степен заштите тајних података и минималан ризик од противдејства непријатеља. 
Професионални војници ће након завршеног додатног оспособљавања, стечена знања и вештине примењивати на својим дужностима у јединицама Војске Србије, док војницима генерације „децембар 2021“ следи провера специјалистичке оспособљености, а затим и колективна обука у јединицама Војске Србије до завршетка служења војног рока.
 
 
photoФОТОГАЛЕРИЈА