Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
24.08.2017.

Kontinuiran prijem profesionalnih vojnikaMinistarstvo odbrane i Vojska Srbije pokrenuli su proceduru za kontinuirani prijem profesionalnih vojnika u komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije do popune radnih mesta, što znači da se kandidati mogu prijaviti svakog radnog dana u vojnim poštama navedenim u Obaveštenju o stalnom prijemu profesionalnih vojnika.

Reč je o neposrednom prijemu vojnika iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane, te su potencijalni kandidati svi državljani Republike Srbije koji su odslužili vojni rok sa oružjem i mlađi su od 30 godina. To će biti prilika za zaposlenje i novim generacijama mladića i devojaka na šestomesečnom dobrovoljnom služenju vojnog roka.

Obrazac prijave za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika kandidat može popuniti i podneti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 časova u vojnim poštama navedenim u Obaveštenju o stalnom prijemu profesionalnih vojnika na određeno vreme u Vojsku Srbije.
 
Potrebe za prijemom, po rodovima-službama i mestima službovanja, mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona datim u navedenom obaveštenju.
 
Selekcija kandidata realizuje se u tri dela, svaki u trajanju od jednog dana. U prvom delu, kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti. Radi provere fizičke sposobnosti kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerku-šorc, majicu (sopstveni izbor).
 
U drugom delu selekcije, kandidati podležu psihološkoj proceni, dok u trećem delu, kandidati podležu medicinsko - zdravstvenoj proceni.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
završeni nivo školovanja - do 25 bodova (osnovna škola 5 bodova, srednja škola 3. stepen 15 bodova, srednja škola 4. stepen ili viši nivo obrazovanja 25 bodova);
provera fizičke sposobnosti - do 35 bodova (proizvod konačne ocene i broja 7) i
psihološka procena kandidata - do 40 bodova (proizvod konačne ocene psihološke procene i broja 8).
 
Sa najboljim kandidatima zaključiće se ugovori o radu na određeno vreme i biće primljeni u jedinice Vojske Srbije na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od tri godine i obnavljanje ugovora do navršenih 40 godina života.
 
Podsećamo da je krajem oktobra 2016. godine već pokrenuta inicijativa za prijem 300 profesionalnih vojnika iz redova onih koji su dobrovoljno odslužili vojnog rok, a polovinom februara i krajem juna tekuće godine inicijativa za prijem još 1.175 profesionalnih vojnika iz redova vojnika iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane, te da je od navedenog broja njih 1.018 već u stroju Vojske Srbije.

Preuzmite: Obaveštenje o stalnom prijemu profesionalnih vojnika na određeno vreme u Vojsku Srbije