Министарство одбране Републике Србије
 

Прилог издвајамо

 

Период: 01.01.2016 - 24.04.2024

Категорија: Прилог издвајамо

Укупан број записа: 28

19 Феб 2016
19.02.2016
 
Када се говори о миру у свету, прва асоцијација за многе од нас јесте плави знак организације Уједињених нација УН. Припадници те организације дуже од седам деценија ангажовани су у ратним зонама широм света, у ...
 
04 Феб 2016
04.02.2016
 
Паци­јен­ти чије су „кри­зе све­сти” оста­ја­ле мисте­ри­ја и после детаљ­них пре­гле­да неу­ро­ло­га и кар­ди­о­ло­га, захва­љу­ју­ћи ком­би­на­ци­ји енту­зи­ја­зма, зна­ња и тех­но­ло­ги­је, спас за сво­је про­бле­ме одне­дав­но могу про­на­ћи уград­њом уре­ђа­ја који ...
 
19 Јан 2016
19.01.2016
 
Експедиција посвећена Албанској голготи успешно је завршена. Век касније све је другачије. Савремена опрема, храна, лепо време, асфалтирани путеви. Али пређена траса је иста. Од Пећи до Крфа. Три стотине ...