Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Odsek za internu revizijuNa osnovu strateškog, godišnjeg i operativnog planiranja obavlja poslove organizovanja, sprovođenja i izveštavanja o rezultatima interne revizije, svih organizacionih delova Ministarstva, svih programa, aktivnosti i procesa u nadležnosti Ministarstva uključujući i korisnike sredstava Evropske unije, primenjujući propise Republike Srbije, međunarodne standarde profesionalne prakse interne revizije, kodeks strukovne etike internih revizora i najbolju strukovnu praksu. Daje savete i stručna mišljenja kada se uvode novi sistemi, procedure i zadaci, vrši druge poslove i zadatke iz delokruga interne revizije.

Interni revizori, vršeći reviziju odgovarajućih sistema, posmatraju: kontrole, rizike i upravljanje organizacijom i na osnovu utvrđenih slabosti daju preporuke za njihovo poboljšanje.