Министарство одбране Републике Србије
 
24.08.2017.

Континуиран пријем професионалних војникаМинистарство одбране и Војска Србије покренули су процедуру за континуирани пријем професионалних војника у команде, јединице и установе Војске Србије до попуне радних места, што значи да се кандидати могу пријавити сваког радног дана у војним поштама наведеним у Обавештењу о сталном пријему професионалних војника.

Реч је о непосредном пријему војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране, те су потенцијални кандидати сви држављани Републике Србије који су одслужили војни рок са оружјем и млађи су од 30 година. То ће бити прилика за запослење и новим генерацијама младића и девојака на шестомесечном добровољном служењу војног рока.

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат може попунити и поднети сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова у војним поштама наведеним у Обавештењу о сталном пријему професионалних војника на одређено време у Војску Србије.
 
Потребе за пријемом, по родовима-службама и местима службовања, могу се добити позивом на бројеве телефона датим у наведеном обавештењу.
 
Селекција кандидата реализује се у три дела, сваки у трајању од једног дана. У првом делу, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке способности. Ради провере физичке способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерку-шорц, мајицу (сопствени избор).
 
У другом делу селекције, кандидати подлежу психолошкој процени, док у трећем делу, кандидати подлежу медицинско - здравственој процени.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за утврђивање испуњености услова за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
завршени ниво школовања - до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
провера физичке способности - до 35 бодова (производ коначне оцене и броја 7) и
психолошка процена кандидата - до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја 8).
 
Са најбољим кандидатима закључиће се уговори о раду на одређено време и биће примљени у јединице Војске Србије на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од три године и обнављање уговора до навршених 40 година живота.
 
Подсећамо да је крајем октобра 2016. године већ покренута иницијатива за пријем 300 професионалних војника из редова оних који су добровољно одслужили војног рок, а половином фебруара и крајем јуна текуће године иницијатива за пријем још 1.175 професионалних војника из редова војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране, те да је од наведеног броја њих 1.018 већ у строју Војске Србије.

Преузмите: Обавештење о сталном пријему професионалних војника на одређено време у Војску Србије