Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Psihološka podrška pripadnicima MO i VS tokom izolacije, samoizolacije i lečenjaPsihološku podršku pripadnici MO i VS koji se nalaze u izolaciji, samoizolaciji i na lečenju zbog posledica izazvanih infekcijom  virusom COVID-19 u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije mogu zatražiti na sledeći način:

U organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u kojima postoji psiholog, pružaće psihološku podršku psiholozi tih jedinica putem telefona licima iz svog sastava. Neposredno pretpostavljene starešine obavestiće pripadnike svog sastava o mogućnosti dobijanja psihološke podrške, ukoliko oni za tim imaju potrebe, i upoznati ih sa brojevima telefona nadležnih psihologa, koji će vršiti pozivanje lica.
 
Za pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji u svojim organizacijskim jedinicama nemaju stručno lice koje obavlja poslove psihološke delatnosti, psihološku podršku pružaće psiholozi Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse, na broju telefona 011/3203-331 (lokal 32-331) ili mobilni telefon broj 064/8874-650, kao i slanjem dopisa na adresu elektronske pošte psiholog@mod.gov.rs, radnim danima od 8.00 – 14.00 časova.

Takođe, na veb adresi www.psiholog.mod.gov.rs i dalje će biti dostupni aktuelni sadržaji i informacije u vezi sa ponašanjem u cilju zaštite od posledica pandemije korona virusa i o mehanizmima suočavanja sa stresom i krizom, pored drugih vesti i informacija o različitim psihološkim temama, koje mogu biti od koristi pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije radi očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i jačanja psiholoških kapaciteta u svakodnevnom životu i radu, kao i u vanrednim situacijama.