Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za politiku odbraneSektor za politiku odbrane planira, organizuje i realizuje sadržaje iz domena razvoja sistema odbrane, međunarodne vojne saradnje, naučne delatnosti i integracija naše države u evroatlantske bezbednosne strukture.

Sektor za politiku odbrane je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadležna za:
– izradu strategijskih i doktrinarnih dokumenata,
– planiranje naučne delatnosti,
– razvoj sistema odbrane,
– planiranje i organizovanje međunarodne vojne saradnje
– sprovođenje međunarodnih sporazuma i konvencija,
– sprovođenje međunarodnih integracija i misija,
– vojnoekonomsku saradnju.


 

Uprava za strategijsko planiranje >>

Uprava za strategijsko planiranje je organizacijska jedinica Sektora za politiku odbrane, nadležna za strategiju i doktrinu, razvoj sistema odbrane i planiranje naučnoistraživačke i inventivne delatnosti.

Uprava za organizaciju >> 

Uprava za organizaciju je unutrašnja organizacijska jedinica Sektora za politiku odbrane. Nosilac je zadataka i poslova organizacijske i mobilizacijske funkcije sistema odbrane.

Uprava za međunarodnu vojnu saradnju >>

Uprava za međunarodnu vojnu saradnju je organizacijska jedinica Sektora za politiku odbrane, nadležna za planiranje i organizovanje međunarodne vojne saradnje, sprovođenje međunarodnih sporazuma, konvencija, integracija, misija i vojno-ekonomske saradnje.

Sektoru za politiku odbrane potčinjene su sledeće vojne ustanove i jedinice:

1. Institut za strategijska istraživanja
2. Vojni arhiv
3. Vojno predstavništvo pri NATO-u i
4. Vojna delegacija u Ministarstvu spoljnih poslova

Institut za strategijska istraživanja >>

Institut za strategijska istraživanja je vojnonaučna ustanova čiju osnovnu delatnost čine osnovna i primenjena istraživanja iz oblasti bezbednosti, odbrane, vojne istorije i ostalih vojnodruštvenih nauka (vojne sociologije, vojne psihologije i vojne andragogije) od značaja za odbranu zemlje.

Vojni arhiv je nadležan za prikupljanje, zaštitu i čuvanje arhivske građe, pripremu nacrta zakona, propisa i opštih kriterijuma o zaštiti i korišćenju arhivske građe i registraturskog materijala u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane.

Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima >> 

Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima obavlja poslove koji se odnose na: pružanje stručne podrške sistemu odbrane u procesu evropskih integracija, kao i upravljanje projektima organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije predviđenim za finansiranje iz sredstava Evropske unije i međunarodne razvojne pomoći i drugim standardima, formatima i zahtevima međunarodnih organizacija država – donatora.