Министарство одбране Републике Србије
 

Психолошка подршка припадницима МО и ВС током изолације, самоизолације и лечењаПсихолошку подршку припадници МО и ВС који се налазе у изолацији, самоизолацији и на лечењу због последица изазваних инфекцијом  вирусом COVID-19 у Министарству одбране и Војсци Србије могу затражити на следећи начин:

У организацијским јединицама Министарства одбране и Војске Србије у којима постоји психолог, пружаће психолошку подршку психолози тих јединица путем телефона лицима из свог састава. Непосредно претпостављене старешине обавестиће припаднике свог састава о могућности добијања психолошке подршке, уколико они за тим имају потребе, и упознати их са бројевима телефона надлежних психолога, који ће вршити позивање лица.
 
За припаднике Министарства одбране и Војске Србије који у својим организацијским јединицама немају стручно лице које обавља послове психолошке делатности, психолошку подршку пружаће психолози Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе, на броју телефона 011/3203-331 (локал 32-331) или мобилни телефон број 064/8874-650, као и слањем дописа на адресу електронске поште psiholog@mod.gov.rs, радним данима од 8.00 – 14.00 часова.

Такође, на веб адреси www.psiholog.mod.gov.rs и даље ће бити доступни актуелни садржаји и информације у вези са понашањем у циљу заштите од последица пандемије корона вируса и о механизмима суочавања са стресом и кризом, поред других вести и информација о различитим психолошким темама, које могу бити од користи припадницима Министарства одбране и Војске Србије ради очувања и унапређења менталног здравља и јачања психолошких капацитета у свакодневном животу и раду, као и у ванредним ситуацијама.