Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Prilog izdvajamo

 

Period: 01.01.2016 - 28.05.2024

Kategorija: Prilog izdvajamo

Ukupan broj zapisa: 28

19 Feb 2016
19.02.2016
 
Kada se govori o miru u svetu, prva asocijacija za mnoge od nas jeste plavi znak organizacije Ujedinjenih nacija UN. Pripadnici te organizacije duže od sedam decenija angažovani su u ratnim zonama širom sveta, u ...
 
04 Feb 2016
04.02.2016
 
Paci­jen­ti čije su „kri­ze sve­sti” osta­ja­le miste­ri­ja i posle detalj­nih pre­gle­da neu­ro­lo­ga i kar­di­o­lo­ga, zahva­lju­ju­ći kom­bi­na­ci­ji entu­zi­ja­zma, zna­nja i teh­no­lo­gi­je, spas za svo­je pro­ble­me odne­dav­no mogu pro­na­ći ugrad­njom ure­đa­ja koji ...
 
19 Jan 2016
19.01.2016
 
Ekspedicija posvećena Albanskoj golgoti uspešno je završena. Vek kasnije sve je drugačije. Savremena oprema, hrana, lepo vreme, asfaltirani putevi. Ali pređena trasa je ista. Od Peći do Krfa. Tri stotine ...